Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevsamtalen i Færder videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevsamtalen i Færder videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevsamtalen i Færder videregående skole
Elevforutsetninger Vurdering Uformell og formell Arbeidsplaner og kompetansemål Arbeidsmetoder og arbeidsmåter Lær Fullfør Bestå kompetansemål på valgt nivå Arbeidsoppgaver og tempo Læringsarena og læremidler Organisering av skoledagen

2 Elevsamtalen 2 3 Elevene har rett til minimum
3 elevsamtaler i løpet av året 1 2 3 Fokus: Bli kjent Introduksjonssamtale Forventninger Screening Tilrettelegging Fokus: Læringsutbytte og veien videre? Innsikt i læringsforutsetninger Realistiske forventninger til resultatet så langt Hva er status – hva må jeg gjøre få å nå mine mål? Fokus: Tilpasset opplæring Elevens kompetansemål og arbeidsplaner Elevens arbeidsoppgaver og tempo Termin- og periodeplaner Elevens utviklingsplan

3 Målet med den 1.samtalen Samtalen skal være en åpen dialog som har til hensikt å bygge fortrolighet mellom elev og skolen. Samtalen skal logges på standard skjema

4 Gjennomføring av samtalen
Gjennomgå skjemaet ”Kort om meg selv” med eleven. Eleven forteller om: Interesser og fritidsaktiviteter Yrkes- og jobbønsker/karriereplaner Forventninger til skolen Erfaringer og resultater fra tidligere skolegang, spesielle opplegg, tilrettelegging ved prøver/ eksamen, fravær Læreren orienterer om: Skolens forventninger til eleven, HOT og ansattstandard Screening, forklare hensikten Differensiert opplæring Skolens andre tilbud; rådgiver, helsesøster og PPT

5 Forberedelse og oppfølging i lærerteamet for samtale 1, 2 og 3
Kilde: elevsamtale, screening og observasjoner Analyse og vurdering av elevens faglige og sosiale ståsted Vurdere aktuelle tiltak – og iverksette disse Det er viktig med forberedelse til samtalene, spesielt til samtale 2 og 3. NB! Se fokusområder

6 Målet med den 2. elevsamtalen
Den bevisstgjørende faglige samtalen med eleven: Min målsetting i faget Måten læreren underviser på I hvilken situasjoner jeg lærer best Hvordan jeg ligger an ift. karakterer, eksamen og prøver Hva jeg må arbeide mer med i fagene for å oppnå mine mål HOT Samtalen skal logges på standard skjema

7 Fokus på arbeidsoppgaver og tempo
Søkelyset på: Tilpasset opplæring og læring Spørsmål læreren stiller i den 2. elevsamtalen Ønsker du : å velge arbeidsoppgaver med ulik vanskelighetsgrad? å velge hvor lang tid du skal bruke på arbeidet? at du innen samme tema kan velge ulike oppgaver, teoretiske eller mer praktiske? å være i en gruppe som er innrettet etter nivå? Velge oppgaver der de må samarbeide med andre elever? Diskutere utviklingsplanen med eleven

8 Fokus på arbeidsplaner – og kompetansemål
Søkelyset rettes mot: Mål- og planfokus Læreplananalyse er en forutsetning for å lykkes i arbeidet Krav: Termin-/periodeplan med vurderingskriterier/kjennetegn på kompetansenivå er utarbeidet i alle fag Dialog mellom lærer og elev om: Læreplanmålene brytes ned slik at de blir forståelig for elevene? Eleven er med og utarbeider egne arbeidsplaner/utviklingsplan som bør si noe om arbeidsoppgaven, tidsbruk og vanskelighetsgrad Det inngås forpliktende avtaler med elevene om hva som skal gjøres i en bestemt periode Elevene arbeider bevisst med kompetansemålene Eleven forbereder seg på å si noe om: Involverer jeg meg i arbeidet med fag? Opplever jeg å ha innflytelse på arbeidet mitt? Godtar jeg forpliktelsen? Er det kontinuitet i arbeidet mitt? Er jeg motivert og føler jeg at læringsutbyttet mitt økes? Jeg ser sammenheng mellom teori og praksis - og mellom fagene

9 Den 3. elevsamtalen Fokus: Læringsutbytte og veien videre?
Underveisvurderingen med karakter – fornøyd så langt? Ønske om sluttkompetanse Data: Karakterer 1. termin Nødvendige justeringer iht. Arbeidsplan og kompetansemål Arbeidsoppgaver og tempo Arbeidsmetoder og arbeidsmåter Hvordan øke læringstrykket Diskutere/justere karriereplanen Samtalen skal logges på standard skjema

10 SLUTTVURDERING Standpunktkarakter Eksamenskarakter
Hovedprinsipp: Sluttvurderingen skal gi informasjon om elevens kompetanse ved avslutningen av opplæringen Standpunkt- og eksamenskarakter er et enkelt vedtak og kan påklages Standpunktkarakter Eksamenskarakter Eksamenskarakter fastsettes i sentralt gitte eksamener, har normalt fellessensur Eksamenskarakter fastsettes i regionale eksamener , har normalt felles sensur Lokalt gitte tverrfaglige eksamener, har normalt ikke fellessensur Lokalt gitte muntlige trekkfagseksamener, sensureres der og da Til eksamen vil eleven få målt sluttkompetansen ift. de kompetansemål som eksamen har omhandlet, og er slik sette en mye ”spissere” karakter enn standpunkt. Eksamenskarakteren er et enkeltvedtak som kan påklages Standpunktkarakterer settes ved slutten av opplæringen på hvert årstrinn der det fastsatt nasjonale kompetansemål Unntakene er: i ”gjennomgående fag” som f. eks. norsk der det settes en terminkarakter ved avsluttet årstrinn Det samme gjelder for lokale læreplaner, unntatt i Prosjekt til fordypning Standpunktkarakter i fag må være satt før elevene blir trukket ut i fag til eksamen, senest dagen før Standpunkt må være satt i fag som har fellessensur, senest dagen før Standpunkt i orden og atferd fastsettes etter at all opplæring og annen skoleaktivitet er avsluttet Standpunktkarakteren skal vise bredden i elvens ferdigheter/kompetanse jf. kompetansemålene Standpunktkarakter i fag vurderer ikke elevens holdninger, orden, atferd og tilstedeværelse - HOT i fag.


Laste ned ppt "Elevsamtalen i Færder videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google