Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forflytningskunnskap for helsepersonell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forflytningskunnskap for helsepersonell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forflytningskunnskap for helsepersonell
et faglig alternativ til manuell løfting av pasienter Utarbeidet av Per Halvor Lunde, for NFFs Faggruppe for ergonomi

2 Hvilke ergonomiske utfordringer
opplever vi i ved pasientforflytning?

3 Alle gode forflytningsløsninger starter med å finne pasientens reelle funksjonsnivå
Nivå 3: Pasienten kan hverken sitte eller stå ved egen hjelp Nivå 2: Pasienten kan ikke stå på egne ben, men har sittebalanse og kan sitte uten støtte fra hjelper Nivå 1: Pasienten kan stå på egne ben, og trenger ingen støtte eller assistanse

4 Vanskelighetene med å hjelpe pasienter starter i gråsonene mellom de tre hovedfunksjonsområdene
Nivå 3 Pasienten kan hverken sitte eller stå ved egen hjelp Pasienten kan ikke sitte - eller sitter ”nesten” uten støtte

5 Vanskelighetene med å hjelpe pasienter starter i gråsonene mellom de tre hovedfunksjonsområdene
Nivå 2 Pasienten kan ikke stå på egne ben, men har sittebalanse og kan sitte uten støtte fra hjelper Pasienten står ”nesten” på egenhånd

6 Vanskelighetene med å hjelpe pasienter starter i gråsonene mellom de tre hovedfunksjonsområdene
Nivå 1 Pasienten kan stå på egne ben, og trenger ingen støtte eller assistanse

7 Analyseverktøy hvordan finne en forflytningsløsning?
1. Finn det naturlige, friske bevegelsesmønsteret i denne situasjonen - og bruk det som grunnlag for din søking etter en god løsning for deg og pasienten 2. Hvor ”sitter det fast” under forflytningen? - eller hvor oppstår det friksjon? 3. BÅTPRINSIPPET: Hvis du har plassert noe glatt under pasienten - sørg for å få trykket på det glatte - og gi kraften en retning

8 Tenksom bruk av forflytningskunnskap
Aktiverer pasienten i pasientens eget tempo bruker de bevegelsesmønstre den personen som skal hjelpes har benyttet hele livet søker alltid etter de letteste og sikreste løsningene for pleierne - og samtidig det mest behagelige og aktiviserende for pasienten tenker forebyggende og setter grenser for seg selv og pasient (Lunde, 1999

9 Utenksom og tradisjonell praksis
Passiviserer pasienten tar ikke hensyn til de naturlige bevegelsesmønstre bruker de tyngste løsninger som finnes bruker ”dårlig tid” som et argument for å forsvare sin praksis setter sjeldnere grenser for egen arbeidsinnsats og krav til pasientens ressurser (Lunde, 1999)

10 Bruk av forflytningskunnskap er etikk i praksis
Pasienten aktiviseres gjennom sitt eget tempo - tilpasset alder, funksjon og smertetilstand - pasienten blir subjekt Trygghet skapes ved at pasienten opplever å ha balanse under hele forflytningen - i motsetning til når personalet utfører en ”teknikk” Bruk av forflytningskunnskap er et brudd med en teknisk tilnærming og såkalte ”riktige teknikker” - og dermed en objektivisering av arbeidet med pasienter Det stilles hele tiden faglige begrunnelser for detaljene i løsningene - ikke argumenter som dårlig tid, gamle vaner - og at ”noen har sagt at det skal være sånn”

11 En forflytter setter faglige grenser - for både pasient og seg selv
Like viktig som å se på muligheter for løsninger, er det for en forflutter å sette faglige grenser for seg selv og pasienten Grensene settes både ut fra faglige og fysisk grenser. I tillegg forholder man seg til myndighetenes bestemmelser i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Det gjelder enten man arbeider på sykehus, sykehjem eller i hjemmebasert omsorg og boliger. Utgangspunktet for å sette grenser er funksjonsnivået til pasienten; eks.: kan hun stå, kan hun sitte med balanse, - når henter jeg hjelpemidler, når henter jeg en kollega? Alle disse spørsmålene skal begrunnes faglig i hvert enkelt tilfelle.

12 Risikoanalyse - en nødvendig faglig begrunnelse for løsningene – og grensene som settes
Risikoanalyse skal gjøres i team og av hjelperen som enkeltperson i hvert enkelt tilfelle - det er en leders ansvar å sørge for at personalet er faglig rustet til det arbeidet de skal utføre Eksemplet til høyre viser en situasjon der hjelperen er mindre enn pasienten, og denne situasjonen i seg selv er svært risikofylt for hjelperen helse. Hva vil du ellers si om denne situasjonen mht risiko for pasient og hjelper ?


Laste ned ppt "Forflytningskunnskap for helsepersonell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google