Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU Digital kompetanse When computing, whatever happens, behave as though you meant it to happen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU Digital kompetanse When computing, whatever happens, behave as though you meant it to happen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU Digital kompetanse When computing, whatever happens, behave as though you meant it to happen.

2  Del 1 Lærerens kontekst 1-9  Del 2 Undervisning i digitale klasser 10-19  Del 3 Begrepsdefinisjoner 20-31  Del 4 Hva gjør jeg i det digitale klasserommet 32-51 2

3 Tilgang, dokumentasjon og administrasjon dekkes gjennom:  PC-tilgang for alle  LMS  Administrative system (Skolearena, e-post) 3 Produksjonsår – årgang – kapasitet kompetansemål – testing

4 ”Læreplanmålene i faget dekkes gjennom tekst, billedstoff, animasjoner og videoer”:  VG1 :Engelsk  VG2: Internasjonal engelsk (kommer) 4 http://ndla.no/ Gratis læremidler/nettsted til alle! fk 20% Fremmedspråk http://fremmedspråksenteret.no http://fremmedspråksenteret.no

5  Mål - ny og bedre bruk av IKT for læring ✓  Handlingsplan - innkjøp og kursing ✓  Forutsetninger – det kunstneriske øyet  Hvordan påvirker du? Læringssyn, syn på samarbeid, syn på teknologi, egen investering i mål?  Hva påvirker deg? skolekultur, hykleri, hysteri? Chris_Argyris_Teaching smart people how to be smart Chris_Argyris_Teaching smart people how to be smart Hvordan utvikler skoleeier digital kompetanse? Bevilgninger

6  Mål - ny og bedre bruk av IKT for læring ✓  Handlingsplan - innkjøp og kursing ✓ Hvordan utvikler skoleeier digital kompetanse? Bevilgninger Andreas Lund: IKT endrer kunnskapsbegrepet Kari Smith: Endring tar tid 2-5 år

7 Teknologien skal være ”usynlig” men tilgjengelig. Elevene bruker teknologi for å bli bedre i fagene. Yrkeskompetanse (deltakelse, dannelse og utvikling av samfunnet) Rytme: blog - twitter “Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer og bidra til å motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.” L06

8 Hvor står du? Teknisk – digital kompetanse Fagdidaktisk – Kunnskapsløftet Pedagogisk – Læringssyn 8 Perspective Escher Behavioristisk Konstruktivistisk Sosial- konstruktivistisk a) Vegring b) Basisgrunnlag c) Kompetent d) I front Vurdering for læring Synliggjør mål- vurderingskriterier Tilpasset opplæring

9 Kompetanse Læringsteori VurderingsformWeb Kunnskap Behaviorisme -Undervisning - lesing/lytting 1.Egenvurdering 2.Medelevvurdering 3.Lærer vurderer Gloseprøver Web - flervalgspørsmål - interaktive oppgaver dag til dag Ferdigheter Kognitivisme -Oppgaveløsning 1.Lærervurdering 2.Egenvurdering Eksamensoppgaver Web 1.0 -Oppgaver - informasjonssøk 1-4 uker Generell kompetanse Sosial- konstruktivisme -samarbeid -samlæring -deling 1.Prosess VFL 2.Produkt VAL  Lærer - ”History”  Egenvurdering  Medelevvurder ing Ingen tydelig vurderingspraksis Web 2.0 -Samproduksjon -egenproduksjon -Deler -Gjenbruker -fortolker -Ny setting 9 Dysthe: elevene er eiere av sin egen læring!

10 Hvordan underviser man med datamaskiner i klasserommet? 10

11 11 http://luckysoap.com/talks/qwfelitlinks.html Quebec Writers’ federation workshop on Electronic literature

12 My site at wikispaces Norwenglish.wikispaces My site http://norwenglish.com Motivasjon: Personlig design Tilgjengelig for alle Muligheter for kontakt og samarbeid KreativitetVerdi MY CARPENTRY PROJECT instruction for dog house + picture + 1 minute presentation Vurderingskriterier * beskrive verktøy som er nødvendig for en snekker (gloseprøve IKT) * lage en arbeidsbeskrivelse (skriftlig) * lage en 3D tegning for eksempel i Autokad og legge den ut på nett •fortelle om et arbeid som er gjort i løpet av skoleåret (muntlig med illustrasjoner Writing frame for instructions http://linguisticsinc.org/eslcarpentrytoolvocab1.htmhttp://linguisticsinc.org/eslcarpentrytoolvocab1.htm Directions for how to make a ………… * Materials needed * Tools needed * Instructions ( use infinitive) MY CARPENTRY PROJECT instruction for dog house + picture + 1 minute presentation Vurderingskriterier * beskrive verktøy som er nødvendig for en snekker (gloseprøve IKT) * lage en arbeidsbeskrivelse (skriftlig) * lage en 3D tegning for eksempel i Autokad og legge den ut på nett •fortelle om et arbeid som er gjort i løpet av skoleåret (muntlig med illustrasjoner Writing frame for instructions http://linguisticsinc.org/eslcarpentrytoolvocab1.htmhttp://linguisticsinc.org/eslcarpentrytoolvocab1.htm Directions for how to make a ………… * Materials needed * Tools needed * Instructions ( use infinitive)

13  Modelllæring (lærer)  Mitt nettsted og hvordan jeg organiserer det ( Wikispaces – Blogger)WikispacesBlogge  Ditt nettsted  Opprette, lage lenker og skrive tekst ( eksempel)eksempel  laste opp video-clip ( Youtube)Youtube  lage og laste opp lydfiler ( Audacity, Voki)AudacityVoki  laste opp slideshow ( Slideshare)Slideshare  personalisere sidene dine (design)  Modelllæring (elever)  Elevenes sider (eksempel)(eksempel  Refleksjon  http://delogbruk.ning.com http://epals.com et nettsted for lærere http://delogbruk.ning.comhttp://epals.com  http://greetingsfromtheworld.wikispaces.com se Brasil for eksempel http://soar2newheights.wikispaces.com http://greetingsfromtheworld.wikispaces.com http://soar2newheights.wikispaces.com 13

14  Google interaktive oppgaver / instant feedback ex: listening comprehension http://www.esl-lab.com/http://www.esl-lab.com/ ex: reading comprehension http://esl.about.com/od/englishreadingskills/ http://esl.about.com/od/englishreadingskills/ ex: grammar http://ndla.no dictationhttp://ndla.nodictation ex: history Viking quest gameViking quest game ex: dictation dictation dictation  Åpne oppgaver med mål og vurderingskriterier ex: Tools: weapons(ppt) speeches(ppt) microphone(text) ex: Litteratur def poetry create a poetry sessiondef poetry  Oppgaver som løses sammen i web 2.0 ex: http://cyberschoolbus.un.org data collectionhttp://cyberschoolbus.un.org ex: Information et fransk eksempel ex: collage http://glogster.comhttp://glogster.com 14

15  Scaffolding av elevenes arbeid på data  Mål  Vurderingskriterier ( sjekkliste)  Kjennetegn på måloppnåelse ( rubrikk)  Organisatoriske rammer for arbeidet Cognitive apprenticeship 15

16 16 Scaffolding kompetanse som domener E uroparådet – Rammeverket: Domener x: personal, public, occupational, educational Domener y: location, Institutions, Persons, Objects, Events, Operations, texts

17 Åpne oppgaver som utnytter nettets muligheter og elevenes interesser og verdier What is happening when….... You apply for a new job? Ships are constructed? Romeo meets Hamlet? What helps to…… know when you go to a formal dinner party? keep Obama in power? build houses that can withstand an earthquake? What if…….. You were going to live in Australia? You were given 1000 euros? You were to make a glog? International Journal for the scholarship of teaching and learning vol 3, No. 2 2009. Asking questions that matter…Asking questions of value. R Gale 17 Question Investigation Examination Application Wikispaces/blog/website

18 Hva vet vi om læring og digitale omgivelser? 18

19  Internettbruk i 2009 SS:  Internett på skolen 20 % i vgs  Internett hjemme 89(58%) % i vgs  Ei vanlig PC-uke i 2007 SS:  PC på skolen 19% i snitt 3,6 elever per maskin  PC hjemme 77%  PC på jobben 42% Hva er optimal bruk? Læring foregår: individuelt i grupper i plenum forelesninguformelt

20 Begrepsdefinisjoner • Digital tekst – tekstbegrepet i LK06 • Digitale verktøy – brukt i læreplanene • Digital kompetanse - grunnleggende ferdighet

21 En utvidet forståelsen av tekstbegrepet i Kunnskapsløftet:  verbalspråklig  muntlig  billedlig  sammensatt tekst ( kombinasjon av flere, Otnes)  d&b FORUM d&b Didaktiske begrep

22  Electronic medium_ defined boundaries  Printed medium_navigation tools and blurred boundaries  Author based (print/web 1.0) vs message based (web 2.0)  Text type:  Description (answers what questions. Impressionistic, technical, catalogue)  Narration ( fiction or non-fiction= blurred)  Exposition ( information is presented as a concept or a construct, as definitions, summaries, explications, minutes etc)  Argumentation ( answers why questions, scientific)  Instruction ( manuals, recipes  Transaction (requests, messages electronic)  Navigation tools  Mental tools for navigation 22

23 Det sentrale begrepet i LK06 Digitale verktøy - hardware  Datamaskin m/ web kamera og mikrofon  Prosjektør (fastmontert m/lyd) TV  Printer, skanner  MP3 spiller  Digitalt kamera / videokamera  Minnepiner  Ipad  Mobiltelefon  GPS etc.

24 Det sentrale begrepet i LK06 Digitale verktøy – software  Form skilles fra innhold.  Innhold skapes, gjenbrukes av deltakerne  Nye former kommer til  Tags  Deling http://www.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_gWikipediaYoutubeFlickrItunesBloggWikispacesGoogleFacebookTwitterLMSWikipediaYoutubeFlickrItunesBloggWikispacesGoogleFacebookTwitterLMS

25 Digital Kompetanse • Kunnskaper • Ferdigheter • Holdninger • Kreativitet Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (2005,ITU- itu.no) holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (2005,ITU- itu.no) Begrepet er i stadig utvikling og må forstås i forhold til sin samtid. Web 1.0 web 2.0 web 3.0

26  Internett – søke, evaluere og bearbeide informasjon,  Skriveverktøy - tastatur, stavekontroll  Produsere - tekster, presentasjoner, bilder, lydfiler  Redigere – tekst, bilder, lyd, video,  Laste opp til – websider, blog, wikispaces etc  Lagre – mappestruktur  Laste ned- bilder, tekst, lyd, program, filer, plug-ins  Installere – program  LMS - Class Fronter, It’s Learning, Skolearena  Web 2.0 – åpne løsninger  Mp3 spillere, kamera, videokamera, mobil  Webdesign, kommunikasjon, chat, skype  Games Tilegne seg kompetanse gjennom Internett L06:  Informasjon – velge, vurdere, systematisere  Velge informasjon  Systematisere informasjonen  Vurdere - sjekke kilder  Egenvurdering – fra informasjon til læring  Kunnskap og Før-tekstuell lesing.  Innholdet: Er dette sannsynlig?  Strukturen: hvilket budskap ligger i strukturen?  Teksten: Hva leste jeg nå? Avkoding  Tema: Hva lærte jeg nå? Tolking, refleksjon, Kritisk literacy  Forsterke kunnskap– interaktive oppgaver som fører til automatisering

27 Vise hva du kan i digitale omgivelser:  Leseforståelse  Lytteforståelse  Skriving  Muntlig  digitalt Produsere : tekst, bilder, presentasjoner, lyd, video, websider Kommunisere: e-mail, blogg, chat, forum, skypeskype Samhandle: nettverk, prosjekt Vurdere: innhold, språk, struktur ( egen og andre)

28 Lukkede eller åpne løsninger  Nettetikette  Demokratiske prinsipper  Offentlighet (bilder)  Juridiske utfordringer - opphavsrett  Etiske utfordringer - kildekritikk  http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/ http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/ Daglig bruk i læringsarbeidet LK06

29 Å velge egne veier til måloppnåelse i kompetansemålene: Nettsteder Software Oppgaver (tid, mengde) Arbeid (velge sjanger) Layout Formatering SamarbeidspartnereSamtalepartnere Sir Ken Robinsom 4 min.

30 bonjour Inger! ces't votre classe, niveau 1 de la france.êtes-vous malade? ca va? nous espérons tu rentres au plus.nous travaillons avec un peu de tout, sur la lycée nous somme faire bon! nous somme dans l'attente pour vous revoir. nous nous ennuyons de vous! à bienôt Bonjour. J'esperer que tu aller mieux chausse. Il est beaucoup neige - si prudence est mère de sûrete. Bon retablissement! Andreas

31 Romeo and Juliet is a tragedy written early in the career of playwright William Shakespeare about two young "star-cross'd lovers"[1] whose untimely deaths ultimately unite their feuding families. It was among Shakespeare's most popular plays during his lifetime and, along with Hamlet, is one of his most frequently performed plays. Today, the title characters are regarded as archetypal young lovers.

32  Hva gjør jeg i klasserommet? 32

33  Jeg administrerer digitalt  Skolearena – fravær og vurderinger (lærer/elev)  Jeg planlegger digitalt – designer  LMS eller Wikispaces – kompetansemålWikispaces  Jeg vurderer kompetanse  Skolearena, LMS eller Blog eller Wikispaces – progresjon hos hver enkelt elevWikispaces

34 PlanleggingInnholdStrukturSpråk

35  Lytting: Jeg kan forstå dagligdagse ord og uttrykk som har med mine personlige interesser å gjøre, for eksempel hobbyer, dyr, ferie, musikk, Tv eller reiser.  Lesing: Jeg kan forstå detaljer i tekster om kjente emner...for eks i korte artikler i ukeblader, sportsreferater eller intervjuer med kjendiser  Muntlig produksjon: Jeg kan kort gjengi handlingen i en film jeg har sett, eller en bok jeg har lest.

36 Jeg underviser med prosjektør: • Digitale anslag Sade Sade • Ferske nyheter Aljazeera Aljazeera • Arkivmateriale Depression speeches Depressionspeeches Depressionspeeches  Youtube  Google  Slideshare Slideshare Modeling

37 Veileder når elevene arbeider digitalt: • Bearbeider notater/info • Produserer tekster • Arkiverer arbeidet sitt • Gjør oppgaver Aussie Aussie • Viser måloppnåelse Coaching

38 Evaluerer undervisningen: • Er tilgjengelig digitalt • E-mail • Facebook Reflexion

39 The English speaking world Mål: Locate the 50 states in the USA Locate the English speaking Countries in the world Locate famous landmarks Assessment Computer score report Ressources http://www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/ http://www.sheppardsoftware.com/web_games.htm http://www.triviaplaza.com/quiz.php?trivia=landmarks-1 Scaffolding Scaffolding

40  Grammar http://www.usingenglish.com/refer ence/phrasal-verbs/verb- make.html http://www.usingenglish.com/refer ence/phrasal-verbs/verb- make.html  http://www.usingenglish.com/quizz es/ http://www.usingenglish.com/quizz es/  For teachers – reading http://www.youtube.com/watch?v= RiP-ijdxqEc (8 min.) http://www.youtube.com/watch?v= RiP-ijdxqEc  GOOGLE  YOUTUBE  SLIDESHARE   Poetry http://norwenglish.com/poetry/inde x.htm http://norwenglish.com/poetry/inde x.htm   Sick note http://www.youtube.com/watch?v=j WeXpNyqOrU http://www.youtube.com/watch?v=j WeXpNyqOrU   Bricklayer’s lament http://www.youtube.com/watch?v= zZUJLO6lMhI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v= zZUJLO6lMhI&feature=related   Music http://www.isabelperez.com/songs. htm http://www.isabelperez.com/songs. htm

41 Digitale vurderingssituasjoner  Egenvurdering fransk engelsk spanskfranskengelskspansk  Lærervurdering (foran skjermen)  Medelevvurdering  Vurderer hva de lærer – modeling, coaching, scaffolding, exploration  Samtaler om hva de har lært Hva kan eleven? Hvilke utfordringer kan jeg gi elevene? Hva kan eleven? Hvilke utfordringer kan jeg gi elevene? Articulation

42 Når læreren ser læring gjennom elevenes øyne og når elevene ser seg selv som sine egne lærere! Hattie 2008  Forstår målene  Ser hvordan de kan nå målene  Opplever mestring  Presentere arbeidet sitt  Egenvurderer arbeidet sitt  Tar med seg erfaringene i sitt videre arbeid

43 Donner l’envie d’apprendre aux enfants et toute méthode sera bonne Rousseau (1721-1778)

44  Nyheter Die Welt El Pais Le MondeDie WeltEl PaisLe Monde  Informasjon WikipediaWikipedia  Søk Google, yahoo, YouTubeGoogle,YouTube  Musikk fransk spansk tyskfransk  Litteratur franskfransk  Kultur fransk franskfransk  Lyd audio filer audio filer  Kommunikasjon spanskspansk  Språk fransk spansk tysk allefranskspansktyskalle  Pedagogiske nettsteder BBC HogneBBCHogne  Lærebøker på nett Aschehoug, CappelenAschehoug,Cappelen

45 LMS, blogger.com, wikispaces.com blogger.comwikispaces.comblogger.comwikispaces.com docs.google.com docs.google.com Moodle Forum MoodleForum docs.google.com MoodleForum Survey monkey Survey monkey, Hot potatoes Hot potatoes Survey monkey Hot potatoes Skype.comSkype.com, msn.no, flashmeeting.com msn.noflashmeeting.com Skype.commsn.noflashmeeting.com AudacityAudacity Deezer.com playlist Deezer.complaylist AudacityDeezer.complaylist YoutubeYoutube Flickr, Photostory 3 ( Microsoft) Flickr YoutubeFlickr Ansvers.com Ansvers.com, Netvibes delicious Mindomo NetvibesdeliciousMindomo Ansvers.com NetvibesdeliciousMindomo Del og BrukDel og Bruk Facebook, Myspace, Linkedin, Twitter Linkedin Del og BrukLinkedin

46 Technologies make it easy to:  Share  Use  Copy  Excerpt/Quote from  Modify  Repurpose  Distribute Owners forcefully assert their rights to:  Restrict  Limit  Charge high fees  Discourage use  Use scare tactics Fair use Transformational Use

47  Eksempler

48 L’heure et les chiffres Mål: 1 telle til 30 på fransk a) uttale tallene b) skrive tallene 2 klokka a) Klokkeslett 3 Klokkeslett, tid a) Spørre og fortelle hva klokka er b) bruke tidsuttrykket à… Vurdering Muntlig: klokka, tall Skriftlig: beskrive en vanlig dag Ressources -Compter http: //www.kameleo.com/french/JEU- Ch0-Chiffres0a20.htmlhttp: //www.kameleo.com/french/JEU- Ch0-Chiffres0a20.html -L’heure - http://lexiquefle.free.fr/heure.swfhttp://lexiquefle.free.fr/heure.swf Nyttige uttrykk Hva er klokka: Quelle heure est-il? Klokka er halv fire: Il est trois heures trente. Klokka halv fire: à trois heures trente Scaffolding Scaffolding

49 Muntlig produksjon  Fremføring (.ppt)  Lydfiler  Voiceforum Muntlig samhandling  Kommunikasjon  Lydfiler  Telefonsamtaler

50 Lytting  CD-rom eller tekster på nett exex  Diktat exex  Video- og lyd filer ex ex exex  Interaktive oppgaver ex exex Lesing  Autentiske tekster exex  Fakta (quiz) exex

51 51

52 Nettsted  http://wikispaces.com opprett en konto http://wikispaces.com  http://blogspot.comopprett en konto http://blogspot.com  http://delogbruk.ning.combli medlem http://delogbruk.ning.com  http://epals.combli medlem http://epals.com Produksjonssteder  Lydfiler ( audacity )legg inn en lydfilaudacity  Videoer ( Youtube)legg inn en videoYoutube  Slides ( slideshare)legg inn en presentasjonslideshare


Laste ned ppt "Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU Digital kompetanse When computing, whatever happens, behave as though you meant it to happen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google