Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Byrådsavdelingen for finans ”Gode investeringsprosesser i Oslo kommune” Foredrag på Oslo kommunes boliguke 24. Sept 2012 Seksjonssjef Tron.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Byrådsavdelingen for finans ”Gode investeringsprosesser i Oslo kommune” Foredrag på Oslo kommunes boliguke 24. Sept 2012 Seksjonssjef Tron."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Byrådsavdelingen for finans ”Gode investeringsprosesser i Oslo kommune” Foredrag på Oslo kommunes boliguke 24. Sept 2012 Seksjonssjef Tron Kallum Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans

2 2 Kommunen skal bli bedre på – Måloppnåelse (tid, kvalitet og kostnader) – Forebygge feil, avvik og styringssvikt Befolkningsveksten tilsier at kommunen står overfor store oppgaver og investeringer Tiltakene er - prinsipper, metodikk og kompetanseutvikling innenfor: – Helhetlig virksomhetsstyring inkl risikostyring og internkontroll – Prosjektstyring og investeringsprosesser – Anskaffelsesstrategi – IKT-reglement – Fokus på HMS inkl sykefraværsarbeid Utgangspunkt for arbeidet

3 ”Gode investeringsprosesser” er å sikre bedre prosesser og styringsgrunnlag, med tilhørende kompetanseheving 1. Økt forutsigbarhet i store investeringsprosjekter Færre tids- og beløpsmessige overskridelser Bedre kostnadsestimater Økt kvalitet på budsjettinnspill 3. Økt kompetanse på gjennomføring av investeringsprosjekter 4. Forenklet prosjektplanlegging gjennom standardiserte metoder og verktøy 2. Bedre prosjektoppfølging gjennom gode plan- og styringsdokumenter 3

4 4 ProsjektinitieringKonseptvalgutredning Forprosjektfasen KS1 /Oppdrag Politiske føringer Behovsplaner Langtidsplaner Risiko- vurderinger og -analyser Detalj- prosjektering Gjennom -føring Drift Anbudsprosess Rapporteringsmaler Oppfølgingsplan Evaluering / erfaringsoverføring Overlevering KS = Kvalitetssikring Oppdrag KS2 /Oppdrag Investeringer i Oslo kommune – prosess Bestiller Utfører Byrådsavdeling Bevilgning / husleie Behov Mål Krav Alternativer OPS Ramme- betingelser Mål og krav Fremdriftsplan og leveranser Økonomi Prosjektstyring og oppfølging Hva, hvilket, livs- syklus- kostnad Hva, når, hvor mye, hvordan, kostnad, evt. nytte

5 Prosjektinitiering Konseptvalgutredning Forprosjektfasen KS1 /Oppdrag Detalj- prosjektering Gjennom -føring Drift Overlevering Oppdrag KS2 /Oppdrag Investeringer i Oslo kommune – faser og leveranser Bevilgning / husleie Behovsplaner Strategier Politiske vedtak Styringsdokument m/vedlegg: Forprosjekt med underlag og rapporter KVU / Mulighets- studier / Skisseprosjekt Evt. tidlig prosjekterings- / detaljerings-grunnlag Avsluttende prosjektering Anbudsgrunnlag Rapportering Drifts- dokumentasjon Som relevant; reguleringsprosess, evt. KU

6 Hierarki av dokumenter 6 Krav til innhold Tips og råd Maler Overordnede prinsipper Roller og ansvar Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3: Prinsipper investeringsprosessen Veileder for detaljprosjektering og gjennomføringen 3. Maler for oppdrag om KVU og Forprosjekt 1. Mal for konseptvalg- utredningen 2. Mal for styrings- dokumentet 3. Mal for detaljprosjekteringen og gjennomføringen 5. Veileder for overlevering til drift 4. Mal for overlevering til drift 6. Veileder for konseptvalgutredningen 1. Veileder for forprosjektet 2. Vedlegg: Veileder i identifisering av følgekostnader for IKT Infrastruktur Prinsipper Veiledere Maler Mal for følgekostnader IKT Infrastruktur 4. = Ikke på påbegynt Se intranettet: http://byradsavdeling-for-finans.oslo.kommune.no/prosjektstyring/

7 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Oslo kommune Byrådsavdelingen for finans ”Gode investeringsprosesser i Oslo kommune” Foredrag på Oslo kommunes boliguke 24. Sept 2012 Seksjonssjef Tron."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google