Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14:00 Erfaringsutveksling Jarle Borgen, DnB NOR. 20. juni 2014 2 Erfaringsutveksling •Et av formålene til ABC-forumet er at deltakere kan utveksle erfaringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14:00 Erfaringsutveksling Jarle Borgen, DnB NOR. 20. juni 2014 2 Erfaringsutveksling •Et av formålene til ABC-forumet er at deltakere kan utveksle erfaringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 14:00 Erfaringsutveksling Jarle Borgen, DnB NOR

2 20. juni 2014 2 Erfaringsutveksling •Et av formålene til ABC-forumet er at deltakere kan utveksle erfaringer og løsninger •Gjennomføring: 1.Kort runde "rundt bordet" •Navn, bedrift, funksjon •En eller flere problemstillinger/tema som man ønsker å dele eller få tilbakemeldinger på 2.Gruppering av problemstillinger 3.Felles diskusjon med fokus på erfaringer og løsninger •Denne delen krever aktiv deltakelse

3 20. juni 2014 3 Punkter som ble diskutert 1.Controllerfunksjoner – spre tankegang / eierskap til øvrige funksjoner i organisasjonen: 1.Langdryg tidskrevende prosess, være klar med intensjon og vilje i kommunikasjon med ørvige enheter. 2.Få til medarbeider involvering slik at folk nede i organisasjonen være kjent med kritisk/relevant informasjon 3.Spre resultatene i organisasjonen for å vekke interesse, motta feedback fra brukerne av rapportene, og dermed forbedre modellen 4.Strebe mot transparent modell 2.Hvordan starte/etablere i praksis en ABC modellering: 1.Sikre enkelhet, være klar på hva en vil, utvikle over tid, avklare fokus og nivå 2.hvilke spørsmål skal modellen besvare 3.Eksterne kravstillere gir moment for modell etablering 4.Sikre eierskap/forankring hos ledelse 5.Viktig å begrense/avgrense prosjektet – 6.ev. starte med utvalg av produkt eller avdelinger 7.Få med folk fra den analyserte enheten i modelleringsarbeidet

4 20. juni 2014 4 1.IKT kostnadene fordeling til bankprodukter i nettbank ( Hvordan fordele IKT struktur kostnader til sluttprodukter) 1.Analyse av det enkelte system, se kausalitet/support mot bankprodukt – intervjue systemarkitektene, se på support av aktivitet/prosess/enhet/plattform/annet ved systemet 2.Se om systemkost er tilgangskostnad 3.Plasser systemkost i hylle/reol/seksjon så langt det går 2.Hvordan håndtere ledig kapasitet 1.Kan etablere som eget produkt i analyse, 2.Fordele på eksisterende produkter 3.Ledig = tilgjengelig praktisk kapasitet minus påregnelig anvendt kapasitet 4.Se hva som forårsaker ledig kapasitet, om det er påvirkbart 5.Normal drift skaper ramme for definering av praktisk kapasitet 3.Hvordan spre ABC tankegang i en organisasjon 4.Fremme registrering av tidskonsum i organisasjon Punkter som ble diskutert

5 20. juni 2014 5 1.Fordele kapitalkostnader (avskrivning/lease/renter/bokførtverdi) 1.Fordele balanse og avskrivning pr. investeringsart på infrastruktur/maskineri og derfra ned på produkter etter statistikker 2.Anvende arealstudier til å fordele arealkost til aktiviteter 3.Renter; kalkulatorisk rente beregnes basert på balanseverdi og fordeles likt avskrivninger på produktene 4.Lagerbindingskostnad prosent av bundet lager 2.Videreforedling av produktlønnsomhet til enkelt kunder: 3.Produktlønnsomhet av bundlede (sammensatte) produkter: 1.Legge attributter på produkter for sammenstilling 2.Anvende (flere) separate produktkoder innen (bundlet) hovedprodukt 3.Plassere kostnader på underprodukter, samt fordele hovedproduktets kostnader på de underprodukt som utgjør det bundlede produkt 4.Veien fra excel baserte modeller til systemer Punkter som ble diskutert

6 20. juni 2014 6 Punkter som ble diskutert 1.Hvordan ABC arbeidet er organisert; 1.BKK: del av controllerfunksjonen 2.Lånekassen: plan og budsjett funksjonen 3.NSB: sentralt og i desentrale enheter 4.Skandiabanken: Controllerfunksjon 5.Posten: konsern controllerfunksjon + divisjonen 6.Tine: sentraløkonomi + gjennomføring/eierskap ved hvert prod.sted 7.Sykehus Asker Bærum: Controllerseksjonen 8.SSØ: stabsenhet 9.DnN NOR: gruppe i konsernstab + noen desentrale enheter 10.Dep Service Senter. Virksomhetsstyring stabsenhet ABC kontakt i fagavd 11.Telenor:Sentraløkonomi stabsfunkjon 2.Tuning av tidsbruk pr. pasient for å optimere effektivitet 3.Hvordan balansere fagøkonomi med IKT 4.Hvordan få eierskap ut til brukerne av modellen & automatisere versus regnskapssystemer 5.Synliggjøring kausalitet drivere og resultater pr produkt


Laste ned ppt "14:00 Erfaringsutveksling Jarle Borgen, DnB NOR. 20. juni 2014 2 Erfaringsutveksling •Et av formålene til ABC-forumet er at deltakere kan utveksle erfaringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google