Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inger Langseth, PLU. Innhold samling 3 dag 2 hiv Verksted  Del I Muligheter og ferdigheter i web 2.0  Del II praktisk tilnærming  Nettsted (Wikispaces.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inger Langseth, PLU. Innhold samling 3 dag 2 hiv Verksted  Del I Muligheter og ferdigheter i web 2.0  Del II praktisk tilnærming  Nettsted (Wikispaces."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inger Langseth, PLU

2 Innhold samling 3 dag 2 hiv Verksted  Del I Muligheter og ferdigheter i web 2.0  Del II praktisk tilnærming  Nettsted (Wikispaces eller blog)  Lydfiler ( Audacity)  Videoer ( Youtube)  Slides ( slideshare)

3 Teknologien skal være ”usynlig”. Elevene bruker teknologi for å bli bedre i fagene. “Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer og bidra til å motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.” L06

4 Teknologien skal være tilgjengelig? -elevmaskiner - lærermaskiner -prosjektør/TV -programmer -printer “Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer og bidra til å motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.” L06

5  Elektronisk informasjon  E-mail, lønnslipper, reiseregninger  Planlegging av undervisning  Prøver m/IKT  Eksamen (m/ IKT)  Nasjonale prøver m/ IKT  LMS - læringsplattformer  Elev- og lærerundersøkelser  Lærebøker på nett  PC- tetthet Hva prioriteres på din skole? Administrere undervisning

6  Internettbruk i 2009 SS:  Internett på skolen 20 % i vgs  Internett hjemme 89(58%) % i vgs  Ei vanlig PC-uke i 2007 SS:  PC på skolen 19% i snitt 3,6 elever per maskin  PC hjemme 77%  PC på jobben 42%

7 Pedagogisk teknologi i skolen Hva trengs for at lærer og elev skal ta i bruk digitale verktøy for å legge til rette for lære i faget?  Mål - ny og bedre bruk av IKT for læring ✓  Handlingsplan - innkjøp og kursing ✓  Forutsetninger – det kunstneriske øyet  Hvordan påvirker du? Læringssyn, syn på samarbeid, syn på teknologi, egen investering i mål?  Hva påvirker deg? skolekultur, hykleri, hysteri? Chris_Argyris_Teaching people how to be smart

8 Digital tekst Digitale verktøy Å kunne bruke digitale verktøy Digital Kompetanse • Kunnskaper • Ferdigheter • Holdninger • Kreativitet Sentrale begrep

9 En tekst kan være  verbalspråklig  muntlig  billedlig  sammensatt tekst ( kombinasjon av flere) En utvidet forståelsen av tekstbegrepet i LK06. Digitale tekster

10  Datamaskin m/ web kamera og mikrofon  Prosjektør (fastmontert m/lyd) TV  Printer, skanner  MP3 spiller  Digitalt kamera / videokamera  Minnepiner  Mobiltelefon  GPS etc.

11  Form skilles fra innhold.  Innhold skapes, gjenbrukes av deltakerne  Nye former kommer til  Tags  Deling http://www.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g Web 1.0 web 2.0 web 3.o Wikipedia Youtube Flickr Itunes Blogg Wikispaces Google Facebook LMS Wikipedia Youtube Flickr Itunes Blogg Wikispaces Google Facebook LMS

12 Digitale verktøy - software Skrive Oppgaver Snakke Lytte Se Organisere sosialisere LMS, blogger.com, wikispaces.comblogger.comwikispaces.com docs.google.com docs.google.com Moodle ForumMoodleForum Survey monkey Survey monkey, Hot potatoesHot potatoes Skype.comSkype.com, msn.no, flashmeeting.commsn.noflashmeeting.com AudacityAudacity Deezer.com playlistDeezer.complaylist YoutubeYoutube Flickr, Photostory 3 ( Microsoft)Flickr Ansvers.com Ansvers.com, Netvibes delicious MindomoNetvibesdeliciousMindomo Del og BrukDel og Bruk Facebook, Myspace, Linkedin, TwitterLinkedin VLE

13 Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (2005,ITU- itu.no) Begrepet er i stadig utvikling og må forstås i forhold til sin samtid.

14  Internett – søke, evaluere og bearbeide informasjon,  Skriveverktøy - tastatur, stavekontroll  Produsere - tekster, presentasjoner, bilder, lydfiler  Redigere – tekst, bilder, lyd, video,  Laste opp til – websider, blog, wikispaces etc  Lagre – mappestruktur  Laste ned- bilder, tekst, lyd, program, filer, plug-ins  Installere – program  LMS - Class Fronter, It’s Learning, Skolearena  Web 2.0 – åpne løsninger  Mp3 spillere, kamera, videokamera  Webdesign, kommunikasjon, chat, skype  Games

15 Tilegne seg kompetanse gjennom Internett L06:  Informasjon – velge, vurdere, bruke  søke-lokalisere -behandle  Produsere -gjenbruke  Presentere  Vurdere  Forsterke kunnskap– interaktive oppgaver som fører til automatisering  Egenvurdering – fra informasjon til læring  Hva leste jeg nå? reproduksjon  Hva lærte jeg nå? Refleksjon  Er dette sannsynlig?

16 Vise kompetanse gjennom å  Produsere –tekst, bilder, presentasjoner, lyd, video, websider  Kommunisere –e-mail, blogg, chat, forum, skypeskype  Samhandle – nettverk, prosjekt  Vurdere – innhold, språk, struktur ( egen og andre)

17  Nettetikette  Demokratiske prinsipper  Offentlighet (bilder)  Juridiske utfordringer - opphavsrett  Etiske utfordringer - kildekritikk  http://www.saftonline.no http://www.saftonline.no Daglig bruk i læringsarbeidet LK06

18 Å velge egne veier til måloppnåelse i kompetansemålene: Nettsteder Software Oppgaver (tid, mengde) Arbeid (velge sjanger) Layout Formatering Samarbeidspartnere Samtalepartnere

19 bonjour Inger! ces't votre classe, niveau 1 de la france.êtes-vous malade? ca va? nous espérons tu rentres au plus.nous travaillons avec un peu de tout, sur la lycée nous somme faire bon! nous somme dans l'attente pour vous revoir. nous nous ennuyons de vous! à bienôt Bonjour. J'esperer que tu aller mieux chausse. Il est beaucoup neige - si prudence est mère de sûrete. Bon retablissement! Andreas

20 Romeo and Juliet is a tragedy written early in the career of playwright William Shakespeare about two young "star-cross'd lovers"[1] whose untimely deaths ultimately unite their feuding families. It was among Shakespeare's most popular plays during his lifetime and, along with Hamlet, is one of his most frequently performed plays. Today, the title characters are regarded as archetypal young lovers.

21 COPYRIGHT  Technologies make it easy to:  Share  Use  Copy  Excerpt/Quote from  Modify  Repurpose  Distribute Owners forcefully assert their rights to:  Restrict  Limit  Charge high fees  Discourage use  Use scare tactics Fair use Transformational Use

22

23 Workshop http://mindomo.com/ http://norwenglishteaching.wikispaces.com

24 Digitale verktøy  Muntlig  Audacity ( lastes ned fra nettet gratis)  Muntlig/skriftlig  Youtube ( registrer deg og du kan lage video-clip og med bilde, tekst og lydog laste dem opp) accountaccount  Windows Videomaker/ Imovie  Skr/muntl produksjon og skriftlig samhandling  Wikispaces.com whywhy  Blogger.com

25  Jeg administrerer digitalt Skolearena – fravær og vurderinger (lærer/elev)  Jeg planlegger digitalt LMS eller Wikispaces – kompetansemålWikispaces  Jeg vurderer Skolearena, LMS eller Blog eller Wikispaces – progresjon hos hver enkelt elevWikispaces

26 Jeg underviser med prosjektør: • Digitale anslag SadeSade • Ferske nyheter AljazeeraAljazeera • Arkivmateriale Depression speeches Depressionspeeches  Youtube  Google  Slideshare Modelling

27 Veileder når elevene arbeider digitalt: • Bearbeider notater/info • Produserer tekster • Arkiverer arbeidet sitt • Gjør oppgaver AussieAussie • Viser måloppnåelse Coaching

28 The English speaking world Mål: Locate the 50 states in the USA Locate the English speaking Countries in the world Locate famous landmarks Assessment Computer score report Ressources http://www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/ http://www.sheppardsoftware.com/web_games.htm http://www.triviaplaza.com/quiz.php?trivia=landmarks-1 Scaffolding

29 L’heure et les chiffres Mål: 1 telle til 30 på fransk a) uttale tallene b) skrive tallene 2 klokka a) Klokkeslett 3 Klokkeslett, tid a) Spørre og fortelle hva klokka er b) bruke tidsuttrykket à… Vurdering Muntlig: klokka, tall Skriftlig: beskrive en vanlig dag Ressources -Compter http: //www.kameleo.com/french/JEU- Ch0-Chiffres0a20.htmlhttp: //www.kameleo.com/french/JEU- Ch0-Chiffres0a20.html -L’heure - http://lexiquefle.free.fr/heure.swfhttp://lexiquefle.free.fr/heure.swf Nyttige uttrykk Hva er klokka: Quelle heure est-il? Klokka er halv fire: Il est trois heures trente. Klokka halv fire: à trois heures trente Scaffolding

30 Oppfordrer til kreativitet i digitale sjangere: Wikispaces – sammensatte tekster r -.com.com Blog – sammensatte tekster -.com Presentasjonsverktøy -.ppt Skriveverktøy -.doc Samarbeidsverktøy Video-clip Lydopptak.mp3.mp3.com E-mail Forum Facebook Websider Skype Exploration

31 Underveisvurdering:  Egenvurdering franskfransk  Datamaskinvurdering spanskspansk  Lærervurdering  Medelevvurdering  Vurderer hva de lærer – modelling, coaching, scaffolding, exploration  Samtaler om hva de har lært - articulation Hva kan eleven? Hvilke utfordringer kan jeg gi? Hva kan eleven? Hvilke utfordringer kan jeg gi?

32 Kjennetegn på måloppnåelse/sjekkliste:  I can name various types of bridges   I can name types of materials used in bridges   I can talk about one bridge for 5 minutes   I can write about Tacoma bridge   I can retell a short story or a poem involving a bridge   I can explain the symbolic use of the term bridge and give examples   I can take part in a discussion about the strategic importance of bridges http://norwenglish08.wikispaces.com http://norwenglish09.wikispaces.com

33  Lytting: Jeg kan forstå dagligdagse ord og uttrykk som har med mine personlige interesser å gjøre, for eksempel hobbyer, dyr, ferie, musikk, Tv eller reiser.  Lesing: Jeg kan forstå detaljer i tekster om kjente emner...for eks i korte artikler i ukeblader, sportsreferater eller intervjuer med kjendiser  Muntlig produksjon: Jeg kan kort gjengi handlingen i en film jeg har sett, eller en bok jeg har lest.

34 Når læreren ser læring gjennom elevenes øyne og når elevene ser seg selv som sine egne lærere! Hattie 2008  Forstår målene  Ser hvordan de kan nå målene  Opplever mestring  Presentere arbeidet sitt  Egenvurderer arbeidet sitt  Tar med seg erfaringene i sitt videre arbeid

35 Muntlig produksjon  Fremføring (.ppt)  Lydfiler  Voiceforum Muntlig samhandling  Kommunikasjon  Lydfiler  Telefonsamtaler

36 Lytting  CD-rom eller tekster på nett exex  Diktat exex  Video- og lyd filer ex ex exex  Interaktive oppgaver ex exex Lesing  Autentiske tekster exex  Fakta (quiz) exex

37 Skriving  Skriftlige tekster  Sammensatte tekster  Vokabular, grammatikk exex

38 Donner l’envie d’apprendre aux enfants et toute méthode sera bonne Rousseau (1721- 1778)

39  http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr3 9.htm http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr3 9.htm  http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/dicteac ti.html http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/dicteac ti.html  http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/mo dlang/shared/vod_fr.htm# video http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/mo dlang/shared/vod_fr.htm#  http://www.frenchrevision.co.uk/ http://www.frenchrevision.co.uk/  http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/mo dlang/index.htm generelle ressurser http://www.ashcombe.surrey.sch.uk/Curriculum/mo dlang/index.htm

40 Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk.

41  Nyheter Die Welt El Pais Le MondeDie WeltEl PaisLe Monde  Informasjon WikipediaWikipedia  Søk Google, yahoo, YouTubeGoogle,YouTube  Musikk fransk spansk tyskfransk  Litteratur franskfransk  Kultur fransk franskfransk  Lyd audio filer audio filer  Kommunikasjon spanskspansk  Språk fransk spansk tysk allefranskspansktyskalle  Pedagogiske nettsteder BBC HogneBBCHogne  Lærebøker på nett Aschehoug, CappelenAschehoug,Cappelen

42 Fra: Jan Arve Overland http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/


Laste ned ppt "Inger Langseth, PLU. Innhold samling 3 dag 2 hiv Verksted  Del I Muligheter og ferdigheter i web 2.0  Del II praktisk tilnærming  Nettsted (Wikispaces."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google