Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.1 Forelesing kapittel 7. Budsjettstyring og driftsregnskapet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.1 Forelesing kapittel 7. Budsjettstyring og driftsregnskapet."— Utskrift av presentasjonen:

1 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Forelesing kapittel 7. Budsjettstyring og driftsregnskapet

2 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Bedriften deles inn i styringsenheter zOverskudds-senter (Profitcenter) yPålegges resultatansvar. Skaper både inntekter og kostnader. Budsjettansvarlige har frihet til å styre mot resultatmål. yRessursstyring. yProduktivitetsstyring. yEffektivitetsstyring

3 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Kostnads-senter z Ingen salgsavdeling. Har produktivitets og kostnadskontroll. Produktivitetmål. zRessursstyring. zProduktivitetsstyring.

4 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Service-senter zUtøver service ovenfor andre avdelinger. zEks. innkjøp, personal eller økonomi. zStyres etter budsjettrammer zRessursstyring.

5 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Markedsførings-senter zSalg som hovedfunksjon. zStyres etter salgsmål, lønnsomhet i markeder. zRessursstyring. zEffektivitetsstyring

6 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Ulike organisasjonsformer og deres økonomistyring. zLinje-stab bedriften yDet er her en produksjonslinje med stabsavd. yHele bedriften fungerer som et overskudds- senter. yFire budsjettområder - ett for hver av hovedavdelingene med kostnadsbudsjettering eller salgsbudsjettering.

7 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Linje- stab bedriften

8 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Divisjonalisering zI en divisjonalisert bedrift er hver divisjon et overskuddssenter. zKan både inntekter og kostnader styres i divisjonen? zDet er et nødvendig krav for et overskuddssenter.

9 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Divisjonsorganisering

10 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Matriseorganisasjonen z Trevarer har en budsjettansvarlig z Aluminium har en budsjettansvarlig zHvert produkt har en produktansvarlig som også er er budsjettansvarlig og fungerer som et overskuddssenter. zMyndighetsområdet er horisontalt i bedriften.

11 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Matriseorganisasjon zTilsett to produktansvarlige zDe har funksjonsansvar for både markedsføring og produksjon av hvert sitt produkt

12 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Kostnadsstyring zDriftsregnskapet skal : zGrunnlag for kostnadsberegning. y1. Henføring til produkt og tjenester. y2. Henføring til avdeling eller kostnadssted. yFordelingsnøkler der det er vanskelig å fordele kostnader direkte på produkter eller avdelinger. yEnergikostnader fordeles etter antall kvadratmeter som kostnadsbærer.

13 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Budsjettarbeidet skal: zAnsvarliggjøre beslutningstagere for de kostnader de påfører bedriften. zPrinsipp om påvirklighet. yIndirekte kostnader som ikke lar seg påvirke f. eks avskrivinger bør ikke med i et budsjett på avdelingsnivå. yAvdelingsledere må som gruppe være ansvarlige for at realkapitalen de bruker i felleskap påfører bedriften minst mulig kostnader.

14 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Kontoplan zSkal gi regnskapsrapporter på avdelingsnivå. zGi grunnlag for å beregne verdiskaping, ressursfordeling og lønnsomhet på produkt og prosjektnivå. Skal være mulig å vurdere grad av måloppnåelse.

15 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Kontoplan for budsjetter: z1. Følg bedriftens organisasjonsstruktur. Kostnadssentre langt ned i organisasjonen. z2. Kostnadsarter. oppsplitting z3. Produktstruktur, oversiktlighet. z4. Kostnadsformål bør identifiseres. zTo dimensjoner: Kostnadssted og formål

16 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Internprising zTransaksjoner mellom avdelinger må prissettes for å registrere ressursforbruket. zMarkedsbaserte internpriser zHvis slike priser finnes er dette den beste løsning da det hindrer over eller underforbruk av en vare. Alternativkost tankegang. Reduserer konfliktnivå.

17 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Kostnadsbaserte internpriser zKan velge fra variable kostnader til selvkost pluss fortjeneste. yFungerer bra for motakende avdeling. Må kunne velge mottak/ ikke mottak. yAvgivende avdeling får problem ved variable kostnader for profitsenter, da blir det alltid underskudd.

18 IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten Alternativ internpris zSelv kost pluss fortjeneste, gir alltid overskudd. zVelg en internpris som minst dekker alle kostnader. zDa taper i det minste ikke avdelingen på å selge til andre avdelinger.


Laste ned ppt "IN311 Budsjettering m/EDB Kaplan Kap7. Høsten 2000.1 Forelesing kapittel 7. Budsjettstyring og driftsregnskapet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google