Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agendapunkter UKE - aktuelt Drifts- vs. Vedlikehold Lisenser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agendapunkter UKE - aktuelt Drifts- vs. Vedlikehold Lisenser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Agendapunkter UKE - aktuelt Drifts- vs. Vedlikehold Lisenser
Ny driftsavtale og organisasjonsendringer Hovedfokus forbedringsområder Drifts- vs. Vedlikehold Lisenser Driftsprosjekter Databaseoppgraderingsprogram Webcruiter – integrasjon SvarUT –Program for elektroniske tjenester

2 Ny driftskontrakt med EVRY og organisasjonendringer i UKE
Fra åtte til én driftsavtale – akseptansetest, driftsovertagelse, godkjenningsperiode Nytt internt Service Management verktøy – BOKS Organisasjonsendringer USS KKO SST – forvaltningsorganisasjon Forsterket Kundefront og Spesialisering av tjenester innenfor avdelinger

3 Viktige forbedringsområder
Tuning av prosesser Forespørsel Change Tuning av BOKS Skjemaforbedringer – omfang og design

4

5 Kapasitetsapplikasjoner
EVRYS driftsleveranse Service Management og oppfølging av totalleveransen IKT - arbeidsplass Applikasjonsdrift SLA - applikasjoner Kapasitetsapplikasjoner Basisdrift og tekniske leveranser

6 Systemspesifikke rutiner
Overordnet bilde Forvaltningsmodell Samhandlingsportalen Servicehåndboken Driftshåndbøker Bestillingskatalog / Skjema Endringshåndtering Request Fulfillment Vedlikeholdsavtaler Ansvar: Systemeier/Virksomheter Systemspesifikke rutiner Grensesnitt Ansvar: UKE / Evry Driftsrutiner Driftsavtaler

7 VH avtaler inngås av hver enkelt virksomhet
Konsernovergripende drift Sentral DL 8 bydeler 7 (8) virksomheter Virksomhets-spesifikk DL / ePhorte/360 Sentral ePhorte 4 bydeler 1 virksomhet Virksomhets-spesifikke DL /ePhorte/ 360/K2000 Felles driftsavtaler for Oslofelles Virksomhets-spesifikk DL / ePhorte/360 V DL / ePhorte/360 Virksomhetsspesifikt vedlikehold VH avtaler inngås av hver enkelt virksomhet Virksomhetsspesifikke VH avtaler av varierende format og dato

8 Registrering av saker Anvendelse – Registrer direkte hos Tvilstilfeller - BOKS Driftsteknisk– BOKS ..for å oppnå mer effektiv problemløsning!

9 Lisenser UKE drifter sentrale databasehotell
Foretar regelmessig telling av brukere i databasene for kapasitetsapplikasjonene Volum gir grunnlag for fakturering, for drift og vedlikehold

10 Driftsprosjekter - database
Oppgradering av alle databaser på sentrale db-hotell Databasehotellet - felleskomponent i Oslofelles / Oslofelles 2.0 UKE må derfor ivareta Sikkerhet Driftsstabilitet Kostnad Oppgradering vil sette krav til oppgradering av system der applikasjonsversjon ikke støtter supportert db- versjon

11 Driftsprosjekter – fellesfunksjonalitet webcruiter
Fellesfunksjonalitet/felleskomponenter - Webcruiter for Doculive / 360 Tilpasninger for ITAS Tilpasninger for KS 4 NOARK webservice Hvordan «plugge seg på» Lokale komponenter Oppsett og tilpasning for den enkelte virksomhet

12 Driftsprosjekter – felles integrasjoner
UKE samarbeider med Software Innovation og om en felles løsningsbeskrivelse for Webcruiter integrasjon Løsningsbeskrivelsen vil legge føringer for fremdriftsplan og finansieringsmodell

13 Program for elektroniske tjenester
Byrådet og bystyret ønsker å styrke arbeidet med utvikling av elektroniske tjenester for kommunens innbyggere og næringsliv FIN har etablert et arbeid for å sikre helhetlig utvikling av elektroniske tjenester Fokus på utvikling av fellesfunksjonalitet og bruk av piloter fra virksomhetene

14 Trinnvis gjennomføringsstrategi
Ambisjonsnivå Samhandling med innbyggere og næringsliv – enklere og raskere Brukerfokus - evne til å effektivisere og fornye seg Flere innbyggere - økt tjenesteytelse til lavere kost Fase III, 2015 – Flere tjenester og gevinstrealisering Leveranser: Flere nye tjenester Gevinstrealisering Justere og videreutvikle metode mv Fase II, 2014 Produksjon- og utprøvingsfase (pilotering Leveranser: Utvikling og produksjon byggesak, barnehage, SvarUt Pilotere og evaluere funksjonalitet, tekniske forhold, arbeidsprosesser, metodikk mv - Plan for fase III Leveranser: Design Anskaffelser Styringsdokument Metodikk og rutiner Informasjon og kompetanseutvikling Starte pilotering av ”Svarut” Plan for fase II Fase I, Strategi- og utformingsfase (design) Fase 1: Fase 2: Piloter fokus på brukereffekt og økt automatiseringsgrad SvarUT Felles brukerfront Søk & innhold SNOK & ITAS NÅ-SITUASJONEN LAV DIGITAL MODENHET FÅ ELEK. TJENESTER VIRKSOMHETSFOKUS


Laste ned ppt "Agendapunkter UKE - aktuelt Drifts- vs. Vedlikehold Lisenser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google