Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bymiljøavtaler Bård Norheim. Bakgrunn for presentasjonen Analyser • Hva koster befolkningsveksten? (KS) • Evaluering av Belønningsordningen (SD) • Utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bymiljøavtaler Bård Norheim. Bakgrunn for presentasjonen Analyser • Hva koster befolkningsveksten? (KS) • Evaluering av Belønningsordningen (SD) • Utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bymiljøavtaler Bård Norheim

2 Bakgrunn for presentasjonen Analyser • Hva koster befolkningsveksten? (KS) • Evaluering av Belønningsordningen (SD) • Utvikling av lokale samarbeidsavtaler (KS) • Evaluering av bypakkene (MD) • Vurdering av finansieringsbehovet (NHO) Politiske vedtak • Kollektivtransport og gang/sykkel skal ta trafikkveksten • Etablering av bymiljøavtaler mellom staten og byene • Utvidelse av Belønningsordningen

3 Status og utfordringer Status • Byene vokser kraftig • Staten klarer ikke å finansiere det økte veibehovet • Det nytter ikke å bygge seg ut av køproblemene • Fylkeskommunene klarer ikke å finansiere det økte tilskuddsbehovet • Lokale vedtak kan svekke satsingen Utfordringer • Hvordan stimulere til mer helhetlig virkemiddelbruk? • Hvordan få til et bedre samarbeid mellom staten og byene? • Hvordan stimulere til mer kostnadseffektive virkemiddelbruk?

4 BYENE ER MILEVIS FRA MÅLSETTINGEN OM NULLVEKST I BILTRAFIKKEN

5 Behov for ytterligere reduksjon i biltrafikken

6 Hva må bilandelen være hvis man skal nå et Miljøscenarie • Bilandel i dag og med Miljøscenarie • Endring relativt til bilandel i Oslo i dag (prosentpoeng)

7 Strategi for å nå målsettingen i Klimameldingen Bygg opp under trafikkgrunnlaget • Befolkningsøkningen skjer som fortetting • Økningen i arbeidsplasser skjer i sentrum • Ingen nye i parkeringsplasser i sentrum • Antall avganger på kollektivtransporten øker i takt med passasjerveksten Rammebetingelser bil/kollektivt • 20 % bedre fremkommelighet kollektivt • 20 % økte kostnader for bruk av bil • Biltilgang reduseres i takt med bedre kollektivtrafikk

8 Anslått effekt av ytterligere tiltak Prosent reduksjon i biltrafikken Effekt på biltrafikken Bygger opp under trafikkgrunnlaget-17,3 % Effekten av økte bilkostnader og bedre fremkommelighet -6,1 % Effekten av redusert behov for bil-3,9 % Samlet effekt-27,3 %

9 Bedre rammebetingelser sparer samfunnet for penger Miljø 2030 (mrd kr) Årlig tilskudds- behov Årlig investerings- behov Sum 28 % mer fortetting -0,8 -1,6 28 % færre parkeringsplasser -0,4-0,9-1,3 20 % økt kjørehastighet -2,4 Summen av enkelttiltak -3,6-1,7-5,3

10 Staten satser på helhetlige bymiljøavtalene nå målene Helhetlige bymiljøavtaler • Felles rammeverk for forhandlinger – 10-20 år, med rullering hvert fjerde år • Mål og resultatstyring – Porteføljestyring • Arealbruk som bygger opp under trafikkgrunnlaget • Bedre samordning av jernbane og lokal kollektivtransport • Belønningsordningen som en integrert del av avtalene Finansiering • Belønningsordningen (1 mrd) – Resultat og reisemiddelvalg • Bymiljøavtaler (1,6 mrd) – Rammebetingelser bil og kollektivt – Effektivisering – Drift av kollektivtransport • Eksisterende bypakker (9,6 mrd) – Veg og kollektivtiltak • Gang/sykkel (0,8 mrd) – + 0,4 mrd

11 Årlige rammer til Belønningsordningen og Bymiljøavtalene

12 «Forventet» fordeling mellom byene Mrd kr/år

13 Helhetlig satsing er mest kostnadseffektivt Finansieringsbehov (mrd kr/år) Kilde: Bymiljøavtaler i NTP – Et godt virkemiddel for å bedre kollektivtrafikk og miljø? UA-notat 52/2013

14 Behov for skreddersydde løsninger • Staten må ikke bestemme hvordan byene skal løse transportproblemene – Men de skal legge til rette – Og skaffe finansiering – Men ikke for enhver pris • Eksempel – Bybane og trafikkgrunnlag – Knutepunkter og framkommelighet – Jernbane og samordning med lokal kollektivtransport

15 Takk for oppmerksomheten! bno@urbanet.no • Kilder: – Bymiljøavtaler i NTP – Et godt virkemiddel for bedre kollektivtrafikk og miljø? UA-notat 52/2013 – Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk Urbanet Analyse rapport 34/2012 – Bypakker - hva skal til for å nå klimaforliket? Urbanet Analyse rapport 36/2012 – Forpliktende avtaler om utbygging av miljøvennlige transportformer i de største byområdene. Urbanet Analyse, rapport 35/2012. www.urbanet.no


Laste ned ppt "Bymiljøavtaler Bård Norheim. Bakgrunn for presentasjonen Analyser • Hva koster befolkningsveksten? (KS) • Evaluering av Belønningsordningen (SD) • Utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google