Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Sammen om en bedre kommune”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Sammen om en bedre kommune”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Sammen om en bedre kommune”
Utfordringer og muligheter for fagforeningene Dag Christiansen og Torstein Amdal Fagforbundet , Omstillingsenheten

2 Hvilke muligheter ligger i partssamarbeidet?

3 TREPARTSSAMARBEID POLITIKERE INNBYGGERE BRUKERE TILLITSVALGTE
ADMINISTRASJON Nøkkelord LIKEVERDIGHET

4 Godt trepartssamarbeid
Likeverdighet mellom partene Dialogpreget kommunikasjon Kollektivt ansvar

5 Likeverd Lik tilgang på informasjon Tillit Reelle beslutninger fattes
Respekt for hverandre Interesse for andres ståsted og oppfatninger Gjennom likeverd skapes synergieffekter

6 Eg er svært oppteken av dette programmet, og har stor tru på at kommunane greier å oppnå gode resultat. På mine reiser ser eg at dei kommunane som har greidd å tenke nytt om partssamarbeidet er dei som får best resultat og er mest innovative. Lukke til!

7 Noen faremomenter: Bli ikke sittende som gissel for en uønsket utvikling Bland ikke rollene - samarbeid er noe annet enn samrøre Sørg for ryggdekning hos egne medlemmer Trepartssamarbeidet må aldri erstatte de formelle drøftingene som følger av Hovedavtalen

8 Lunner kommune «Sammen – hardere» Brita:
Fra gårsdagens fokus på enkeltindividet, har vi i dag sett mer på hvordan vi fungerer sammen som ett hele. Hensikten med alle systemene er at vi skal få til en mest mulig velfungerende organisasjon, slik at vi sammen kan sørge for å yte best mulige tjenester til våre brukere. Jenny har i dag vært innom hva som kjennetegner vellykkede utviklingsprosesser, suksessfaktorer for å lykkes. Da jeg leste dette kapittelet i læreboka, så festet jeg meg spesielt ved det som omhandler positiv psykologi. Det kan også være en viktig suksess faktor .Og jeg tror veldig på det at fokuserer vi på det som er bra sender vi ut signaler om at det er dette vi ønsker å se mer av. Når vi deler suksesser ved å snakke om dem, skaper vi stolthet, energi og arbeidsglede. Vi skal snakke mer om dette i morgen. Da skal vi ta for oss det som omhandler vår organisasjonskultur, våre normer, verdier – vår virkelighetsoppfatning. Gro Langslet’s bok ”LØFT” omhandler en løsningsfokusert tilnærming til organsisasjonsutviklig. Jeg skal avslutte med et sitat hentet fra boka ”LØFT”: ”Ved å fokusere på svakheter omskaper vi hverandre til dverger. Ved å fokusere på mulighetene omskaper vi hverandre til giganter”. Vel hjem

9 Valgstyret Ungdoms råd Treparts- organ Klagenemnd Eldreråd Plangrupper
Råd MNF* Formann skap Kommunestyret Kontroll utvalg Harald: Slik er vi organisert politisk Vår oppgave er å legge til rette for at det politiske flertalet realisere sin vilje Oppgavefordelingen mellom Politik og adm. Kommunelovens trekant. Spørsmål: Hva betyr det for deg at vi er styrt av folkevalgte? Hva tenker du om de folkevalgte? Elsker du dem?  Hva er forskjellen på privat og offentlig virksomhet? Begjær kontra byrde for? Penger eller tjenester? Ordfører Rådmann Tjenestene våre * Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

10 Tillitsvalgtes erfaringer
Større innflytelse - blir mer hørt Bedre samarbeidsklima, færre konflikter - mer kan løses med en telefon Entusiasme der man har fått det til Større nærværsfokus, bedre arbeidsmiljø Lite satsing i en del kommuner For lite engasjement ute i virksomhetene


Laste ned ppt "”Sammen om en bedre kommune”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google