Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstillingsprosesser i staten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstillingsprosesser i staten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Omstillingsprosesser i staten
Regionale konferanser om samarbeid og medbestemmelse 2007

2 Omstillingsprosesser i staten
Lov og avtaleverk i forbindelse med omstilling i staten Medbestemmelse og samarbeid i omstillingsprosessen

3 Hvorfor omorganiserer staten?
Politiske beslutninger Administrative beslutninger

4 Forutsetninger for å få til gode omstillinger
Omstilling i staten krever partssamarbeid Kunnskap om lov og avtaleverk God informasjon og forankring Evne og vilje til å ha fokus på formålet med omstillingen

5 Ulike typer omstillinger
Omorganisering av den enkelte statlige virksomhet Omorganisering som omfatter flere virksomheter Utskilling av statlig virksomhet Hele eller deler av kommunal eller privat virksomhet innlemmes i staten

6 Omorganisering i den enkelte statlige virksomhet
Endring av organisasjonskartet Nedbemanning Nye stillinger Geografisk flytting Nytt ansvar og nye oppgaver

7 Tjenestemannsloven § 12 første punktum
”Embetsmann ved regjeringens kontorer og enhver tjenestemann er forpliktet til å finne seg i endringer i arbeids-oppgaver og omorganisering av virksomheten.”

8 Grunnpregstandarden Arbeidsgiver kan ikke ensidig iverksette endringer som er så betydelige at stillingens grunnpreg, eller hovedinnholdet i arbeidsavtalen, blir vesentlig endret - tolke seg frem til et kjerneinnhold i stillingen eller arbeidsforholdet

9 Hva må arbeidstakeren finne seg i?
Endringer i organisatorisk plassering Endringer i lederoppgaver Endringer i tittel, lønn, arbeidsvolum, ny teknologi Endringer under fravær ”Fristilling”

10 Overtallighet Bortfall av arbeid, tjml §§ 9 og 10
Fortrinnsrett i virksomheten, tjml § 13 nr. 1 Fortrinnsrett til annen statlig stilling, tjml § 13 nr. 2 Flere fortrinnsberettigede? Ventelønn, tjml § 13 nr. 6

11 Gode prosesser for innplassering av medarbeidere
Arbeidsgiver ansvarlig for innplassering Rett og plikt til å følge arbeidsoppgavene Mulighet til å ønske seg annet arbeid før endelig beslutning tas? Skriftlig melding om innplassering Arbeidstakere kan la seg bistå av tillitsvalgt

12 Omstilling som omfatter flere statlige virksomheter
Omstillingsavtale Formålet med omstillingsavtaler: Hvem skal utøve partsrettighetene Angi rammene for omstillingene Virkeområde Prosessreglene er gitt som vedlegg

13 Økonomiske virkemidler ved omstilling *
Særavtale av 13. november 2003 Gjelder for geografisk flytting av virksomheter og/eller nedbemanning Må drøfte virkemidlene med de lokale organisasjonene Se hver omstilling for seg

14 1. Flytting – bolig kjøp/salg – økonomisk godtgjøring
2. Boliglån 3. Permisjon i forbindelse med flytting 4. Pendling/endret tjenestested 5. Barnehage 6. Refusjon av telefonutgifter 7. Lønnstilskudd 8. Sluttvederlag 9. Studiestønad 10. Overgangsordning 11. Lønnsforskudd 12. Kompetanseutvikling

15 Virksomhetsoverdragelse - konsekvenser
Arbeidsforholdet overføres med eksisterende lønns- og arbeidsvilkår § 16-2 Tariffavtale overføres hvis ikke skriftlig melding om det motsatte § 16-2 Reservasjons- og valgrett? § 16-3 Oppsigelsesforbud § 16-4

16 Virksomhetsoverdragelse – overføring av pensjonsrettigheter
Rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon overføres til ny arbeidsgiver, aml § 16-2 tredje ledd

17 Overføring av pensjonsrettigheter
Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning (praktisk viktig!) Overføringsavtalen

18 Informasjon og drøfting ved virksomhetsoverdragelse *
Tidligere og ny arbeidsgiver Så tidlig som mulig Informere og drøfte med arbeidstakernes tillitsvalgte Særskilt informasjon om.. Informasjon til de ansatte Tillitsvalgtes funksjon

19 Overføring av oppgaver og ansatte inn i staten
Fra arbeidsmiljølov til tjenestemannslov Fra arbeidstvistlov til tjenestetvistlov Arbeidsmiljøloven § 16-2 Hovedtariffavtalen pkt 5.8 *

20 Oppsummering Omstilling i staten krever partssamarbeid Viktig med kunnskap om regelverket Mal for omstillingsavtale Virkemidler ved omstilling er drøftings-gjenstand Protokoll som sikrer statlige lønns- og arbeidsvilkår fra første dag


Laste ned ppt "Omstillingsprosesser i staten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google