Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi i skolen Digital kompetanse i L’06 Fremmedspråk Inger Langseth, PLU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi i skolen Digital kompetanse i L’06 Fremmedspråk Inger Langseth, PLU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi i skolen Digital kompetanse i L’06 Fremmedspråk Inger Langseth, PLU

2 Mål Teknologien skal være ”usynlig”. Elevene skal ikke jobbe med teknologi, men med fagene.

3 Digitale verktøy  Datamaskin, printer  MP3 spiller  Digitalt kamera  Digitalt videokamera  Skanner  Mobiltelefon  Web kamera  Minnepinner

4 Digital Kompetanse Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (2005,ITU- itu.no) Begrepet er i stadig utvikling og må forstås i forhold til sin samtid.

5 Å kunne bruke digitale verktøy Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk.

6 Ferdigheter  Skriveverktøy - tastatur, stavekontroll  Navigere på Internett - søke, hypertekst, lenker  Laste ned/redigere- bilder, tekst, lyd, program, filer, plug-ins /  Lagre - mappestruktur  Produsere - tekster, presentasjoner, bilder, lydfiler  LMS - Class Fronter, It’s Learning  Mp3 spillere, kamera, videokamera  Webdesign, kommunikasjon, chat, skype  Games

7 Kunnskaper  Kommunisere - e-mail, blogg, chat, forum, skype skype  Produsere - tekst, bilder, presentasjoner, lyd, video, websider  Vurdere - egenvurdering, datamaskinvurdering  Internett - søke og bearbeide informasjon, google, wikipedia googlewikipedia

8 Kreativitet  Webside Webside  Comenius Comenius  Samskriving  Lydfiler Lydfiler  Video  Chatting  Blog Blog  Skype  Hypertekst  E-post utvekslingutveksling  Forum VoiceforumVoiceforum  Innlegg og artikler  Presentasjoner  Digitale mapper Digitale mapper  Prosessorientert skriving  Games, quizquiz  Undersøkelser

9 Kreativitet Babelfish bonjour Inger! ces't votre classe, niveau 1 de la france.êtes-vous malade? ca va? nous espérons tu rentres au plus.nous travaillons avec un peu de tout, sur la lycée nous somme faire bon! nous somme dans l'attente pour vous revoir. nous nous ennuyons de vous! à bienôt Bonjour. J'esperer que tu aller mieux chausse. Il est beaucoup neige - si prudence est mère de sûrete. Bon retablissement! Andreas

10 Holdninger  Kildekritikk, opphav  Nettetikette  Demokrati  Bruk av hjelpemidler  Offentlighet (bilder)  http://www.saftonline.no http://www.saftonline.no

11 Teknologi i skolen  Elektronisk informasjon  E-mail  Nye læreplaner m/IKT  Eksamen (m/ IKT)  Nasjonale prøver m/ IKT  LMS - læringsplattformer  Elev- og lærerundersøkelser  Språkpermen m/nettsted  Lærebøker på nett

12 Teknologi i klasserommet  70% av norske familier har tilgang til Internett. ITU-monitor, 2003  Halvparten av landets elever bruker pc i opplæringa mindre enn én time i uka. Rundt 100 000 elever bruker ikke pc i det hele tatt

13 Teknologi i klasserommet  Problemet har ofte bestått i at ting går i stå der inne, og jeg har gitt opp å prøve flere ganger. Man blir skikkelig lei når man har forberedt et bra opplegg for gjennomføring på dataen også fungerer teknikken så dårlig at man ikke får fullført det man har tenkt.  Jeg har for første gang brukt IKT i franskundervisningen og sett at det faktisk går an allerede tidlig i opplæringsfasen.  Eksempel : Aviser, BBC norwenglish.comAviserBBCnorwenglish.com

14 Nyheter Die Welt El Pais Le MondeDie WeltEl PaisLe Monde Informasjon WikipediaWikipedia Søk Google, yahoo, YouTubeGoogle,YouTube Musikk fransk spansk tyskfransk Litteratur franskfransk Kultur fransk franskfransk Lyd audio filer audio filer Kommunikasjon spanskspansk Språk fransk spansk tysk allefranskspansktyskalle Pedagogiske nettsteder BBC HogneBBCHogne Lærebøker på nett Aschehoug, CappelenAschehoug,Cappelen Internett - ressurser

15 Metodisk tilnærming

16 Elevautonomi Eleven må være villig til å ta ansvar for sin egen læring. Hvordan kan jeg best hjelpe elevene til å lære?  Sette seg mål  velge ut stoff  velge oppgaver og arbeidsmåter  Utføre arbeidet i forhold til målet  Presentere og evaluere arbeidet

17 METODER - hvordan lære med IKT?  Prosjektarbeidsmetoden  Språkpermen I can do…  Oppgaver på nettet  Undervisning med Internett  Vurdering med Internett

18 A Prosjektarbeid Reisen til …… skal planlegges. Du skal skaffe informasjon og presentere følgende for dine medstudenter slik at de vil velge ditt reisealternativ: Klare rammer for prosjektet - tidsramme, faglige mål, fremføring, testing av måloppnåelse IKT - informasjonsinnhenting,presentasjon

19 B I can do......plan  Jeg kan fortelle når jeg gjør ting  Jeg kan spørre/fortelle hva klokka er  Jeg kan fortelle om noe jeg har gjort  Jeg kan fortelle om noe jeg skal gjøre

20 I can do – elev ( CEF) Jeg kan kommunisere om familien MålJaEks  Fortelle at jeg har søsken  Beskrive mine søsken og foreldre  Beskrive aktivitetene de liker  Bruke farger i beskrivelsene  uttale ”en sykkel”  Beskrive hva de spiser og drikker

21 Sjekklistene B1- språkpermen  Lytting: Jeg kan forstå dagligdagse ord og uttrykk som har med mine personlige interesser å gjøre, for eksempel hobbyer, dyr, ferie, musikk, Tv eller reiser.  Lesing: Jeg kan forstå detaljer i tekster om kjente emner...for eks i korte artikler i ukeblader, sportsreferater eller intervjuer med kjendiser  Muntlig produksjon: Jeg kan kort gjengi handlingen i en film jeg har sett, eller en bok jeg har lest.

22 C Oppgaver Oppgi alltid nettsteder  Lingvistiske mål - IKT relatert  Kommunikative mål  Kulturelle mål  Anslag  Oppgaven  Vurdering

23 Eksempel: Oppgave L’heure et les chiffres Mål: 1 telle til 30 på fransk a) uttale tallene b) skrive tallene 2 klokka a) Klokkeslett 3 Klokkeslett, tid a) Spørre og fortelle hva klokka er b) bruke tidsuttrykket à… Evaluering Muntlig: klokka, tall Skriftlig: beskrive en vanlig dag Ressources Professeur (kan forklare ting for deg) Elèves (dere kan forklare hverandre, øve sammen) Manuel livre d’exercices URL -Compter http: //www.kameleo.com/french/JEU-Ch0- Chiffres0a20.htmlhttp: //www.kameleo.com/french/JEU-Ch0- Chiffres0a20.html -L’heure - http://lexiquefle.free.fr/heure.swfhttp://lexiquefle.free.fr/heure.swf Nyttige uttrykk Hva er klokka: Quelle heure est-il? Klokka er halv fire: Il est trois heures trente. Klokka halv fire: à trois heures trente

24 D Undervisning med Internett  Aktuelle hendelser hvor elevene har noe kjennskap til emnet fra norske medier. Nederlandsk Nederlandsk  Undervisning med støtte i PowerPoint  Internett (videoclip, lyrics etc) etc.videocliplyrics  Finne konkrete svar på problemstillinger som dukker opp i timene.(Wikipedia, Google)  Vise filmer og video clips, spille musikk,

25 E Vurdering Kan IKT brukes til å lette rettebyrden Formativ- eller summativ vurdering  Egenvurdering franskfransk  Datamaskinvurdering spanskspansk  Lærervurdering lydfiler, teksterlydfiler  Medelevvurdering

26 Vurdering i fem ferdigheter Muntlig produksjon  Fremføring ( ppt)  Lydfiler  Voiceforum Muntlig samhandling  Kommunikassjon (L/E eller E/E)  Lydfiler  Telefonsamtaler

27 Vurdering - fem ferdigheter Lytting  CD-rom eller tekster på nett exex  Diktat exex  Video- og lyd filer ex ex exex  Interaktive oppgaver ex exex Lesing  Autentiske tekster exex  Fakta (quiz) exex

28 Vurdering - fem ferdigheter Skriving  Sammenhengende tekst  Vokabular, grammatikk exex  Interaktive oppgaver

29 UTFORDRINGER!  Datateknisk  Avskrift fra Internett  Elevene surfer på andre nettsteder  Nettet er nede  Kan ikke nok data selv  Finne gode nettsteder  Utarbeide differensierte arbeidsplaner

30 Ingen lærer, ingen læring Donner l’envie d’apprendre aux enfants et toute méthode sera bonne Rousseau (1721-1778)

31 Lenker  http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr 39.htm http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr 39.htm  http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/dicte acti.html http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/dicte acti.html  http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/ modlang/shared/vod_fr.htm# video http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/ modlang/shared/vod_fr.htm#  http://www.frenchrevision.co.uk/ http://www.frenchrevision.co.uk/  http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/ modlang/index.htm generelle ressurser http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/ modlang/index.htm


Laste ned ppt "Teknologi i skolen Digital kompetanse i L’06 Fremmedspråk Inger Langseth, PLU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google