Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regning i alle fag Ungdomstrinnsatsningen Ingvald Erfjord & Per S. Hundeland Universitetet i Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regning i alle fag Ungdomstrinnsatsningen Ingvald Erfjord & Per S. Hundeland Universitetet i Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regning i alle fag Ungdomstrinnsatsningen Ingvald Erfjord & Per S. Hundeland Universitetet i Agder

2 Regning i alle fag • Regning er en av fem grunnleggende ferdigheter som skal gjennomsyre alle fag. • Regning i andre fag vil bidra til å styrke matematikkopplæringen. • Regning i alle fag vil illustrere relevansen til matematikkfaget • Regning i alle fag vil øke motivasjonen for matematikkfaget.

3 Grunnleggende ferdigheter Evaluering av Kunnskapsløftet viser: • Ingen større praksisendringer har skjedd, arbeidet med regning foregår tilsynelatende som før Kunnskapsløftet (Møller et al., 2009) • kun 39 prosent av ungdomsskolelærere gjør noe for at elevene skal utvikle seg til å bli gode i regning omtrent hver dag eller hver time

4 (Forskning forts) • Studie av utvalgte læreverk og -planer i naturfag, norsk og samfunnsfag viser at regning som grunnleggende ferdighet er nærmest fraværende i disse (Rønning, et al., 2008). • Opplæringen i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne skjer først og fremst i matematikkfaget. • Undervisningen er preget av teorigjennomgang og individuelt arbeid med oppgaver, og det er lite variasjon i arbeidsmåtene og liten dybde i de matematikkfaglige helklassediskusjonene.

5 Hva er regning? «det å regne (utføre talloperasjoner)»regne regne: «utføre talloperasjoner; addere, multiplisere»

6 Eksamen Oslo Folkeskole 7. klasse 1950

7 (Eksamen forts)

8 Oppdriftskraften er like stor som vekten som legemet presser bort. (Arkimedes)

9 Regning i alle fag Før: regnedefinisjon som inkluderte de fire regningsartene og rotutdragning. Regning i alle fag: Regning som inkluderer matematisk aktivitet i vid forstand.

10 Om regning som grunnleggende ferdighet på ungdomstrinnet (Fra bakgrunnsdokument for arbeid med regning) Modell for god regning består av følgende komponenter: 1)Forståelse 2)Beregning 3)Anvendelse 4)Resonnering 5)Engasjement

11 Om regning som grunnleggende ferdighet på ungdomstrinnet (Fra bakgrunnsdokument for arbeid med regning)

12 Forståelse (forts.) Eksempel divisjon av brøker: -Hvorfor bytter vi fra deletegn til gangetegn? -«Er det den første eller bakerste brøken som skal snus?»

13 Forståelse (forts.) Kan vi illustrere divisjonen?

14 Forståelse (forts.) Skriv enklere: Vanlige elevrespons: 2a, a, 2a +1, a+2 og a+1 (riktig).

15 Forståelse (forts.) Situasjonen kan representeres på annen måte: a = antall fyrstikker i en eske (et ukjent tall) Svar: a +1 (1 fyrstikkeske + 1 fyrstikk)

16 Beregning • Beherske ulike prosedyrer som – Måling (måle lengder) – Algebra (løse likninger) – Geometri (konstruere en sirkel) – Funksjoner (skissere en graf) – Statistikk (regne ut gjennomsnittet) I andre kunnskapsmodeller går dette punktet under vignetten «fedigheter»

17 Anvendelse • Formulere problemer matematisk og utvikle strategier for å løse problemer ved å bruke passende begreper og prosedyrer. • Problemene kan være «rent matematiske» eller anvendte, være «åpne» eller «lukkede» • En oppgave som for en elev er en rutineoppgave, kan være en problemløsningsoppgave for en annen.

18 Anvendelse

19 Anvendelse (forts.) • Marshmallows oppgaven kan bli en åpen oppgave ved å ende teksten til: • En fabrikk som produserer marshmallows ønsker å utvide sortementet med en eske som rommer 4,5 liter. Finn passende dimensjoner for esken.

20 Resonnering

21 Resonnering (forts.) Areal av Parallellogram?Trapes?

22 Engasjement Være motivert for å lære matematikk, se matematikken som nyttig og verdifullt, og tro at innsats bidrar til økt læring i matematikk. Viktige faktorer -Fruktbare holdninger og følelser om matematikk -Mestringserfaring -Motivasjon

23 Oppsummering: hva direktoratet legger i begrepet regning: • Forståelse: Forstå matematiske begreper, representasjoner, operasjoner og relasjoner • Beregning: Utføre prosedyrer som involverer tall, størrelser og figurer, effektivt, nøyaktig og fleksibelt • Anvendelse: Formulere problemer matematisk og utvikle strategier for å løse problemer ved å bruke passende begreper og prosedyrer • Resonnering: Forklare og begrunne en løsning til et problem, eller utvide fra noe kjent til noe som ikke er kjent Engasjement: Være motivert for å lære matematikk, se på matematikk som nyttig og verdifullt, og tro at innsats bidrar til økt læring i matematikk

24 Aktuelle problemstillinger 1.Er lærerne forberedt og motivert for å integrere regning i sitt fag? Hvor vanskelig oppleves det f.eks. å integrere regning i samfunnsfag eller kroppsøving? 2.I hvilken grad er dette mulig å få til på videregående skole? 3.Har du hatt nytte av lærebøkene i andre fag mht. integrering av regning i faget? 4.Har du tro på ideene bak de grunnleggende ferdighetene? 5.Hvordan integrerer du regning i andre fag?


Laste ned ppt "Regning i alle fag Ungdomstrinnsatsningen Ingvald Erfjord & Per S. Hundeland Universitetet i Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google