Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs i Noch Einmal 1 – 3 Cappelens læreverk for begynneropplæring i tysk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs i Noch Einmal 1 – 3 Cappelens læreverk for begynneropplæring i tysk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs i Noch Einmal 1 – 3 Cappelens læreverk for begynneropplæring i tysk

2 Agenda 1.Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk 2.Ny læreplan for fremmedspråk fra høsten 2006 3.Læreverket Noch Einmal

3 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk •A. Kommunikativ kompetanse –Lingvistisk kompetanse –Sosiokulturell kompetanse –Sosiolingvistisk kompetanse –Sosial kompetanse –Strategikompetanse –Diskurskompetanse

4 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk •B. Det europeiske rammeverket •Felles referanse •GrunnleggendenivåA1 – A2 •MellomnivåB1 – B2 •Avansert nivåC1 – C2

5 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk •Felles referanse •Hvert nivå deles inn i 5 kategorier - Lytting - Lesing - Muntlig interaksjon (dialog) - Muntlig produksjon (monolog) - Skriving

6 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk •Eksempel – nivå A2: •Lytting: Jeg kan forstå fraser og de vanligste ordene knyttet til personlige forhold, familie, shopping osv. Jeg forstår det viktigste innholdet i korte meldinger. •Lesing: Jeg kan lese veldig korte og enkle tekster. Jeg kan forstå innholdet i hverdagslig materiale som annonser, menyer, timetabeller osv. Jeg kan forstå enkle, korte, personlige brev. •Muntlig interaksjon (samtale): Jeg kan kommunisere enkle oppgaver som krever direkte utveksling av informasjon om kjente aktiviteter. Jeg kan gjennomføre korte sosiale samtaler, selv om jeg ikke kan nok til å holde samtalen ved like selv.

7 1.Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk •Muntlig produksjon: Jeg kan bruke en rekke enkle fraser og setninger for å beskrive familie og mennesker, boforhold, utdannelse osv. på en enkel måte. •Skriving: Jeg kan skrive enkle notater og beskjeder. Jeg kan skrive et veldig kort personlig brev, for eksempel for å takke noen for noe.

8 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk •C. Den Europeiske språkpermen •Elevens eiendom •PASS •BIOGRAFI •MAPPE

9 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk •PASS – en oversikt over hvilke språk du behersker: •Viser en oversikt over språklig nivå i forskjellige språk •Inkluderer formell og uformell kompetanse •Inkluderer kulturell erfaring – hvor, når •Basert på egenevaluering, lærervurdering, avlagte eksamener

10 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk •BIOGRAFI – hvordan du jobber for å nå målene •Inviterer til refleksjon rundt læringsarbeidet •Viser progresjon i læringsarbeidet •Synliggjør kulturelle erfaringer, lingvistisk framgang, læring utenfor klasserommet •Oppfordrer til flerspråklighet

11 1. Europarådets arbeid for å fremme læring av fremmedspråk •MAPPE – viser eksempler på hva du kan •Et utvalg dokumenter; tekst, lyd bilde •Viser kompetanse A1 – C2 •Fungerer som dokumentasjon i forhold til pass og biografi

12 2. Ny læreplan for fremmedspråk fra høsten 2006 •A. Tre hovedområder: –Kommunikasjonskompetanse –Kulturkompetanse –Språklæringskompetanse •B. Grunnleggende ferdigheter

13 3. Presentasjon av Noch Einmal

14 A - Læreverkets oppbygning •En felles tekst- og oppgavebok, grammatikk til hver leksjon, stykkordliste og tysk-norsk ordliste •Minigrammatikk •Cd •Lærerens bok •Nettside med oppgaver, spill og lenker –http://nocheinmal.cappelen.nohttp://nocheinmal.cappelen.no

15 B - Lærebokas struktur •Kartene, side 2 og 3 •Innholdsfortegnelse, side 7 •Faktaramme, side 28 •Eksempel på et kapittel: Lektion 6 Winterurlaub •Vor dem Lesen side 106 •Partnerarbeit, side 107 •Lied, side 107 •Hörübung, side 120 •Ich kann, side 120 •Slik lærer jeg tysk, side 120 •Vokabeln, side 121 •Grammatik, side 123

16 C - Utvikling av elevenes kommunikasjonskompetanse •Bruk av ordbok •Systematisk arbeid med uttale •Arbeid med grammatikk •Bearbeide tekster •Bruk av bilder og illustrasjoner

17 C - Utvikling av elevenes kommunikasjonskompetanse •Forarbeid til en tekst •Etterarbeid til en tekst •Bilder som er nesten like •Konkret lyrikk •Bruk av enkle bildeserier

18 D - Utvikling av elevenes språklæringskompetanse •Ordinnlæringsstrategier •Fokus på transparente ord •Lyttestrategier

19 E - Utvikling av elevenes kulturkompetanse •Førtekstuelle aktiviteter •Bruk av bilder og illustrasjoner •Bruk av litterære tekster •Bruk av sang og musikk i undervisningen

20 E - Utvikling av elevenes språklæringskompetanse •Lesestrategier •Skrivestrategier •Egenvurdering •Slik lærer jeg tysk

21 F - Utvikling av regneferdigheter

22 G - Utvikling av digitale ferdigheter •Oppgave fra lærerens bok •Nettoppgave


Laste ned ppt "Velkommen til kurs i Noch Einmal 1 – 3 Cappelens læreverk for begynneropplæring i tysk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google