Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOFA 2011 Tonje Hilde Giæver Bård Ketil Engen Leikny Øgrim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOFA 2011 Tonje Hilde Giæver Bård Ketil Engen Leikny Øgrim"— Utskrift av presentasjonen:

1 NOFA 2011 Tonje Hilde Giæver Bård Ketil Engen Leikny Øgrim
Wiki som prosjekt i lærerutdanningen; et grunnlag for sammensatte didaktiske refleksjoner NOFA 2011 Tonje Hilde Giæver Bård Ketil Engen Leikny Øgrim

2 Krav til lærerens kompetanse
Kunnskapsløftet, LK06 ”Å kunne bruke digitale verktøy” En av fem grunnleggende ferdigheter Skal integreres i alle fag, på alle trinn i norsk skole Digital kompetanse – digital dannelse Et komplekst og sammensatt begrep ”Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunn” Utdanne digitalt kompetente lærere (Erstad, 2010)

3 TPCK Mishra, Punya and Matthew J. Koehler. 2006

4 Sitat fra refleksjonsnotat
”Dette prosjektet er det mest lærerike og virkelighetsnære jeg har vært gjennom i hele min tid på lærerutdanningen”

5 Studentprosjektet Fordypning i pedagogisk bruk av IKT - vårsemesteret
Utvikling, utprøving og evaluering av wiki i en gitt undervisningskontekst (Valg av wiki-programvare) Installasjon av wiki Organisering, planlegging og gjennomføring av undervisning i samarbeid med lærer i skolen Periode på 3-6 uker med elever Lærer har det faglige ansvaret – studenten skal ikke overta undervisningsoppgaver

6 Datagrunnlag Veiledning Prosjektrapport Refleksjonsnotat
Presentasjon med opponentgrupper

7 Hva er Wiki? Et nettbasert kollektivt forfatterverktøy
Gjør weben skrivbar uten kunnskap om koding av nettsider (html) Hypertekstbasert samarbeidsverktøy Enkeltindivider har ikke eierskap eller kontroll med innholdet Alle står fritt til å produsere innhold, revidere og slette andres Kan begrense tilgang Gir mulighet for å spore versjoner - historikk

8 Muligheter for skolen Aktuelt for oppgaver som har elementer av
Prosjektbasert læring Autentiske skrivesituasjoner – å skrive på nettet Samarbeidslæring

9

10

11

12 Studentenes teknologiske forkunnskaper
IKT og læring Html/CSS Php Utvikling av digitale læremidler Erfaring med egen blogg Brukergrensesnittdesign Forelesning om wiki Nettvett, opphavsrett, personvern, kildekritikk

13 Tekniske krav til wikien
Skrevet i PhP Basert på åpen kildekode Skal installeres på vår web-server Skal ha sidehistorikk Norske menyer er en fordel

14 Teknologiske aspekter
Velge ut og installere programvare i henhold til tekniske krav Teknologi Pedagogikk Fag

15 Faglige aspekter Læreren ved skolen har det faglige ansvaret
Valg av tema for prosjektet Faglige læringsmål Teknologi Pedagogikk Fag

16 Teknologiske-pedagogiske aspekter
Elevenes forkunnskaper – digitale og faglige Digital kompetanse Wiki som verktøy Kildekritikk Opphavsrett Personvern Erfaringer med samarbeid, responsskriving Teknologi Pedagogikk Fag

17 Teknologiske-pedagogiske aspekter forts
Tid til rådighet  tilgang til maskiner På skolen, hjemme, lekser  tilgang til maskiner Lærerens rolle i det digitale klasserommet Undervise med datamaskiner i klasserommet Datadekning, pålogging, distraktører, organisering av maskiner i klasserommet Tilgang til ressurser, kritisk vurdering av kilder

18 Teknologiske-pedagogiske aspekter forts
Samarbeid om tekstutvikling  muligheter i wikien Jobbe individuelt eller i grupper Gruppesammensetning Elevenes digitale, faglig og sosiale kompetanse Læringsutbytte  digitalt, sosialt (og faglig)

19 TPCK-aspekter Hvordan bruke wiki til støtte for elevenes læring i gitt undervisningskontekst (trinn, fag, tema)? Læringsmål Faglige Digitale Sosiale Hvordan bruke digitale verktøy i faget? Hvordan skal elevenes arbeid vurderes? Teknologi Pedagogikk Fag

20 TPCK Designe, tilpasse wikien  fag, tema, brukergruppe
Åpen/lukket wiki Brukernavn og passord Brukerrettigheter Vurdering  brukernavn, brukerhistorikk

21 Erfaringer med Wiki i skolen
Elevene får: Autentiske skrivesituasjoner Erfaring i nettbasert samarbeid om tekstutvikling Erfaring med å velge ut og bearbeide kilder Erfaring med å utvikle hypertekster Fleksibel tilgang – skole-hjem Naturlig tilnærming til opphavsrett Digital kompetanse Faglig kompetanse Forståelse for Wikipedia

22 Sitat fra refleksjonsnotat
”… det ga masse gir i klassen, at de tok ansvar for hverandre og lenkene og lagde nye artikler der noen manglet…”

23 Noen utfordringer At flere elever ikke kan redigere samme side samtidig Å få elevene til å samarbeide om tekstene Elevenes faglige læringsutbytte Teknologien får stort fokus

24 Tilbakemelding fra en skole
”Foredragene om fylkene var imponerende. Alle hadde forberedt seg, og presentasjonene var på høyt nivå både muntlig og digitalt…Det som var morsomst var at dette virkelig fanget noen av de svakeste elevene. Et par av dem hadde faktisk de beste presentasjonene”

25 Utfordring Samarbeidet mellom lærer og studentgruppe – uklare roller og ansvar? Oppgaveutforming; begrenset samarbeid Vurdering av elevenes faglige utbytte

26 TPCK Mishra, Punya and Matthew J. Koehler. 2006

27 Sitat fra refleksjonsnotat
”Jeg føler nå at jeg sitter på en kompetanse om wiki som jeg kan og skal bruke. Å ha jobbet på denne måten har gjort at en tidligere ”utilgjengelig” arbeidsmetode har blitt tilgjengelig. Med det mener jeg at jeg nok aldri hadde tatt tak i wiki som læringsverktøy på egenhånd, uten å ha vært gjennom denne prosessen sammen med flere studenter. Arbeidet har gitt oss mye å tenke på, refleksjoner, praktiske og tekniske løsninger”

28 Sitater fra refleksjonsnotat
”Med denne erfaringen skulle jeg gjerne hatt det totale ansvaret” ”Jeg vil bli en ”TPCK-lærer” og jeg føler prosjektperioden har bidratt til at jeg forstår TPCK tenkningen bedre. Dette blir heretter et viktig prinsipp i all min undervisning”


Laste ned ppt "NOFA 2011 Tonje Hilde Giæver Bård Ketil Engen Leikny Øgrim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google