Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systematisk HMS arbeid Risikovurdering. Hvorfor vurdere risiko? •Vi ønsker å forebygge hendelser som fører til tap/skade –På mennesker, materialer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systematisk HMS arbeid Risikovurdering. Hvorfor vurdere risiko? •Vi ønsker å forebygge hendelser som fører til tap/skade –På mennesker, materialer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systematisk HMS arbeid Risikovurdering

2 Hvorfor vurdere risiko? •Vi ønsker å forebygge hendelser som fører til tap/skade –På mennesker, materialer og miljø •Og for å redusere tap/skade dersom hendelsene likevel skulle skje

3 Myndighetskrav Internkontrollforskriften (§ 5) •Virksomheten skal skriftlig kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko •Utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Arbeidsmiljøloven (§3-1) •løpende kartlegging av arbeidsmiljøet mht. risikoforhold og sette i verk nødvendige tiltak

4 Retningslinjer Retningslinjene inngår i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt systematiske HMS-arbeid. Jfr. HMS-systemhandboka; kap.3 om kartlegging og avviksregistrering, kap.4 om handlingsplanar og kap.5 om rapportering og dokumentasjon.

5 Spesiell risikovurdering kreves også i forskrifter: •Tungt og ensformig arbeid •Arbeid av barn og ungdom •Bruk av arbeidsutstyr •Varmt arbeid •Kjemikalier •Biologiske faktorer •Forplantningsskader og arbeidsmiljø •Brann- og eksplosjonsfarlige stoffer •Støy •Mekaniske vibrasjoner

6 Hva er risikovurdering? Definisjon: Risiko = sannsynlighet x konsekvens Sannsynligheten for og konsekvensene av at en hendelse oppstår

7 1. Planlegging 2. Kartlegging 3. Vurdering 4. Forslag til tiltak og handlingsplan Risikovurdering i fire trinn

8 1.Planlegging –Omfang av vurderingen (hvem, hva, hvor) –Bruk eksisterende dokumentasjon

9 Risikovurdering i fire trinn 2. Kartlegging –Del opp arbeidsområdet/arbeidsoppgavene og spør: ”Hva kan gå galt?” –Husk også vedlikehold og uhell –Bruk gjerne sjekklister som hjelpemiddel (f.eks. AT) –Alle arbeidstakerne må få anledning til å uttale seg –Bearbeid innsamlede data til uønskede hendelser, som er klare og konkrete

10 Risikovurdering i fire trinn 3. Vurdering –Ta hensyn til tiltak som allerede er satt inn –Er risiko akseptabel, på grensen eller uakseptabel?

11 Risikovurdering i fire trinn 4.Forslag til tiltak –Prioriter høyeste risiko (og enkle tiltak) først –Benytt både forebyggende og konsekvensreduserende tiltak –Forebyggende tiltak kan f.eks. være endring i rutiner og prosedyrer, opplæring, bruk av hjelpemidler eller fysisk endring av arbeidsutstyr/maskiner –Konsekvensreduserende tiltak kan være å lage en beredskapsplan på grunnlag av risikovurderingen, og å ha førstehjelpsutstyr og lignende tilgjengelig der det trengs –Det som ikke kan gjøres med en gang, må settes opp i en handlingsplan (med ansvarsfordeling og tidsfrist)


Laste ned ppt "Systematisk HMS arbeid Risikovurdering. Hvorfor vurdere risiko? •Vi ønsker å forebygge hendelser som fører til tap/skade –På mennesker, materialer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google