Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©aasbø1 Kostnadsfordeling Begreper –Direkte og indirekte kostnader (overhead) –Kalkyleobjekt/kostnadsbærer –Kostnadssted –Aktivitet Trinn i kostnadsfordelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©aasbø1 Kostnadsfordeling Begreper –Direkte og indirekte kostnader (overhead) –Kalkyleobjekt/kostnadsbærer –Kostnadssted –Aktivitet Trinn i kostnadsfordelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©aasbø1 Kostnadsfordeling Begreper –Direkte og indirekte kostnader (overhead) –Kalkyleobjekt/kostnadsbærer –Kostnadssted –Aktivitet Trinn i kostnadsfordelingen –Registrering av kostnadsarter direkte på kostnadssteder –Fordeling av de indirekte kostnadene fra serviceavdelinger/fellesaktiviteter til hovedavdelinger/hovedaktiviteter –Fordeling fra hovedavdelinger/hovedaktiviteter til kostnadsobjektene

2 ©aasbø2

3 3 Formålet med kostnadsfordelingen Muliggjør bedre beslutninger –Hvilken pris skal produktet/tjenesten ha –Hvilke kostnader er forbundet med ulike aktiviteter Skal outsourcing vurderes –Hva skal beholdningene verdsettes til –Hva er lønnsomheten av delresultatenhetene Fremme en mer effektiv kostnads- og lønnsomhetskontroll –Motivere til kostnadsreduksjoner Bygge opp under ansvarsregnskapet

4 ©aasbø4 Hvorfor dele opp i underenheter (subenheter, overskuddssentre, kostnadssteder,divisjoner, avdelinger) Nærheten til problemene øker Lettere å påvirke for den enkelte Økt motivasjon Bedre utviklingsmuligheter for ansatte Økt ansvarsfølelse Beslutningene taes nærmest problemet Bedre utnyttelse av ansvarsregnskap

5 ©aasbø5 Metoder Den direkte metoden –Enklest, mest brukt –Kostnadene fordeles direkte til hovedavdelingene. Ser bort fra at serviceavdelinger utfører tjenester for hverandre Trinnvis fordeling –Kostnadene fordeles først fra serviceavdelingene til de øvrige serviceavdelingene, deretter til hovedavdelingene Kryssfordeling –Matematisk riktig fordeling –Her kan problemløseren (solver) med fordel brukes

6 ©aasbø6 Kostnadsfordeling til produktene Aktivitetsmål –Skal uttrykke sammenheng mellom aktivitet og kostnad For eksempel antall enheter, direkte lønn, maskintimer –Hver kostnadsart kan fordeles, men det er lite praktisk Tilleggssatser –Kronesats eller prosentsats

7 ©aasbø7 Aktivitetsbasert kostnadsfordeling Ved ABC henføres de indirekte kostnadene til aktiviteter og ikke til avdelinger –Det kan være flere aktiviteter i en avdeling –Mer relevant bilde av kostnadene –Spørsmål: Står nytten av aktivitetene i forhold til kostnadene –Viktig å finne fram til riktige kostnadsdrivere –Målsetning: bedre kostnadskalkyler


Laste ned ppt "©aasbø1 Kostnadsfordeling Begreper –Direkte og indirekte kostnader (overhead) –Kalkyleobjekt/kostnadsbærer –Kostnadssted –Aktivitet Trinn i kostnadsfordelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google