Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt

2 Hvorfor Strategisk næringsplan?  Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen  Det er viktig at kommunen opptrer samkjørt og koordinert i arbeidet med å tilrettelegge for næringslivet  Den strategiske næringsplanen er et verktøy for kommunen for dette arbeidet 2

3 Forhold mellom Kommuneplan og Strategisk næringsplan  Den Strategiske næringsplanen baserer seg på foreliggende kommuneplan (vedtatt i 2007).  Ny kommuneplan skal vedtas høsten 2011.  Prosessen med å utarbeide Strategisk næringsplan og rulleringen av kommuneplanen samkjøres.  Elementer fra denne Strategiske næringsplanen vil derfor inngå i ny kommuneplan. 3

4 Grunnlaget for strategiplanen  Medvirkningsprosess  Forprosjekt: Workshop  Møte med kontaktutvalget for næringslivet mars, april, mai  Frokostmøte i dag  Høringsmøte over påske  Tidligere analyser  BI Drammen: En analyse av næringsstrukturen i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier (2009)  BI Drammen: All-Electric-green-city Drammen. Analyse og innspillsrapport som grunnlag for næringspolitikk (2009)  Omdømmeundersøkelser Elvebyen Drammen 4

5 Forutsetninger for bedrifters lokaliseringsvalg  Kunnskapsøkonomi: Bevegelse fra tradisjonell arealkrevende industri til næringer med kunnskap som viktigste produksjonsfaktor  Klima for næringsutvikling  Tilrettelegging for innovasjon og entreprenørskap  Relatert variasjon i næringslivet  Bruk av nettverk  Governance og bedre beslutningsprosesser  ”People climate” og ”business climate” 5  Geografisk arbeidsdeling mellom sentrum, omland og periferi

6 Arealmessige forutsetninger for næringsetablering i Drammen  Drammens arealstrategi: Konsentrert utbyggingsmønster  Kartet på neste lysbilde viser hvilke områder i kommunen som skal henholdsvis:  Fortettes: Videreføring av dagens arealbruk  Transformeres: Arealbruk må endres i større grad 6

7 Arealmessige forutsetninger Drammen forts. 7

8 SWOT-analyse 8

9 Forslag til strategier for næringsutvikling 1.Levende bysentrum 2.Servicekommune 3.Øke kunnskapsintensiteten i eksisterende næringsliv 9

10 Strategiene forts.  Regionalt samarbeid og omdømme er omgripende strategier 10

11 Bysentrum, eksempler på tiltak  Offensiv eiendomspolitikk: transformasjon av områder, strategiske tomtekjøp, tilrettelegging for klynger, partnerskap med utbyggere  Sentrumshandel: bybasert kjøpesenter med korttidsparkering  Kompetansearbeidsplasser: kontorhotell og flere sentrumsboliger  Hotell- og konferansekapasitet: nytt hotell med kapasitet til å romme konferanser  Kulturtilbud: utnytte sentrumstorgene for kulturarrangement, Saluhall i sentrum 11

12 Servicekommune, eksempler på tiltak  Entreprenørskap: styrke og videreutvikle programmene for entreprenørskap og etablererkompetanse  Effektiv saksbehandling: rask behandling og gode prosesser i forbindelse med reguleringsplaner, byggesøknader og bevillinger. Modernisering og e- kommune.  Brukerundersøkelser: gjennomføre brukerundersøkelser for å få innspill fra næringsliv og andre brukere for kontinuerlig forbedring 12

13 Høyere kunnskapsintensitet i eksisterende næringer, eksempler på tiltak  Tilrettelegging for fysiske møteplasser: business center, inkubatorer, konferansearenaer, Science/marine park på Tangen/Brakerøya  Tilrettelegging for immatrielle møteplasser: klynger, nettverk (bl.a. i samarbeid med DNF)  Utdanning: støtte opp om prosess med å få universitetsstatus  Bredde i næringslivet: næringsutvikling i sykehusets randsone, bygge videre på ARENA-prosjektet, bygge under helserelatert personlig tjenesteyting, bedriftsfellesskap for kulturnæringer for eksempel på papirbredden, electrocluster 13


Laste ned ppt "Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google