Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VURDERING FOR LÆRING VFL SAMLING 12.12.12 NAMSOS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VURDERING FOR LÆRING VFL SAMLING 12.12.12 NAMSOS."— Utskrift av presentasjonen:

1 VURDERING FOR LÆRING VFL SAMLING 12.12.12 NAMSOS

2 HVORDAN IMPLEMENTERE ARBEIDET MED VURDERING FOR LÆRING LOKALT? Viktige forutsetninger fra mitt ståsted: Skape en felles forståelse om behov for endring (jf. oppfølg. av Vurderingsforskriften) Skape / etablere et eierforhold til utviklingsoppgaven Grunnlagsdiskusjoner / Erfaringsdeling Ha struktur på arbeidet Nettverk Kollegaveiledning Press / støtte

3 3 «Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som trenger veiledning, for å bedre læreprosessene i skolen» 3 skoler i Namsos kommune takket «ja» til tilbudet fra UDIR om deltakelse i Veilederkorpset (2010-2012). Deltakende skoler og politikere gjennomførte ulike nasjonale undersøkelser, bl.a. Ståstedsanalyse og Skoleeieranalysen. Skolene valgte vurdering som felles tema for veiledningen. Kommunale rutiner for:  Årlig oppfølgingsplan  Opplegg for elevsamtalen /Dialog om annen utvikling  Utviklingssamtalen Øvrige skoler ble trukket inn i prosjektet. Vektlegging av erfaringsdeling.

4 4 Tilbud fra UDIR om å delta på VFL – pulje 3 Nord-Trøndelag kunne få med maksimalt 8 kommuner. Minst 3 skoler fra hver kommune måtte delta for å få tildelt maksimal sum (kr. 250.000) Krav om at kommunen måtte gå inn med tilsvarende beløp Kommunal ressursperson i 20% stilling Namsos søkte og fikk «ja» UDIR

5 5 Deltakelse i VFL-3: Egen sak i rektormøte Bred enighet om at alle våre 8 grunnskoler skulle delta Videreføring av veiledningsprosjektet fra året før Namsos kommune

6  Pedagogiske tema skal ha en sentral plass i rektormøtene  Dele erfaringer, utfordre hverandre, avklare videre veivalg,.. Styrke prosjektkompetansen.  Aktuell litteratur kjøpes inn og benyttes både i rektormøter, dialogsamlinger og på skolenivå!  Kompetansen innen temaet Vurdering for læring skal styrkes i alle ledd (lærere, skoleledelse, kommuneledelse)  Namsoslærerne skal bli enda dyktigere lærere, noe som skal gi seg utslag i økt læringsutbytte / økte faglige prestasjoner blant elevene!  Gjensidig forpliktelse mellom rektor og oppvekstsjef  Krever et langsiktig og systematisk arbeid! Ha evne til å prioritere.

7

8 Det er det som skjer i klasserommet som avgjør om skolen endrer seg.

9 Lærende nettverk Satsingen skal organiseres som lærende nettverk Lokal frihet i organisering av nettverkene Det skal legges til rette for å skape dialog og refleksjon som grunnlag for utvikling av praksis Utvikler, støter opp om og forsterker relasjoner Det skal tilrettelegges for møteplasser på tvers av enheter og nivå. Handler om å etablere strukturer og arbeidsformer lokalt som bidrar til videreutvikling av praksis Nettverkene skal være arenaer for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon. Arbeidet skal ta utgangspunkt i konkrete praksiseksempler som støttes opp med teori og forskning.

10 Lærende nettverk jevnlige samlinger med krav om arbeid/utprøving i klasserommet mellom samlinger/nettverksmøter vektlegge erfaringsdeling og refleksjon over egen praksis. utvikle en kultur i nettverket for å lære av hverandre og for å reflektere over og stille spørsmål ved egen og andres praksis Det må være lov å gjøre feil En kan ikke tenke for smått Ikke skjemavelde Det er praksis som teller

11 LÆRENDE SKOLE

12 Lærende nettverk

13 Samlinger Lekse til dialogsamling 2.docx Program dialogsamling 2.docx Erfaringsdeling dialogsamling 2.docx Evaluering samling 2 oppsummert.docx Program 23.11 ungdomstrinnet.docx

14 SKOLE A SIN STANDARD NÅR DET GJELDER VFL Skolens rutiner for VFL Skolens praksis i klasserommet Forventninger til elevene Forventninger til foresatte Ansattes praksis mm

15

16 VURDERING FOR LÆRING VFL SAMLING 12.12.12 NAMSOS


Laste ned ppt "VURDERING FOR LÆRING VFL SAMLING 12.12.12 NAMSOS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google