Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor står vi Hva gjør vi Hvor går vi Barn og unges bruk av IKT i og utenfor skolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor står vi Hva gjør vi Hvor går vi Barn og unges bruk av IKT i og utenfor skolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor står vi Hva gjør vi Hvor går vi Barn og unges bruk av IKT i og utenfor skolen

2 Hva ønsker vi å formidle? •Hvor står vi? –Hva sier L-97 om bruk av IKT i skolen? •Hva gjør vi? –Eksempel fra virkeligheten –ITU –Telenor-prosjekt •Hvor går vi? –St.mld. 30 –Konklusjon

3 Hvor står vi?

4 Hva sier L-97 om bruk av IKT? •Generell del: Elevane skal: –”…utvikle kunnskap om, innsikt i og holdningar til utviklinga av informasjonssamfunnet og informasjonsteknologien”. –”…utvikle evne til å kunne nytte elektroniske hjelpemiddel og medium kritisk og konstruktivt og som praktisk reiskap i arbeidet med fag, tema og prosjekt”. •Et hovedmål i norskfaget: –”Elevane skal kunne søkje informasjon ved hjelp av ulike tilgjengelege informasjonskjelder…og lære å bruke kjeldene kritisk og sjølvstendig i sitt eige arbeid”.

5 Hva gjør vi?

6 IKT i norskfaget •Tekstbehandleren •E-postprogrammet •Nettleseren •Elevene kan: Lage prosjekter med elever andre steder •Skoleavis •Prosessorientert arbeid- lese hverandres tekster på nett •Elektronisk arbeidsbok, som til slutt gir grunnlag for vurdering

7 Hva med læreren? Retting på skjerm Kommunisere med elevene Flytt erfaringene fra ringpermen og ut på nett, del med andre http://www.skolenettet.no http://www.hf.ntnu.no/nor/norskfaget/index.htm http://www.dokpro.uio.no PS: Alskens nettbaserte undervisningsopplegg kan aldri erstatte den gode og inspirerte læreren, men kan likevel bidra til gjenbruk og tidsbesparelse.

8 Eksempler Film H:\Norsk 2\Intervju.wmvH:\Norsk 2\Intervju.wmv Telenor prosjekt ITU (IT i Utdanning) Hvor mange ganger bruker ungdomdatamaskinen pr. uke? Ukentlig IKT-bruk i norskfaget

9 Hvor mange ganger bruker ungdom datamaskinen pr. uke?

10 Ukentlig IKT-bruk i norskfaget

11 IKT brukes lite grunnet: •Dårlig tilgjengelighet – tid, bruk, maskiner •Fastlåste timeplaner •Eksamensformer Telenor-prosjektet

12 ...Men... Hvorfor bruke IKT? •Spennende! •Elevene tar mer ansvar - ”Ansvar for egen læring” •Tilpasses lett elevers ferdighetsnivå •Variasjon •Internett er oppdatert på nye hendelser og kunnskap •Å imøtekomme L-97

13 Hvor går vi?

14 St.mld 30 - Kultur for læring Hva sier den..? ”...Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er en forutsetning for å fungere i dagens samfunn. I dette ligger blant annet å hente frem, lagre, skape, presentere og utveksle informasjon.” ”...Evnen til å beherske digitale verktøy er viktig for å fungere i et samfunns- og arbeidsliv som blir stadig mer digitalisert.” Mål for de grunnleggende ferdighetene på ulike nivåer er: ”Å kunne lese og uttrykke seg skriftlig og muntlig... Dette innebærer også å være i stand til å kommunisere ved bruk av relevant teknologi.” ”Å kunne bruke digitale verktøy vil si å kunne bruke og hente frem, lagre, skape, presentere, vurdere og utveksle informasjon.”

15 Vår konklusjon: Lærerne må utvikle egen kompetanse Rolleendring elev – lærer Holdninger og motivasjon Tilrettelegging hjem-skole Større utbredelse av intranett Økonomi en grunnleggende forutsetning for suksess L-06?

16 Laget av: Trine Digre Hammer Kari Olaug Wigum 15.04.2005

17 Kilder •ITU •L-97 •St.mld. 30 •Odin.no •Intervju


Laste ned ppt "Hvor står vi Hva gjør vi Hvor går vi Barn og unges bruk av IKT i og utenfor skolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google