Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

It’s NAV or never…? Steinar Kristiansen. Evaluering av NAV-reformen 2006 - 2013  Oppdrag fra AID  Mål- og rammedokument  Samarbeidsavtale  Brutto.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "It’s NAV or never…? Steinar Kristiansen. Evaluering av NAV-reformen 2006 - 2013  Oppdrag fra AID  Mål- og rammedokument  Samarbeidsavtale  Brutto."— Utskrift av presentasjonen:

1 It’s NAV or never…? Steinar Kristiansen

2 Evaluering av NAV-reformen 2006 - 2013  Oppdrag fra AID  Mål- og rammedokument  Samarbeidsavtale  Brutto budsjettramme – 50 mill. kroner

3 Forhistorien  SATS-utredningen  St.mld nr 14 (2002-2003) – returnert fra Stortinget  Rattsø-utvalget – NOU 2004: 13  St.prp nr 46 (2004-2005)

4 Reformens overordnede mål  Arbeidsretting – flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad  Brukerretting – enklere for brukerne og bedre tjenester tilpasset deres behov  Effektivisering – en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

5 Styringsgruppen  Professor Peter Dahler-Larsen, leder, SDU  Direktør Ann-Helen Bay, ISF  Professor Torben Beck Jørgensen, KU  Rådmann Margrethe Hagerupsen (KS)  Avdelingsdirektør Hilde Olsen (NAVdir)  Avdelingsdirektør Odd Helge Askevold (AD)  Observatør: Prosjektdirektør Per Inge Langeng – (NAVdir)

6 Evalueringsprosjektet I  Leder: Anne Lise Fimreite, Rokkansenteret Samarbeidende miljøer:  UiO (Statsvitenskap og Økonomi), UiB (Adm.org, Sosiologi og Økonomi), (BI), AFI, Høgskolen i Vestfold, Fafo, Frischsenteret

7 Evalueringsprosjektet II: Modulene 1.Velferdsmodell, styringssystem og NAV 2.Det lokale NAV-kontoret 3.Lokal iverksetting 4.Nye yrkesroller i NAV-reformen 5.Arbeidsretting – effektstudier 6.Brukererfaringer 7.Effektivitet – DEA-analyser

8 Modul 1-4 (samt 6b)  Først og fremst prosess, dannelsen av NAV – det sammenbindende element  Sentralnivået: Organisasjonstenking, gjennomføring, relasjonshåndtering  Lokalt nivå: Beslutninger, gjennomføring, iverksetting - politikk, organisasjonsutforming, mennesker, kultur, brukere  Relasjoner: Sentralt, men også (og kanskje særlig?) mellom nivåene  Første rapporteringer: 2008, godt dokumentert 2010, endelig oppsummering 2012/13.

9 Modul 5-7  Effekter som sammenbindende element: Har NAV betydning for velferdsproduksjonen i Norge?  Data fra prosessevalueringen er et viktig sammenbindingselement, men også viktig kritisk faktor – ferdigstilt og kvalitet?  ”Andre” datas tilgjengelighet og kvalitet  Tidsaspektet – tidsseriene lange nok til konklusjoner?  Første rapporteringer 2010, dokumentert 2012/13

10 Grenser for 50 mill: Hva evalueringen IKKE dekker  Brukermedvirkning på systemnivå  Betydningen av valg av IKT-løsninger for organisasjonsforhold og måloppnåelse  Betydningen av kobling av offentlige registre (f.eks i forhold til personvernhensyn)  Utforming av spesialenheter og relasjonen mellom disse og NAV lokalt er ikke eksplisitt inkludert - før fra 2009  En omfattende (heldekkende) studie av lokalpolitikernes vurdering av NAV

11 Modul 3: Kommunale tjenester lokalt i Nav (311 NAV-kontorer pr 09-09)  Rusbehandling81%  Boligvirkemidler77%  Gjeldsrådgiving59%  Flyktningshjelp54%  Støttekontaktordn.25%  Assistanse/avlastn.16%  Tiltak psyk. lidelser11%  Omsorgslønn 8%  Barneverntjenester 6%

12 Noen utfordringer – reformen  Gjennomføringen av reformen: Fra ”best mulig tidspunkt” til ”verst mulig”: ”It´s nav or never”?  Mediebildene  Tilgjengelighet – kapasitet og teknologi  Etatskulturer og kompetanse, sentralisering og førstelinje  Ansvarsnivåer og likestilling: Stat (trygd og a-etat) og kommuner (sosialetat), lokalt handlingsrrom  Tjenester utenfor NAV (kommunale, helse)  Oppfølging av rapporter fra Arbeidstilsynet og Riksrevisjonen, utredningen om grensesnitt


Laste ned ppt "It’s NAV or never…? Steinar Kristiansen. Evaluering av NAV-reformen 2006 - 2013  Oppdrag fra AID  Mål- og rammedokument  Samarbeidsavtale  Brutto."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google