Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. En viktig del av framtidas helsetilbud i Telemark Utviklingsplan Sykehuset Telemark HF

2 Tilbake til innholdsfortegnelse 2. Prosjektplanen 3. Status og faktagrunnlag Utviklingsplan Scenarioer og evalueringskriterier 1. Bakgrunn og mandat Veien videre

3 Tilbake til innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Nasjonale veiledere Samhandlingsreformen Endringer i medisinske og tekniske faktorer Ny økonomisk logikk – ØLP : mill

4 Tilbake til innholdsfortegnelse 1. Mandat Styrevedtak

5 Tilbake til innholdsfortegnelse 2. Prosjektplanen Styrevedtak og

6 Tilbake til innholdsfortegnelse 2. Prosjektplanen Fagtunge grupper

7 Tilbake til innholdsfortegnelse 4. Status Tidsplan Prosjektplanen Styrebeslutning Vi er i rute

8 Tilbake til innholdsfortegnelse 4. Status Tidsplan Prosjektplanen Fag og faktabasert prosess Hva preger vår behandlingspraksis? Hva har vi funnet ut?

9 Tilbake til innholdsfortegnelse Telemark har høyest somatisk forbruk i Helse Sør Øst. -10% -1% +1% +2% +4% +7% +1% 3. Status og faktagrunnlag - somatikk Kilde; NPR Beregnet behov

10 Tilbake til innholdsfortegnelse Samlet +7% Ø-hjelp Elektivt +20% -7% Forbruk=Behovsindeks 3. Status og faktagrunnlag - somatikk Kilde; NPR

11 3. Status og faktagrunnlag (Samdata) – somatiske senger Samdata 2012 Flest senger av alle

12 3. Status og faktagrunnlag (Samdata) – somatiske senger

13 Tilbake til innholdsfortegnelse Nevrotiske,belastningsorienterte og somatoforme lidelser, herunder angstlidelser 29,3 3. Status og faktagrunnlag - psykiatri 43,1= 147% 7,9 12,1=153% 11,2=155% 7,2 Antall pasienter innlagt (dag- og døgnopphold) på sykehus eller som har vært til polikliniske- og avtalespesialistkonsultasjon per 1000 innbyggere per år. ( ) Kilde: Folkehelsa Høyt forbruk av psykiatriske tjenester Norge Telemark

14 Tilbake til innholdsfortegnelse Antipsykotika 130,7 3. Status og faktagrunnlag – legemiddelbruk psykiatri 150,5= 115% 27,9=144% 19,3 Brukere av legemidler utlevert på resept til personer 0-74 år, pr.1000 innbyggere, Kilde: Folkehelsa Alle midler 112=117% 95,1 Sov/beroligende Høyt forbruk av medikamenter

15 3. Status og faktagrunnlag (Samdata)– psykiatriske senger Mange senger og høy utnyttelse

16 Tilbake til innholdsfortegnelse Stor uensartet bygningsmasse Oppgraderingsbehov; MÅ = 184 mill. BØR = 461 mill. SUM = 645 mill Status og faktagrunnlag ;Areal og teknisk tilstand Lokasjon Areal(m2) Antall bygg Snitt alder

17 Tilbake til innholdsfortegnelse Status - Dagens behandlingsaktivitet og organisering Sårbare akuttfunksjoner Personavhengighet Stor vikarbruk Uensartet behandlingspraksis Svak ressursutnyttelse Fagpersoner Bygg Infrastruktur

18 Tilbake til innholdsfortegnelse Status - oppsummert Høyt forbruk Stor kapasitet Uensartet beredskap og praksis Svak ressursutnyttelse Modernisering kreves

19 Tilbake til innholdsfortegnelse Gjøres av andre Rjukan Notodden Kragerø Skien/Porsgrunn Seljord Hva er det best å gjøre hvor? Gjøres av andre Desentralisere det vi kan Sentralisere det vi må Gjøres av andre 4. Scenarioene og evalueringskriteriene

20 Tilbake til innholdsfortegnelse Scenarioene og evalueringskriteriene Scenario ” Sykehuset Telemark pr ” 3 alternativer skal beskrives Evalueringskriterier Trygge og likeverdige tjenester God tilgjengelighet Faglig og organisasjonsmessig robusthet Innfri Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

21 Prosjektets gjenværende tidslinje 18.9.; Bø-konferansen 25.9 ; Styrebehandling av den videre prosessen Scenarioene klare Evaluering og konsekvensvurderinger 5.12 Anbefaling Styrebehandling av høringsdokument Høringsperiode 12.2 Styrebehandling av høringssvar 15.3 Revidert anbefaling 26.3 Endelig styrebehandling 5. Veien videre

22 Tilbake til innholdsfortegnelse Krevende prosess med klart mål; Utvikle et bærekraftig og godt sykehustilbud til hele Telemark 5. Veien videre

23 Tilbake til innholdsfortegnelse Se ; Pulsen og 5. Veien videre


Laste ned ppt "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google