Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DiGital kompetanse i engelsk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DiGital kompetanse i engelsk"— Utskrift av presentasjonen:

1 DiGital kompetanse i engelsk
Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU DiGital kompetanse i engelsk

2 Innhold Hvorfor har du kommet hit i dag? Teknisk:
Lære å sette opp en blogg / wikispace Lære å bruke lenker, lyd, bilder og vide-clip Pedagogisk: Lære å legger ut dine undervisningsopplegg Få elevene til å legger ut sine arbeid ( skr./mtl.) Få elevene til å samarbeide ( diskusjon/kommentar) Vurdere elevprodukt (sammensatte tekster) Organisatorisk Sette bruk av digitale verktøy inn i en kontekst

3 Workshop http://norwenglishteaching.wikispaces.com My site
another possibility WHY not LMS?

4 Teknisk Nettsted http://wikispaces.com opprett en konto med mer
bli medlem med mer bli medlem med mer Produksjonssteder Lydfiler ( audacity ) legg inn en lydfil Videoer ( Youtube) legg inn en video Slides ( slideshare) legg inn en presentasjon

5 Organisatorisk Hva må til for at undervisningen skal bli digital?
Teknologien er tilgjengelig Teknologien støtter opp om elevens læring Læreren får mulighet til å utvikle digital kompetanse Administrasjonen legger til rette for utvikling og bruk av digitale verktøy

6 På fagets premisser Teknologien skal være ”usynlig”.
Elevene bruker teknologi for å bli bedre i fagene. “Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer og bidra til å motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.” L06

7 På AdministrativE PREMISSER
Elektronisk informasjon , lønnslipper, reiseregninger Planlegging av undervisning Prøver m/IKT Eksamen (m/ IKT) Nasjonale prøver m/ IKT LMS - læringsplattformer Elev- og lærerundersøkelser Lærebøker på nett PC- tetthet Hva prioriteres på din skole? Arbeid utenom klaserommet Dette danner rammen for forutsetnnger for endring i lærerenes bruk av IKT Å administrere undervisning eller Undervisningen?

8 På undervisningens premisser
Teknologien skal være tilgjengelig? -elevmaskiner - lærermaskiner -prosjektør/TV -programmer -printer “Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer og bidra til å motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.” L06

9 På utviklingens premisser
Hva trengs for at lærer skal utvikle digital kompetanse? Mål - ny og bedre bruk av IKT for læring ✓ Handlingsplan - innkjøp og kursing ✓ Forutsetninger – det kunstneriske øyet Hvordan påvirker du? Læringssyn, syn på samarbeid, syn på teknologi, egen investering i mål? Hva påvirker deg? skolekultur, hykleri, hysteri? Chris_Argyris_Teaching people how to be smart

10 På forskningens premisser
Hva er optimal bruk? Internettbruk i 2009 SS: Internett på skolen 20 % i vgs Internett hjemme 89(58%) % i vgs Ei vanlig PC-uke i 2007 SS: PC på skolen 19% i snitt 3,6 elever per maskin PC hjemme 77% PC på jobben 42% Bedre tilgang blant dem med høy inntekt Husholdninger med barn og husholdninger med høy inntekt har i større grad enn andre tilgang til hjemme-PC, Internett, bredbånd og bredbåndstelefon. Mens 89 prosent av husholdningene med samlet bruttoinntekt på over 600 000 kroner har bredbånd, er den tilsvarende andelen blant husholdninger med inntekter under 200 000 kroner 58 prosent. % har ikke tilgang og er storforbrukere nav sosiale tjenester/skolen må hjelpe Data brukes mest til prosjektarbeid - se hva du finner på <internett. Lite kreativ bruk Lite har skjedd siden 2003 i grunnskolen. Mer bruk i VG1, men kun internett og tekstproduksjonhalvparten har ikke godt nok utstyr for pedagogisk bruk.

11 PEDAGOGIKK – teoretisk forankring
Begrepsdefinisjoner Hvilke begrep brukes for å snakke om IKT i Kunnskapsløftet? Digital tekst – tekstbegrepet i LK06 Digitale verktøy – brukt i læreplanene Digital kompetanse - grunnleggende ferdighet

12 Didaktiske begrep Digital tekst verbalspråklig muntlig billedlig
sammensatt tekst ( kombinasjon av flere) FORUM En utvidet forståelsen av tekstbegrepet i LK06. Vi må undervise i bruk av bilder som illustrerer tekst, og vi må vurdere bildebruk som en del av oppgaven. Vi har lang erfaring i å bruke bilder i språkinnlæringen, men dette er delvis nytt. Vi kan derfor si at en og samme ”tekst”, forandrer form i tråd med hvilken framstilling som benyttes. En tekst er derfor mer enn bare skriftlig tekst. Vi må inkludere bruk av bilder og vi må inkludere en hel rekke uttrykksformer. Dette innebærer en utvidet praksis i forhold til før Kunnskapsløftet. Hvilke tekst typer dreier deg seg om? Dette betyr at vi som lærere må forholde oss til dette når vi retter. Hvordan vurderer vi multimediale tekster?

13 Didaktiske begrep Digitale verktøy - hardware
Datamaskin m/ web kamera og mikrofon Prosjektør (fastmontert m/lyd) TV Printer, skanner MP3 spiller Digitalt kamera / videokamera Minnepiner Mobiltelefon GPS etc.

14 Didaktiske begrep SOFTWARE Form skilles fra innhold.
Wikipedia Youtube Flickr Itunes Blogg Wikispaces Google Facebook LMS SOFTWARE Form skilles fra innhold. Innhold skapes, gjenbrukes av deltakerne Nye former kommer til Tags Deling Digital produksjon skilles fra tradisjonell produksjon ved at formen på teksten (arket), skilles fra innholdet, selve teksten. Da kan vi forandre innholdet og formen når det passer oss selv. Før var tekster skrevet og knyttet til papiret Forum, wikipedia etc er eksempler på delt inhold

15 Digital Kompetanse Didaktiske begrep Kunnskaper Ferdigheter Holdninger
Kreativitet Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (2005,ITU- itu.no) Begrepet er i stadig utvikling og må forstås i forhold til sin samtid. Web 1.0 web 2.0 web 3.0

16 Kunnskaper Internett – søke, evaluere og bearbeide informasjon,
Skriveverktøy - tastatur, stavekontroll Produsere - tekster, presentasjoner, bilder, lydfiler Redigere – tekst, bilder, lyd, video, Laste opp til – websider, blog, wikispaces etc Lagre – mappestruktur Laste ned- bilder, tekst, lyd, program, filer, plug-ins Installere – program LMS - Class Fronter, It’s Learning, Skolearena Web 2.0 – åpne løsninger Mp3 spillere, kamera, videokamera, mobil Webdesign, kommunikasjon, chat, skype Games Tilpasse bruken til læreres faktiske bruk i klasserommet i forhold til faget. Progresjon på ulike trinn bør legges inn-lokalt læreplanarbeid. Dette bør knyttes opp mot hva de vil få bruk for utenom skolen. I forhold til IKT kompetansen så vil det innebære bla. evnen til bruke og lage: * skriftlig arbeid * kommunikasjonsprogrammer * webdesign – ulike programmer * tegneprogrammer * foto redigeringsprogrammer * søkermotorer * IKT- undervisning

17 Ferdigheter Tilegne seg kompetanse gjennom Internett L06:
Informasjon – velge, vurdere, systematisere Velge informasjon Systematisere informasjonen Vurdere - sjekke kilder Egenvurdering – fra informasjon til læring Kunnskap og Før-tekstuell lesing. Innholdet: Er dette sannsynlig? Strukturen: hvilket budskap ligger i strukturen? Teksten: Hva leste jeg nå? avkoding Tema: Hva lærte jeg nå? Tolking, refleksjon, Kritisk literacy Forsterke kunnskap– interaktive oppgaver som fører til automatisering IKT endrer premissene for de tradisjonelle aktivitetene i skolen Vi får nye muligheter til kommunikasjon og produksjon. Dette utfordrer også kunnskapsgrunnlaget i faget-lærer må kunne mer og elever lærer mer. Hvordan bearbeider de info-hvordan systematiserer de info-læringsstrategier/språklæring Forholdet mellom formell og uformell læring Kulturell kompetanse - digital dannelse-en helhetlig forståelse av hvordan de utvikler sin identitet-hvordan de de bruker sine digitale kunnskaper i kulturen.

18 Ferdigheter Vise kompetanse gjennom å bruke web 2.0 teknologi
Produsere –tekst, bilder, presentasjoner, lyd, video, websider Kommunisere – , blogg, chat, forum, skype Samhandle – nettverk, prosjekt Vurdere – innhold, språk, struktur ( egen og andre) IKT endrer premissene for de tradisjonelle aktivitetene i skolen Vi får nye muligheter til kommunikasjon og produksjon. Dette utfordrer også kunnskapsgrunnlaget i faget-lærer må kunne mer og elever lærer mer. Hvordan bearbeider de info-hvordan systematiserer de info-læringsstrategier/språklæring Forholdet mellom formell og uformell læring Kulturell kompetanse - digital dannelse-en helhetlig forståelse av hvordan de utvikler sin identitet-hvordan de de bruker sine digitale kunnskaper i kulturen.

19 Holdninger Lukkede eller åpne løsninger Nettetikette
Demokratiske prinsipper Offentlighet (bilder) Juridiske utfordringer - opphavsrett Etiske utfordringer - kildekritikk Hvordan orienterer elevene seg i forhold til informasjon Hvordan bearbeider de infromasjon - språklæring Hvordan stiller de seg kritiske til kilder og informasjon Daglig bruk i læringsarbeidet LK06

20 Kreativitet Oppgaver (tid, mengde) Arbeid (velge sjanger) Layout
Å velge egne veier til måloppnåelse i kompetansemålene: Nettsteder Software Oppgaver (tid, mengde) Arbeid (velge sjanger) Layout Formatering Samarbeidspartnere Samtalepartnere PowerPoint - strukturerer tanken i muntlig produksjon Terkstbindere-strukturerer tanken i skriftlige tekster

21 Kreativitet - Babelfish
bonjour Inger! ces't votre classe, niveau 1 de la france.êtes-vous malade? ca va? nous espérons tu rentres au plus.nous travaillons avec un peu de tout, sur la lycée nous somme faire bon! nous somme dans l'attente pour vous revoir. nous nous ennuyons de vous! à bienôt Bonjour. J'esperer que tu aller mieux chausse. Il est beaucoup neige - si prudence est mère de sûrete. Bon retablissement! Andreas

22 Kreativitet – klipp og lim
Romeo and Juliet is a tragedy written early in the career of playwright William Shakespeare about two young "star-cross'd lovers"[1] whose untimely deaths ultimately unite their feuding families. It was among Shakespeare's most popular plays during his lifetime and, along with Hamlet, is one of his most frequently performed plays. Today, the title characters are regarded as archetypal young lovers.

23 Metodisk tilnærming Wiki/blogg Internett – web 2.0  
Romindeling-ikke pedagogisk med forelesningsoppsett, gruppeoppsett, arbeidsplasoppsett. Best med bærbare og trådløst. Vurderingssituasjoner

24 Hva gjør jeg i klasserommet?
Jeg administrerer digitalt Skolearena – fravær og vurderinger (lærer/elev) Jeg planlegger digitalt – designer LMS eller Wikispaces – kompetansemål Jeg vurderer kompetanse Skolearena, LMS eller Blog eller Wikispaces –progresjon hos hver enkelt elev

25 Design Innhold Struktur Språk Tema Delmål Sjanger

26 Hva gjør jeg i klasserommet?
Jeg underviser med prosjektør: Digitale anslag Sade Ferske nyheter Aljazeera Arkivmateriale Depression speeches Youtube Google Slideshare Modelling

27 Hva gjør jeg i klasserommet?
Veileder når elevene arbeider digitalt: Bearbeider notater/info Produserer tekster Arkiverer arbeidet sitt Gjør oppgaver Aussie Viser måloppnåelse Def: utvikle evne hos eleven til å akseptere ansvar for egen læring : Leni Dam Holec 1981 definisjon på hva eleven må gjøre Coaching

28 Eksempel: Oppgave The English speaking world Ressources Mål:
Locate the 50 states in the USA Locate the English speaking Countries in the world Locate famous landmarks Assessment Computer score report Ressources Scaffolding

29 Eksempel: Oppgave L’heure et les chiffres Ressources -Compter
Mål: 1 telle til 30 på fransk a) uttale tallene b) skrive tallene 2 klokka   a) Klokkeslett 3 Klokkeslett, tid a) Spørre og fortelle hva klokka er b) bruke tidsuttrykket à… Vurdering Muntlig: klokka, tall Skriftlig: beskrive en vanlig dag Ressources -Compter  http: //www.kameleo.com/french/JEU-Ch0-Chiffres0a20.html -L’heure -  http://lexiquefle.free.fr/heure.swf Nyttige uttrykk Hva er klokka: Quelle heure est-il? Klokka er halv fire:  Il est  trois heures trente. Klokka halv fire:    à trois heures trente Scaffolding

30 Hva gjør jeg i klasserommet?
Oppfordrer til kreativitet i digitale sjangere: Wikispaces – sammensatte tekster r - .com Blog – sammensatte tekster - .com Presentasjonsverktøy - .ppt Skriveverktøy - .doc Samarbeidsverktøy Video-clip Lydopptak .mp3 .com Forum Facebook Websider Skype Exploration

31 Hva gjør jeg i klasserommet?
Vurderingssituasjoner Egenvurdering fransk Datamaskinvurdering spansk Lærervurdering Medelevvurdering Vurderer hva de lærer – modelling, coaching, scaffolding, exploration Samtaler om hva de har lært Hva kan eleven? Hvilke utfordringer kan jeg gi elevene? Articulation

32 MÅL –Bridges Kjennetegn på måloppnåelse/sjekkliste:
I can name various types of bridges I can name types of materials used in bridges I can talk about one bridge for 5 minutes I can write about Tacoma bridge I can retell a short story or a poem involving a bridge I can explain the symbolic use of the term bridge and give examples I can take part in a discussion about the strategic importance of bridges

33 IOP - sjekklistene Lytting: Jeg kan forstå dagligdagse ord og uttrykk som har med mine personlige interesser å gjøre, for eksempel hobbyer, dyr, ferie, musikk, Tv eller reiser. Lesing: Jeg kan forstå detaljer i tekster om kjente emner ...for eks i korte artikler i ukeblader, sportsreferater eller intervjuer med kjendiser Muntlig produksjon: Jeg kan kort gjengi handlingen i en film jeg har sett, eller en bok jeg har lest.

34 Når skjer det læring i klasserommet
Når læreren ser læring gjennom elevenes øyne og når elevene ser seg selv som sine egne lærere! Hattie 2008 Forstår målene Ser hvordan de kan nå målene Opplever mestring Presentere arbeidet sitt Egenvurderer arbeidet sitt Tar med seg erfaringene i sitt videre arbeid

35 Vurdering - fem ferdigheter
Muntlig produksjon Fremføring ( .ppt) Lydfiler Voiceforum Muntlig samhandling Kommunikasjon Telefonsamtaler

36 Vurdering - fem ferdigheter
Lytting CD-rom eller tekster på nett ex Diktat ex Video- og lyd filer ex ex ex Interaktive oppgaver ex ex Lesing Autentiske tekster ex Fakta (quiz) ex

37 Vurdering - fem ferdigheter
Skriving Skriftlige tekster Sammensatte tekster Vokabular, grammatikk ex

38 Donner l’envie d’apprendre aux enfants et toute méthode sera bonne Rousseau (1721-1778)
Avskrift - avvises(lærer finner enkelt kilden) Elevene surfer også i andre timer I can dos gjør det mulig å arbeide videre

39 Nyheter Die Welt El Pais Le Monde
Informasjon Wikipedia Søk Google, yahoo, YouTube Musikk fransk spansk tysk Litteratur fransk Kultur fransk fransk Lyd audio filer Kommunikasjon spansk Språk fransk spansk tysk alle Pedagogiske nettsteder BBC Hogne Lærebøker på nett Aschehoug, Cappelen

40 Fra: Jan Arve Overland http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/

41 Digitale verktøy - software
Skrive Oppgaver Snakke Lytte Se Organisere sosialisere LMS, blogger.com, wikispaces.com docs.google.com Moodle Forum Survey monkey , Hot potatoes Skype.com, msn.no, flashmeeting.com Audacity Deezer.com playlist Youtube Flickr, Photostory 3 ( Microsoft) Ansvers.com , Netvibes delicious Mindomo Del og Bruk Facebook, Myspace, Linkedin, Twitter

42 COPYRIGHT Owners forcefully assert their rights to:
Restrict Limit Charge high fees Discourage use Use scare tactics Technologies make it easy to: Share Use Copy Excerpt/Quote from Modify Repurpose Distribute Fair use Transformational Use


Laste ned ppt "DiGital kompetanse i engelsk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google