Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Private høyskolers rapportering til departementet Mai-Lin Hofsøy og Marie Wien Fjell NPH-seminar 16. januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Private høyskolers rapportering til departementet Mai-Lin Hofsøy og Marie Wien Fjell NPH-seminar 16. januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Private høyskolers rapportering til departementet Mai-Lin Hofsøy og Marie Wien Fjell NPH-seminar 16. januar 2008

2 2 Kunnskapsdepartementet Oversikt Mål og resultatstyring i staten Departementets rolle overfor private høyskoler Gjennomgang av rapporteringskravene

3 3 Kunnskapsdepartementet Mål og resultatstyring Overordnet styringsprinsipp i staten Definisjon: Å sette mål for hva institusjonen skal oppnå, måle resultater og analysere disse som grunnlag for å sammenligne dem med de fastsatte målene, og bruke denne informasjonen i den videre styringen og utviklingen av institusjonen.

4 4 Kunnskapsdepartementet Styringshjulet Prosess SSØ (2006)

5 5 Kunnskapsdepartementet Studie- system Kvalitetssikringssystemet Andre Publisering, formidling Ø konomi- system Lønns – og personalsystem MRS Styringsdata Valgte indikatorer Arbeidsgruppe UHR (2007)

6 6 Kunnskapsdepartementet Målhierarki Sektormål (hovedmål) Virksomhetsmål (delmål) Kvantitative styringsparametere (resultatindikatorer) Kvalitative styringsparametere (vektlagte områder) Egne virksomhetsmål og styringsparametere som avspeiler institusjonens strategier, egenart og risiko

7 7 Kunnskapsdepartementet Målekart StyringsparameterResultatResultat- mål Primærsøkere per studieplass 2005200620072008 Antall uteksaminerte kandidater Evt. resultatindikatorer fastsatt av høyskolen

8 8 Kunnskapsdepartementet Risikostyring Statlige virksomheter pålagt å utvikle system for risikostyring Definisjon: Å identifisere de viktigste hindrene (risikoer) for at vi skal nå målene, og fastsette tiltak for å håndtere og følge opp risikoene Anvendes i fastsettelse av strategi og planer for å sikre måloppnåelse Virksomhetens ledelse har ansvaret for at prosessen gjennomføres

9 9 Kunnskapsdepartementet Departementets rolle overfor private høyskoler Sektorstyring på overordnet nivå Tilskuddsforvaltning og legalitetskontroll Hovedformål med rapportering: føre kontroll på vegne av Stortinget Forsterket fokus på målstyring skal sikre –bedre kontroll med måloppnåelse –bedre kunnskap om sektoren –bedre politikkutforming

10 10 Kunnskapsdepartementet Rapportering til DBH Frist: 15. februar Alle tabeller skal denne gangen kun rapporteres til DBH. Nye områder for rapportering: Primærsøkere Data om inntakskvalitet Totalt antall utlyste studieplasser Utdanningstilbud på annet språk enn norsk Rutiner for rapportering av bachelorkandiater Mer informasjon: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapport eringskrav/index.cfm

11 11 Kunnskapsdepartementet Rapportering per 1. mars 2008 Rapport 2007 –Rapporteringskrav i tilskuddsbrev 2007 –Egne planer for 2007 Planer 2008 –Basert på målstruktur i tilskuddsbrev 2008 –Budsjett 2008 Søknad 2009 –Vedlegg tilskuddsbrev 2008

12 12 Kunnskapsdepartementet Rapport 2007 Vurdere måloppnåelse i forhold til hovedmål og delmål –Hva har blitt gjort? –Spesielle utfordringer/risikomomenter Rapportere på relevante vektlagte områder Vurdere måloppnåelse i forhold til egne delmål og rapportere på egne planer

13 13 Kunnskapsdepartementet Rapport 2007 forts. Noen få av høyskolene hadde mangelfull rapportering på viktige punkter i 2007. Blant annet –utvikling av kvalitetssikringssystem –praksis i sykepleierutdanningene –etablering av læringsmiljøutvalg –faglig ledelse –økonomirapportering Viktig at dette rapporteres av alle i år.

14 14 Kunnskapsdepartementet Plan og budsjett for 2008 Målstruktur –Sektormål –Virksomhetsmål –(Styringsparametere) Vektlagte områder DBH-data Departementet anmoder de private institusjonene om å utvikle egne virksomhetsmål og styringsparametere som avspeiler institusjonens strategier, egenart og risiko

15 15 Kunnskapsdepartementet Forts. plan og budsjett 2008 Høyskoler med svak økonomi må redegjøre særskilt for hvordan høyskolen arbeider for å styrke høyskolens økonomi for å sikre fremtidig drift. Budsjett for 2008

16 16 Kunnskapsdepartementet Økonomirapportering Årsberetning og årsregnskap iht. regnskapsloven og god regnskapsskikk Revisjonsberetning Særattestasjonsskjema Økonomiske nøkkeltall Studie- og eksamensavgifter Styresammensetning og styregodtgjørelse Intern kontroll

17 17 Kunnskapsdepartementet Halvårsrapport Frist 15. august 2008 Regnskap for første halvår 2008 Vurdering av måloppnåelsen Budsjettavvik Økonomiske nøkkeltall Planlagte organisatoriske endringer

18 18 Kunnskapsdepartementet Annet Alle endringer i selskapsform, vedtekter og/eller eierskap samt evt nedleggelser av studiesteder skal rapporteres omgående.

19 19 Kunnskapsdepartementet Frister 15. febr: DBH-tabeller og foreløpig årsregnskap 1. mars: Budsjettdokument 2007-2009 inkl. søknad om tilskudd 1. juli: Endelig årsregnskap med årsberetning og revisorberetning 15. aug: Halvårsrapporten

20 20 Kunnskapsdepartementet Årshjul 15. febr. DBH-tabeller 1. mars Budsjettdokumentet rapport, plan og søknad 1. juli Endelig regnskap 15. aug. Halvårsrapport 21. des. Tilskuddsbrev Oktober Statsbudsjettet


Laste ned ppt "Private høyskolers rapportering til departementet Mai-Lin Hofsøy og Marie Wien Fjell NPH-seminar 16. januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google