Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen Sykehus Mulighetsanalyse og høring av strategiplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen Sykehus Mulighetsanalyse og høring av strategiplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen Sykehus Mulighetsanalyse og høring av strategiplan

2 2 prosesser/saker Drammen Sykehus – utvikling - mulighetsanalyse Vestre Viken HF – strategiplan Hensikt: - Beslutningsprosessen - Vestre Viken HF’s mulighetsanalyse - Hovedelementer i bystyresak vedr VV HF strategiplan Drammen Sykehus

3 Drammen Sykehus - beslutningsprosess Organisasjon av sykehussektoren -Helse- og omsorgsdepartementet - Helse Sør-Øst RHF - Vestre Viken HF -Drammen sykehus (Bærum, Kongsberg, Ringerike) Hovedstadsprosessen (strategiprosess Helse Sør-Øst) -Restrukturering av sykehusområder og opptaksområder -Områdesykehus og lokalsykehus -Helhetlig tilbud fra ulike sykehusfunksjoner -Drammen er utpekt til områdesykehus -Flere funksjoner overført Drammen f.o.m 1.1.2011

4 Sykehusets beliggenhet

5 Grunneiere i analyse området 46 grunneiere inkl. DK og Entra innenfor analyseområdet

6 Rammebetingelser i analysen 25 alternativ vurdert 2 hovedalternativ vurdert nærmere: - Bruk av Høyblokka (alt. 2E-2) - Nybygg (alt. 1B-4) Varmesentralen beholdes Høyblokka beholdes Det engelske kvarter berøres ikke Hovedinngang og adkomst fra buss Boligblokker berøres ikke Hovedtrafo berøres ikke Boligblokk berøres ikke

7 Alternativ med bruk av Høyblokka (2E-2) Høyblokka brukes til sykehusformål

8 Alternativ nybygging uten Høyblokka (1B-4) Høyblokka ikke til sykehusformål

9 Alternative lokaliseringer er utredet Flere alternative lokaliseringer er utredet og forkastet, bl.a.: Gullaug, Lier Sundland, Drammen Kobbervikdalen, Drammen Bakerøya, Drammen og Lier Åserud Nord, Nedre Eiker Mulighetsanalysen viser at nåværende lokalisering er realistisk for å dekke nåværende og fremtidige behov 9 Bystyrekomite 8.11.2011

10 Velferd Økende krav til standard og krav på velferdstjenester Drammen sykehus er nedslitt, bare Høyblokka kan brukes Attraktiviteten blant ansatte og brukere vil synke Beslutning om utbygging kan snu en negativ trend Et moderne sykehus vil gi trygghet for brukerne, godt omdømme og tiltrekningskraft Tilbudet må ligge nært til brukerne, både ved akutte hendelser og transport for øvrig 10 Bystyrekomite 8.11.2011

11 Høring Vestre Viken HF - strategiplan Høringsforslaget inviterer til å kommentere etter de 8 hovedstrategier dokumentet er strukturert etter Drammen sykehus – områdesykehus og lokalsykehus for Drammensregionen Spesialiserte funksjoner som tilbys ett sted legges til Drammen Samlokalisering av somatikk og psykiatri til nytt områdesykehus i Drammen Bystyrekomite 8.11.201111

12 I forslag til høringsuttalelse vektlegges Viktigheten av at god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må bygge på likeverdighet og felles strategier Savner Vestre Vikens strategiske tenkning rundt folkehelse Drammen kommune ønsker å tilrettelegge for at Drammen sykehus blir et godt områdesykehus Drammen kommune er positive til at det etablereres akuttgeriatriske plasser, men ønsker at Vestre Viken skal her ta intensjonen fra Samhandlingsreformen i betraktning Vi har derfor vist til samarbeidet mellom Drammen kommune og Drammen sykehus ved Drammen geriatriske kompetansesenter Bystyrekomite 8.11.201112

13 I forslag til høringsuttalelse vektlegges Læring og Mestringssenter (LMS) er et område der det er utstrakt samarbeid mellom helseforetak og kommuner Vi stusser over at det primært omtales som fysisk senter og i mindre grad har fokus på tjenesteinhold Forslaget anbefaler å styrke akuttfunksjonen ved DPSene for å redusere sykehusinnleggelse Vi ønsker en tydeliggjøre om at dette bør gjøres i samarbeid med kommunen ettersom det er kommunen som overtar behandlingsansvaret i etterkant Drammen kommune ønsker å være en god og konstruktiv vertskommune for Drammen sykehus Det har i mange år vært et stort behov for et nytt og moderne sykehus i Drammensregionen Drammen kommune vil medvirke til å få til så gode løsninger som mulig Det innebærer blant annet å legge til rette for tilstrekkelige arealer, rask og løsningsorientert reguleringsprosess og fleksible løsninger i byggeperioden Bystyrekomite 8.11.201113


Laste ned ppt "Drammen Sykehus Mulighetsanalyse og høring av strategiplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google