Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt ”Kompetansetillitsvalgtes rolle og kompetanseprofil” Fellesforbundet, konferanse om fag- og yrkesopplæring 30.november 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt ”Kompetansetillitsvalgtes rolle og kompetanseprofil” Fellesforbundet, konferanse om fag- og yrkesopplæring 30.november 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt ”Kompetansetillitsvalgtes rolle og kompetanseprofil” Fellesforbundet, konferanse om fag- og yrkesopplæring 30.november 2010

2 Hvorfor? Mer demokratisk tilgang til utdanning og kompetanseutvikling! OECD: Education at a Glanse 2010: Deltagelsen i formell utdanning er lavere enn i land vi pleier å sammenligne oss med for befolkningen over 20 år. For ikke-formell utdanning (kurs osv.) er aktiviteten blant de mest aktive i OECD.

3 Hvorfor ? Inkludering, verdiskaping og fordeling! OECD: Education at a Glanse 2010: -Utdanning har ikke bare økonomiske effekter men påvirker blant annet helse, politisk interesse og mellommenneskelig tillit hos den enkelte.

4 Problemstiling: ” Hvilken rolle, funksjon og kompetanse b ø r en kompetansetillitsvalgt ha for å bidra til LOs m å l om at alle arbeidstakere skal f å tilgang til etter- og videreutdanning? ”

5 Idéutvikling Intern forankring av idé Ekstern tilslutning Beslutning om implementering Implementering Konseptutvikling Rollen og funksjonen Administrative og organisasjonsmessige vurderinger Politiske og strategiske vurderinger Kompetansekrav knyttet til rollen Kvalifisering og opplæring Prosjektets innsats og sammenheng i en helhetlig modell for utvikling av kompetansetillitsvalgte Drift og evaluering

6 Organisasjonskart: Styringsgruppe i LO Nestleder Tor-Arne Solbakken Leder Stein Reeg å rd, Samfunnspolitiske avdeling Prosjektleder Benedikte Sterner, Samfunnspolitisk avdeling Prosjektgruppen Fagforbundet, Kristine Hansen og Karin Boyum Fossheim El & It, Ragnar Gregersen Eli Ljunggren, Fellesforbundet HK, Jostein Antonsen AOF, Einar Mortensen LO, Benedikte Sterner Referansegruppe LOs Utdanningspolitiske arbeidsgruppe Veiledningsgruppe HiAk

7 Et interessant funn i Questback-undersøkelsen: N: 888JA 38 – 4,3%NEI 580 65.3%VET IKKE 270 30.4%

8 Questback-undersøkelsen: Dataene viser at våre tillitsvalgte er involvert i ulike typer læringstiltak, og hovedvekten ligger på kompetanseutvikling knyttet til jobben og bedriftsintern opplæring. Færre er involvert i tilrettelegging for utvikling av formell kompetanse, med unntak av fagopplæring.

9 Resultatmål 1: Å illustrere rollen og funksjonen til en kompetansetillitsvalgt slik den kan se ut i en privat bedrift og i en offentlig virkesomhet

10 Kompetansetillitsvalgtes rolle er summen av fullmaktene denne tillitsvalgtrollen skal ha etter eksisterende lov- og avtaleverk, og oppgavene som den kompetansetillitsvalgte forventes å utføre.

11 Resultatmål 2: Utvikle en kompetanseprofil På bakgrunn av rollen og oppgavene – hvilken kompetanse tror vi vil hjelpe den kompetansetillitsvalgt i å nå målet /fylle rollen?

12 • Vi fant at viktig kompetanse er… -Veiledning og samtale -Motivasjon -Rammevilkår -Tilrettelegging for kompetanseutvikling

13 FagkompetanseMetodekompetanseSosial kompetanse Lærings/ organisasjons kompetanse Vite hva som kjennertegner veiledning som pedagogisk verktøy Kunne bruke veiledning som metode for å fremme utdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet Kunne lytte aktivt. Kunne gi motiverende tilbakemeldinger. Bruke erfaringer til å forbedre egne ferdigheter innen veiledning. Utdrag av kompetanseprofil for kompetansetillitsvalgte MÅL: Den kompetansetillitsvalgte skal ha veilederkompetanse som fremmer utdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Det innebærer her:

14 Resultatmål 3 : Utarbeide et eksempel på helhetlig læringsopplegg for kvalifisering av kompetansetillitsvalgte

15 1.Skal kunne bruke veiledning som metode for å fremme utdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet. 2.Skal kunne bruke samtalen for å utvikle rollen som tillitsvalgt og å fremme samarbeid om kompetanseutvikling. 3.Skal kunne drive motivasjonsarbeid som fremmer deltakelse i utdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet. 4.Skal kunne samarbeide med hovedtillitsvalgt/avdelingstillitsvalgt og med ledelse om å skape likeverdige rammevilkår for kompetanseutvikling etter bedriftens/virksomhetens og de ansattes behov. 5.Skal kunne delta ved planlegging, tilrettelegging og evaluering av utdanning og kompetansetiltak etter bedriftens/virksomhetens og de ansattes behov. Hovedmålene uttrykker handlingskompetanse ved at den kompetansetillitsvalgte skal:

16 Veien videre - Utprøving av pilotkurs – AOF evaluering ferdig 1.mai 2011 - Tilbakemelding fra forbundene på prosjektresultatet -Presentasjonsmøter med arbeidsgiverorganisasjonene, mulige samarbeidspartnere og myndigheter med formål å etablere et trepartssamarbeid om utprøving

17 Hva ønsker LO å oppnå på kort sikt? Offentlig utprøving i stor nok skala og over god nok tid til å kunne evaluere effekten av initiativet.

18 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Prosjekt ”Kompetansetillitsvalgtes rolle og kompetanseprofil” Fellesforbundet, konferanse om fag- og yrkesopplæring 30.november 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google