Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetsstudier fv33 og fv34 Samferdselskomiteen i Oppland fylkeskommune 15.Mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetsstudier fv33 og fv34 Samferdselskomiteen i Oppland fylkeskommune 15.Mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetsstudier fv33 og fv34 Samferdselskomiteen i Oppland fylkeskommune 15.Mai 2012

2 Fv33 Minnesund-Bjørgo (E16)

3 Minnesund-Oppland grense Sammenhengende gang-/sykkelveg fra Minnesund til Byrudberga (ca. 4 km). Noe av dette ble bygget i forbindelse med omlegging av kryss med E6. Tiltak 1 - Tunnel gjennom Byrudberga (hp02 1000-2000). Breddeutvidelse (hp02 1000-2000). Midlertidig tiltak: Oppgradere siderekkverk fra Byrudstua og 3,5 km nordover (hp02 – 0-3500). Veglys på strekningen Tiltak 2 - G/s-veg fra Villa Hasselbakken til Feiring skole. Tiltak 4 - G/s-veg nordover fra Feiring skole (4 km) (hp02 9800-13800). Tiltak 3 - Miljøskapende tiltak i Feiring sentrum (hp02 8400-9000). Ny trasé for fv. 33 utenom Feiring sentrum Tiltak 5 - Tunnel ved Skreifjella (hp02: 19000-22300) Breddeutvidelse og rassikring ved Skreifjella (hp02: 19000-22300)

4 Skreia sør-Lillo og Oppsal-Bondelia Parsell 4: Skreia sør-Lillo Tiltak 6 –Ny trasé fra Skreia sør til Lillo. Tiltak 7 - Miljøskapende tiltak i Skreia sentrum. Tiltak 8 - Breddeutvidelse, kurvaturutbedring og forsterkningstiltak fra Skreia Nord til Billit, samt avkjørselssanering. Tiltak 9 - Breddeutvidelse, kurvaturutbedring og forsterkningstiltak fra Skreia Nord til Lillo. Parsell 6: Oppsal- Bondelia Tiltak 10 - Ny trasé. Gjeldende kommunedelplan ligger til grunn. Tiltak 11 - Moderate forsterkningstiltak på dagens trasé

5 Bondelia-Odnes Parsell 7: Bondelia - Stangstua Utbedring av krysset ved Kaspergården. Omfattende forsterkningstiltak i sentrumsområdet. Tiltak 12 - Omlegge trasé for fv. 33 sørfra via Allfarvegen. Tiltak 13 - Utbedring av kryss fv. 110 x fv. 33 ved Hunndalen. Utbedring av kryss inn til Skjerven skog industriområde (hp05 2219). Parsell 8: Stangstua – Odnes Tiltak 14 - Breddeutvidelse, kurvaturutbedring og forsterkningstiltak. Tiltak 15 - Ved Brua (hp07 3453): ny trasé for å bedre kryssløsning med fv.132.

6 Skardtjernet-Bjørgo(E16) Tiltak 16 - Kurvaturutretting (ny trasé) ved kryss med fv. 219. Tiltak 17 - Ny trasé fra 11500/13300 – 17400/17700. Tiltak 18 - Breddeutvidelse og utretting av kurvatur i dagens trasé. Tiltak 19 - De siste 900 m ned til kryss med E 16 må utbedres mht. bredde og kurvatur.

7 Godt nok eller vedtatt utbygging Oppland grense-Totenvika kirke •Byggestart 2012 Lillo-Opsal •Relativt ny veg Odnes-Skardtjernet •Høljerast-Bergli starter 2013 •Ingen øvrige tiltak foreslås

8 Fv33 Grov kostnadsvurdering Akershus: 310 Mkr – Oppland: 1050 Mkr Prosjekt Grov kostnadsvurdering mill.kr. 1Tunnel ved Byrudberga samt gang- /sykkelveg 140 2Tunnel ved Skreifjella samt gang/sykkelveg 170 3Ny veg Skreia – Lillo 430 4Utbedring/ny veg Oppsal – Bondelia 165 5Utbedring Mustad – Brua 310 6Utbedring Skardtjernet – Tonsvatnet + Bjørgo 145

9 Fv33 Minnesund-Bjørgo (E16)

10 Fv33 Skisse delvis bompengefinansiering Prosjekt Bomtakst lett bil Merknad 30 % fylkeskommunal andel 50 % fylkeskommunal andel 1 Tunnel ved Byrudberga samt gang-/sykkelveg 12 kr Bomtakst 20 kr med kun én bomstasjon ved Byrudberga. 2 Tunnel ved Skreifjella samt gang/sykkelveg 17 kr 3Ny veg Skreia – Lillo 30 kr Fare for betydelig trafikkavvisning og høyere bomtakst. 4 Utbedring/ny veg Oppsal – Bondelia 7 kr5 kr 5Utbedring Mustad – Brua7/13 kr5/10 kr Takst i østre/vestre bomstasjon. 6 Utbedring Skardtjernet – Tonsvatnet + Bjørgo 16 kr12 kr Kan være aktuelt med to bomstasjoner, men det gir høyere samlet bomtakst enn én med bomstasjon.

11 Fv 34 Mulighetsstudie Arbeidet er startet opp !


Laste ned ppt "Mulighetsstudier fv33 og fv34 Samferdselskomiteen i Oppland fylkeskommune 15.Mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google