Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agendapunkter • UKE - aktuelt •Ny driftsavtale og organisasjonsendringer •Hovedfokus forbedringsområder • Drifts- vs. Vedlikehold • Lisenser • Driftsprosjekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agendapunkter • UKE - aktuelt •Ny driftsavtale og organisasjonsendringer •Hovedfokus forbedringsområder • Drifts- vs. Vedlikehold • Lisenser • Driftsprosjekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agendapunkter • UKE - aktuelt •Ny driftsavtale og organisasjonsendringer •Hovedfokus forbedringsområder • Drifts- vs. Vedlikehold • Lisenser • Driftsprosjekter •Databaseoppgraderingsprogram •Webcruiter – integrasjon • SvarUT –Program for elektroniske tjenester

2 Ny driftskontrakt med EVRY og organisasjonendringer i UKE • Fra åtte til én driftsavtale – akseptansetest, driftsovertagelse, godkjenningsperiode • Nytt internt Service Management verktøy – BOKS • Organisasjonsendringer – USS – KKO – SST – forvaltningsorganisasjon • Forsterket Kundefront og Spesialisering av tjenester innenfor avdelinger

3 Viktige forbedringsområder • Tuning av prosesser – Forespørsel – Change • Tuning av BOKS – Skjemaforbedringer – omfang og design

4

5 EVRYS driftsleveranse Service Management og oppfølging av totalleveransen IKT - arbeidsplass Basisdrift og tekniske leveranser Applikasjonsdrift SLA - applikasjoner Kapasitetsapplikasjoner

6 Vedlikeholdsavtaler Systemspesifikke rutiner Driftsavtaler Driftsrutiner Grensesnitt Ansvar: Systemeier/Virksomheter Ansvar: UKE / Evry Overordnet bilde • Forvaltningsmodell • Samhandlingsportalen o Servicehåndboken o Driftshåndbøker • Bestillingskatalog / Skjema • Endringshåndtering • Request Fulfillment

7 Virksomhetsspesifikt vedlikehold Konsernovergripende drift Virksomhets- spesifikk DL / ePhorte/360 V DL / ePhorte/360 VH avtaler inngås av hver enkelt virksomhet Virksomhetsspesifikke VH avtaler av varierende format og dato Sentral DL 8 bydeler 7 (8) virksomheter Virksomhets- spesifikk DL / ePhorte/360 Sentral ePhorte 4 bydeler 1 virksomhet Virksomhets- spesifikk DL / ePhorte/360 Virksomhets- spesifikke DL /ePhorte/ 360/K2000 Felles driftsavtaler for Oslofelles

8 Registrering av saker •Anvendelse – Registrer direkte hos http://supportweb.software-innovation.com/ •Tvilstilfeller - BOKS •Driftsteknisk– BOKS..for å oppnå mer effektiv problemløsning!

9 Lisenser • UKE drifter sentrale databasehotell • Foretar regelmessig telling av brukere i databasene for kapasitetsapplikasjonene • Volum gir grunnlag for fakturering, for drift og vedlikehold

10 Driftsprosjekter - database • Oppgradering av alle databaser på sentrale db-hotell • Databasehotellet - felleskomponent i Oslofelles / Oslofelles 2.0 • UKE må derfor ivareta – Sikkerhet – Driftsstabilitet – Kostnad • Oppgradering vil sette krav til oppgradering av system der applikasjonsversjon ikke støtter supportert db- versjon

11 Driftsprosjekter – fellesfunksjonalitet webcruiter • Fellesfunksjonalitet/felleskomponenter - Webcruiter for Doculive / 360 – Tilpasninger for ITAS – Tilpasninger for KS 4 NOARK webservice – Hvordan «plugge seg på» • Lokale komponenter – Oppsett og tilpasning for den enkelte virksomhet

12 Driftsprosjekter – felles integrasjoner • UKE samarbeider med Software Innovation og om en felles løsningsbeskrivelse for Webcruiter integrasjon • Løsningsbeskrivelsen vil legge føringer for fremdriftsplan og finansieringsmodell

13 Program for elektroniske tjenester Byrådet og bystyret ønsker å styrke arbeidet med utvikling av elektroniske tjenester for kommunens innbyggere og næringsliv FIN har etablert et arbeid for å sikre helhetlig utvikling av elektroniske tjenester Fokus på utvikling av fellesfunksjonalitet og bruk av piloter fra virksomhetene

14 Trinnvis gjennomføringsstrategi NÅ-SITUASJONEN ■LAV DIGITAL MODENHET ■FÅ ELEK. TJENESTER ■VIRKSOMHETSFOKUS Ambisjonsnivå  Samhandling med innbyggere og næringsliv – enklere og raskere  Brukerfokus - evne til å effektivisere og fornye seg  Flere innbyggere - økt tjenesteytelse til lavere kost Leveranser: -Design - Anskaffelser -Styringsdokument -Metodikk og rutiner -Informasjon og kompetanseutvikling - Starte pilotering av ”Svarut” -Plan for fase II Fase I, 2012-2013 Strategi- og utformingsfase (design) Fase II, 2014 Produksjon- og utprøvingsfase (pilotering Leveranser: -Utvikling og produksjon byggesak, barnehage, SvarUt -Pilotere og evaluere funksjonalitet, tekniske forhold, arbeidsprosesser, metodikk mv - Plan for fase III Fase III, 2015 – Flere tjenester og gevinstrealisering Leveranser: -Flere nye tjenester -Gevinstrealisering -Justere og videreutvikle metode mv


Laste ned ppt "Agendapunkter • UKE - aktuelt •Ny driftsavtale og organisasjonsendringer •Hovedfokus forbedringsområder • Drifts- vs. Vedlikehold • Lisenser • Driftsprosjekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google