Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H. Aschehoug & Co. www.lokus.no På eksamensdagen H. Aschehoug & Co.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H. Aschehoug & Co. www.lokus.no På eksamensdagen H. Aschehoug & Co."— Utskrift av presentasjonen:

1 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no
På eksamensdagen H. Aschehoug & Co

2 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no
Muntlig eksamen Nasjonale føringer: kunngjøring 48 timer før eksamen. Tema oppgitt 24 timer før eksamen obligatorisk forberedelsesdel der eleven får oppgitt/trekker et tema og forbereder en presentasjon den andre forberedelsesdagen skal ikke inngå i vurderingen på eksamensdagen: elevens presentasjon (dybde) i kombinasjon med spørsmål/problemstillinger som er relevante for temaet (bredde) hjelpemidler: egne notater og bruk av presentasjonsverktøy H. Aschehoug & Co

3 Grunnleggende prinsipp
Det samlede oppgavesettet skal dekke læreplanens kompetansemål. Lærere på fylkets skoler oppretter en “bank” der hver enkelt kan hente tema etter behov. H. Aschehoug & Co

4 «Den hellige treenighet»
eleven trekker et tema eleven får også utdelt et knippe tekster knyttet til temaet (kjente og ukjente tekster) eleven får utdelt en oversikt som viser aktuelle læreplanmål som det er naturlig å knytte til temaet Resten av dagen: Eleven utarbeider en presentasjon som har tilknytning til temaet. Lærer veileder. NB: Forberedelsesdagen skal ikke inngå i vurderingen. H. Aschehoug & Co

5 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no
På eksamensdagen Presentasjonen skal ikke vare lenger enn 10 minutter. Deretter spørsmål knyttet til presentasjonen (dybde). Til slutt vides rammene ut til å romme faglige emner som det er naturlig å trekke inn (bredde). Spørsmålene/ problemstillingene knyttes til læreplanmålene og en eller flere av tekstene som er utdelt. H. Aschehoug & Co

6 Tema: Retorikk i ulike typer tekster
H. Aschehoug & Co

7 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no
Aktuelle læreplanmål Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner H. Aschehoug & Co

8 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no
Aktuelle læreplanmål Språk, litteratur og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster H. Aschehoug & Co

9 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no
Tekster som deles ut: Kristin Fridtun: Fluge på veggen (kjent tekst) leksikonartikkel om husflue (ukjent tekst) “I kveld er gatene fylt av kjærlighet”. Kronprins Haakons tale, kjent tekst Reklame fra fagblad. Kjent tekst Reklamefilm. Lottomillionær på Mars H. Aschehoug & Co

10 Muntlig eksamen, eksempel
La oss si at eleven velger å skrive en tale knyttet til en situasjon (skoleavslutning) og til en definert målgruppe (medelever, lærere og foreldre). Forberedelsesdagen: Eleven må advares mot å lese fra manus på eksamen. Bør også være forberedt på å måtte begrunne de valgene som er gjort i forhold til innhold, form og formål. H. Aschehoug & Co

11 Spørsmål til elevens tale (dybde)
Hvilke endringer dersom målgruppen bare var elever? I hvilke situasjoner får vi bruk for å holde tale? Hvordan kan den som holder tale vite om han/hun når fram til målgruppa? Hvorfor er det riktig å si at det å holde en tale gir makt og status? Hvordan kan kunnskap om etos, logos og patos brukes i andre sjangrer enn i taler? H. Aschehoug & Co

12 Spørsmål knyttet til læreplanmålene (bredde)
Retorikk brukt i reklame Kommentere innhold, form og formål i utfelt tekst. (Hjelpespørsmål hvis nødvendig) «Fluge på veggen» Hvorfor er dette en saktekst? Hva skiller den fra en del andre saktekster? Hvem utgjør målgruppen? Hva med hovedsyn og argumentasjon? Hvilke språklige virkemidler blir brukt i teksten? H. Aschehoug & Co

13 H. Aschehoug & Co. www.lokus.no
Og du gir fra deg alt, lettet tross alt, det meste kom med, glad for at det er over, det kunne gått bedre, det kunne gått verre, det meste kom med. Ja. H. Aschehoug & Co


Laste ned ppt "H. Aschehoug & Co. www.lokus.no På eksamensdagen H. Aschehoug & Co."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google