Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Energiforskning AS 1 Nordisk GIS-konferanse 2003 Bruk av GIS i Storskala Nettforvaltning Bjørn Inge Langdal Sintef Energiforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Energiforskning AS 1 Nordisk GIS-konferanse 2003 Bruk av GIS i Storskala Nettforvaltning Bjørn Inge Langdal Sintef Energiforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Energiforskning AS 1 Nordisk GIS-konferanse 2003 Bruk av GIS i Storskala Nettforvaltning Bjørn Inge Langdal Sintef Energiforskning

2 SINTEF Energiforskning AS 2 Storskala Nettforvaltning • Større nett og flere kunder for hver juridisk enhet • Flere grensesnitt • Behov for ny kompetanse, mer bruk av formalisert informasjon • Mange IKT-systemer i bruk Sentralisering • Krav til effektivisering av virksomheten • Sentrale strategier for drift, vedlikehold og fornyelse • Helhetstenking og sammenligning av enheter IKT Desentralisering • Beslutninger for å støtte lokale arbeidsoppgaver • Støtte i informasjon i lokale og sentrale systemer • Ny arbeidssituasjon, nye krav til kommunikasjon IKT Eksterne&Interne tjenester • Fokus på kjernevirksomhet og nye forretningsområder • Rolledeling bestiller og utfører, nye krav til informasjon • Kommunikasjon med entreprenører og konsulenter IKT

3 SINTEF Energiforskning AS 3 Nettinformasjonssystemer (NIS) Nettinformasjonssystemer dekker alle områder av datahåndtering og støttefunksjoner for:  Planlegging og prosjektering av nett  Nettdrift  Vedlikehold Merk: Geografiske informasjonssystemer (GIS) og feil- og avbruddstatistikk er med denne definisjonen en del av NIS Kundeinformasjonssystemer (KIS) er ikke med i definisjonen av NIS (heller ikke lagerstyring, prosjektstyring, økonomistyring og arkivsystemer)

4 SINTEF Energiforskning AS 4 Kostnytte analyse  Identifikasjon av kostnytte i forhold til gjennomføring av de viktigste arbeidsoppgaver innenfor nettvirksomheten  Oppgaver som ble undersøkt:  Kraftsystemplanlegging  Konsesjonssøknader  Nettfilosofi  Planlegging og prosjektering  Tariffer  Beredskapsplan  Drift av nettet  Vedlikehold  Feil- og avbruddhåndtering  Rapportering og dokumenthåndtering  Måling, avregning og fakturering  Rådgivning, ENØK, tilsyn

5 SINTEF Energiforskning AS 5 Grunnlag for kostnytte analysen  Hvordan er oppgavene løst i dag, og hvilke løsninger man tror vil bli brukt i fremtiden?  Hvilke systemer er nødvendige?  Vil det være behov for integrasjon mellom ulike systemer?  Lagring av data og informasjon i dag: Manuelle arkiver eller andre elektroniske formater?  Hvordan vil frigjort kapasitet bli utnyttet?  Hva er konsekvensene av ikke å investere i NIS?

6 SINTEF Energiforskning AS 6 Lønnsutgifter – planlegging og drift

7 SINTEF Energiforskning AS 7 Nyttepotensialer (eksempel)

8 SINTEF Energiforskning AS 8 De viktigste konklusjonene De største potensialer for effektivisering forventes å være relatert til:  Rimeligere løsninger pga bedre beslutningsgrunnlag (nettfilosofi, standardiserte konstruksjoner, forenklede løsninger)  Mer effektivt planleggings- og prosjekteringsarbeid  Mer effektiv rapportering og dokumentasjon  Eliminering av prosjekter pga bedre beslutningsgrunnlag (tiltak i nettet som viser seg unødvendige eller kan utsettes i tid)  I gjennomsnitt forventes disse potensialene å utgjøre totalt (pr. selskap) i størrelsesorden 10-12 kr /kunde pr. år  Den største kostnadsposten knyttet til innføring av NIS er datafangst, vektorisering/etablering av topologi og egenskaper

9 SINTEF Energiforskning AS 9 Hva blir nytt for medarbeiderne?  Aktiv bruk av integrerte systemer/verktøy i de fleste situasjoner. Dette gir:  Bedre og raskere oppfattelse av problem/situasjon i forhold til faktiske forhold.  Distribuering av informasjon.  Unngår tvetydighet  Reduserte koordineringskostnader  Veldefinert saksgang, færre egne preferanser  Mer bruk av formalisert informasjon, mindre bruk av hukommelse og personlige arkiv  Bedre beslutningsprosesser  Identifikasjon. Klar og entydig problembeskrivelse.  Utredning. Utvikling av flere alternative løsninger.  Beslutning. Evaluering av alternativer, eventuelle analyser, valg av beste løsning.  GIS som basis for mange funksjoner!

10 SINTEF Energiforskning AS 10 Storskala Nettforvaltning HMS Elektriske forhold Teknisk tilstand Økonomi Oppdatert dokumentasjon for hele nettet

11 SINTEF Energiforskning AS 11 Konsept for evaluering av nett - Attributtstyrt presentasjon NetBas resultatpresentasjon - Elektrisk dimensjonering - Teknisk tilstand - Tilgjengelighet - Økonomi - HMS GIS som basis for presentasjon av resultater 5 KPI NIS (NetBas) - Dokumentasjon (GIS) - Nettanalyser (masseberegninger) - LCC - Levsik - Fasit - HMS 1 Diverse datakilder og beregninger - ERP - KIS 2 Nettselskapet: - Egen strategi - Valg av fokus og vekt - Egne preferanser 3 Analyse av data (Excel) - Kriterier - Vekting - Grenseverdier 4 Vurderinger - Identifikasjon av problemområder - Forslag til løsninger og tiltak - Kostnytte vurderinger 6

12 SINTEF Energiforskning AS 12 Delelementer under gruppe ”elektrisk dimensjonering” ”Grupper” av kriterier

13 SINTEF Energiforskning AS 13 Beslutningsgrunnlag  Først oversikt over nettområder/nettdeler på et overordnet nivå (sone, trafokrets, avgang osv.):  Aggregerte tilstandsverdier  Antall registrerte avvik (for eksempel sortert på kategori eller anleggsdeler)  Historiske vedlikeholdskostnader  Planlagte vedlikeholdskostnader  KILE  Prosjekter i NIS  Deretter inspeksjon av detaljert informasjon på utvalgte nettområder/nettdeler:  Tilstand på enkeltkomponenter  Informasjon om avvik på enkeltkomponenter  Informasjon om planlagte/iverksatte aksjoner  Flere tekniske beregninger

14 SINTEF Energiforskning AS 14 Indikatorer pr trafokrets

15 SINTEF Energiforskning AS 15 IKKE OK Tvilsom OK Data mangler Eget kartlag pr ”gruppe” av kriterier HAFSTAD

16 SINTEF Energiforskning AS 16 Solving the puzzle! HMS Elektriske forhold Teknisk tilstand Økonomi


Laste ned ppt "SINTEF Energiforskning AS 1 Nordisk GIS-konferanse 2003 Bruk av GIS i Storskala Nettforvaltning Bjørn Inge Langdal Sintef Energiforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google