Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kreativ bruk av digitale verktøy: resepsjon, produksjon - og kanskje også interaksjon? Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kreativ bruk av digitale verktøy: resepsjon, produksjon - og kanskje også interaksjon? Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kreativ bruk av digitale verktøy: resepsjon, produksjon - og kanskje også interaksjon? Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no berit.h.bla@fremmedspraksenteret.no karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no berit.h.bla@fremmedspraksenteret.no

2 Innhold - hovedpunkter IKT og språklig utbytte Resepsjon: Lese og lytte Produksjon: Snakke og skrive Interaksjon: Muntlig samhandling IKT og motivasjon Kreativitet og språklig utfoldelse

3 The Digital Natives vs The Digital Immigrants ”Computers in my world” – Liz 13 år Somekh, Bridget. (2007) Pedagogy and Learning with ICT

4 www.flickr.com/photos Har skolen endret seg? •Monitor 2007 •Monitor 2009

5 9

6 Digital kompetanse Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Digital skole hver dag. ITU, 01.10.2005 Eksempel:

7 Forsøkslæreplanen Grunnleggende ferdigheter i faget: Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget. Det tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møter med autentisk språk. Elevene kan også anvende språket i flere autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kritisk bruk av kilder, opphavsrett og etiske hensyn inngår også i faget fremmedspråk Formål: Bruk av internett gir bl.a. muligheter for kommunikasjon med lærere og elever i andre land Hovedområde – Kulturmøter: Kommunikasjonsteknologi kan være en verdifull ressurs i språklæringen og kan brukes i møte med autentisk språk og knytte forbindelser med elever i andre land

8 Forsøkslæreplanen – digitale ferdigheter i kompetansemål: Kommunikasjon - introduksjonsmodellen: kombinere ord, lyd og bilde manuelt og ved hjelp av digitale verktøy kommunikasjon - progresjonsmodellen: lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Kulturmøter (begge modellene): bruke digitale verktøy til samarbeid og møte med autentisk språk

9 Nødvendige spørsmål: •Hvordan kan teknologi stimulere læringsprosessen? •Hva er ønsket læringsutbytte? •Hva slags ressurser og kilder vil det bli bruk for?

10 Å lære et fremmedspråk •Det lingvistiske perspektivet •Det kognitive perspektivet •Det sosio-kulturelle perspektivet Ladder of Knowledge by Subirachs (flickrr.com)

11 Google Map Digital kompetanse

12 Resepsjon

13 Eins, zwei, Papagei, drei, vier, Offizier, fünf sechs, alte Hex, sieben, acht, Kaffee gemacht, neun, zehn, weiter gehn, elf, zwölf, junge Wölf, dreizehn, vierzehn, Haselnuß, fünfzehn, sechszehn, du bist druß

14 Produksjon ”I’m a three-egg beater pancake eater; the pancake maker – Super Pancaker” The Pancake Maker av Michael Rosen

15 Interaksjon

16 Programvare for lydopptak og redigering

17 Importer Opptak: Redigeringsknapper

18 Programvare for tegning og skriving

19 Ferdige tegninger kan lagres og importeres til f eks Photo Story, Movie Maker, etc

20 Configure Tux Paint

21 Programvare for sammensatte tekster

22

23 Læreren •v•verktøy for kreative uttrykksmåter •k•kan skape motivasjon for språklæring •d•differensiering •t•tilgang til elevens stemme •d•dokumentasjon på elevenes fremgang når det gjelder å kunne uttrykke seg muntlig (skriftlig), og elevene kan vurdere egen framgang •f•fremme gode vaner ift. opphavsrett

24 Vi praktiserer Tux Paint og Photo Story Oppgave: Illustrer / tolk et dikt visuelt. Bruk også virkemidler som egen stemme og musikkuttrykk Faser i arbeidet: 1Opprett en egen mappe på PC 2 Studer tekst 3 Tegn til teksten i Tux Paint (lagre i opprettet mappe) 4 Importer i Photo Story – husk å lagre prosjektet 5 Lag tekst til bildene 6 Gjør opptak av egen stemme 7 Legg på bakgrunnsmusikk og lydeffekter 8 Lagre det endelige produktet (video)  og så skal produktet lastes opp i kurswikien! 

25 Programvare for opprettelse av en wiki

26 Referanser •Liestøl, Fagerjord & Hannemyr. 2009. Sammensatte tekster. Cappelen Damm •Liestøl & Rasmussen.2007. Digitale medier. Universitetsforlaget •Hauge, Lund & Vestøl. 2007. Undervisning i endring. IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag •Shamburg, C. 2009. Student-Powered Podcasting. Teaching for the 21st Century. ISTE


Laste ned ppt "Kreativ bruk av digitale verktøy: resepsjon, produksjon - og kanskje også interaksjon? Karin Dahlberg Pettersen Berit Hope Blå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google