Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling i kommunene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef, Helse Finnmark Bodø 30/8-2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling i kommunene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef, Helse Finnmark Bodø 30/8-2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling i kommunene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef, Helse Finnmark Bodø 30/8-2012

2

3 Fastlegekontorer : Alta (4) Berlevåg Båtsfjord Gamvik Hammerfest (3) Hasvik Karasjok Kautokeino Kvalsund Lebesby Loppa Måsøy Nesseby Nordkapp Porsanger Sør-Varanger Tana Vadsø Vardø

4 Spesialisthelsetjeneste: Helse Finnmark -Hammerfest sykehus -Kirkenes sykehus -Spesialistpoliklinikker i Alta, Karasjok og Vadsø

5 40 SYKESTUE -PLASSER 2 6 2 2 1 11 3 2 4 1 3 9 1 1 1

6 Eksempel: En mann fra Kara š johka med brystsmerter :  Fastlegevurdering  Gastroskopi avtalespesialist 1 i Karasjok  Hjertevurdering avtalespesialist 2 i Karasjok  Innleggelse med avd Hammerfest  Innleggelse med avd Kirkenes  Utredning/behandling UNN

7 Data på flg databaser:  Fastlege  Avtalespesialist 1  Avtalespesialist 2  Helse Finnmark vest  Helse Finnmark øst  UNN

8 Hvordan blir oppfølgingen?  A) av den aktuelle pasienten?  B) av større befolkningsgrupper?

9 Avtaleverk:  Overordnet samarbeidsavtale  1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre  2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester  3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus  4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd§ 3-5  5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon  6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering  7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid  8. Samarbeid om jordmortjenester inkl underavtale om følgetjenester  9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt  10. Samarbeid om forebygging  11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden  12. Tilrettelegging av tjenester for samisktalende.

10 Avtaleinngåelser:  Vil 13 avtaler mellom Helse Finnmark og 19 kommuner i Finnmark (=247) (og tilsvarende for hele landet) bøte på den fragmenterte ansvarsstrukturen vi har innen helsevesenet i Norge?

11 ”I have a dream!”

12 Kaiser Permanente  ”Health Plan” i USA  Forsikrer 9 millioner amerikanere, dvs 3% av befolkningen  Base i California  Kombinert forsikringsselskap og sykehus/lege/omsorgstjeneste  ”Integrated Health Care”

13 Tre hoveddeler: 1. Forsikringsdelen (”KP Health Plan”) 2. Sykehusdelen: (”Kaiser Foundation Hospitals”) 3. Poliklinikkdelen (”Permanente Medical Groups”)

14 Integrerte tjenester:  Allmennlegetjeneste  Spesialistlegetjeneste  Sykehus og poliklinikk  RTG, CT, MR osv.  Primær og sekundær forebygging.  Akutt behandling.  Kronikeromsorg

15 Økonomi+kvalitet:  Den forsikrede betaler en fast premie.  I tillegg en liten egenandel ved legebesøk.  KPs inntekter er primært gjennom premien.  All behandling er definert som utgifter.  Av økonomiske grunner er det viktig å holde folk så friske som mulig og styre unna sykehusinnleggelser og dyr behandling.  Dette gjøres gjennom medisinsk kvalitetsarbeid.

16

17 KP’s idé:  Gjennom kvalitetssikret medisinsk service sørge for god helse hos de forsikrede, holde dem friske og derved drive rimelig helsetjeneste.

18

19

20

21

22

23

24 Norge vs Kaiser  Fragmentert ansvar  Fragmentert journalinformasjon  Fragmentert statistikk  Mange enkeltaktører har egne økonomiske mål  Integrerte tjenester  Kontinuerlig journal (tilgjengelig for alle leger)  Helhetlig statistikk  Helhetlig økonomi; ”all helsetjeneste er utgifter”

25 Ønskebilde:  Integrerte tjenester  Felles faglig utvikling  Tjeneste nærmest mulig der folk bor (NEON)  Belønning for kvalitet framfor volum?

26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Samhandling i kommunene mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef, Helse Finnmark Bodø 30/8-2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google