Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Wiki som prosjekt i lærerutdanningen; et grunnlag for sammensatte didaktiske refleksjoner NOFA 2011 Tonje Hilde Giæver Bård Ketil Engen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Wiki som prosjekt i lærerutdanningen; et grunnlag for sammensatte didaktiske refleksjoner NOFA 2011 Tonje Hilde Giæver Bård Ketil Engen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Wiki som prosjekt i lærerutdanningen; et grunnlag for sammensatte didaktiske refleksjoner NOFA 2011 Tonje Hilde Giæver Bård Ketil Engen Leikny Øgrim

2 Krav til lærerens kompetanse l Kunnskapsløftet, LK06 –”Å kunne bruke digitale verktøy” »En av fem grunnleggende ferdigheter »Skal integreres i alle fag, på alle trinn i norsk skole l Digital kompetanse – digital dannelse –Et komplekst og sammensatt begrep –”Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunn” l Utdanne digitalt kompetente lærere (Erstad, 2010)

3 TPCK Mishra, Punya and Matthew J. Koehler. 2006

4 Sitat fra refleksjonsnotat l ”Dette prosjektet er det mest lærerike og virkelighetsnære jeg har vært gjennom i hele min tid på lærerutdanningen”

5 Studentprosjektet l Fordypning i pedagogisk bruk av IKT - vårsemesteret l Utvikling, utprøving og evaluering av wiki i en gitt undervisningskontekst –(Valg av wiki-programvare) –Installasjon av wiki –Organisering, planlegging og gjennomføring av undervisning i samarbeid med lærer i skolen l Periode på 3-6 uker med elever l Lærer har det faglige ansvaret – studenten skal ikke overta undervisningsoppgaver

6 Datagrunnlag l Veiledning l Prosjektrapport l Refleksjonsnotat l Presentasjon med opponentgrupper

7 Hva er Wiki? –Et nettbasert kollektivt forfatterverktøy –Gjør weben skrivbar uten kunnskap om koding av nettsider (html) –Hypertekstbasert samarbeidsverktøy –Enkeltindivider har ikke eierskap eller kontroll med innholdet –Alle står fritt til å produsere innhold, revidere og slette andres –Kan begrense tilgang –Gir mulighet for å spore versjoner - historikk

8 Muligheter for skolen l Aktuelt for oppgaver som har elementer av –Prosjektbasert læring –Autentiske skrivesituasjoner – å skrive på nettet –Samarbeidslæring

9

10

11

12 Studentenes teknologiske forkunnskaper l IKT og læring l Html/CSS l Php l Utvikling av digitale læremidler l Erfaring med egen blogg l Brukergrensesnittdesign l Forelesning om wiki l Nettvett, opphavsrett, personvern, kildekritikk

13 Tekniske krav til wikien • Skrevet i PhP • Basert på åpen kildekode • Skal installeres på vår web-server • Skal ha sidehistorikk • Norske menyer er en fordel

14 Teknologiske aspekter l Velge ut og installere programvare i henhold til tekniske krav Teknologi PedagogikkFag

15 Faglige aspekter l Læreren ved skolen har det faglige ansvaret l Valg av tema for prosjektet l Faglige læringsmål Teknologi PedagogikkFag

16 Teknologiske-pedagogiske aspekter l Elevenes forkunnskaper – digitale og faglige –Digital kompetanse »Wiki som verktøy »Kildekritikk »Opphavsrett »Personvern –Erfaringer med samarbeid, responsskriving Teknologi PedagogikkFag

17 Teknologiske-pedagogiske aspekter forts l Tid til rådighet  tilgang til maskiner l På skolen, hjemme, lekser  tilgang til maskiner l Lærerens rolle i det digitale klasserommet –Undervise med datamaskiner i klasserommet »Datadekning, pålogging, distraktører, organisering av maskiner i klasserommet »Tilgang til ressurser, kritisk vurdering av kilder

18 Teknologiske-pedagogiske aspekter forts l Samarbeid om tekstutvikling  muligheter i wikien –Jobbe individuelt eller i grupper l Gruppesammensetning  Elevenes digitale, faglig og sosiale kompetanse l Læringsutbytte  digitalt, sosialt (og faglig)

19 TPCK-aspekter l Hvordan bruke wiki til støtte for elevenes læring i gitt undervisningskontekst (trinn, fag, tema)? l Læringsmål –Faglige –Digitale –Sosiale l Hvordan bruke digitale verktøy i faget? l Hvordan skal elevenes arbeid vurderes? Teknologi PedagogikkFag

20 TPCK l Designe, tilpasse wikien  fag, tema, brukergruppe –Åpen/lukket wiki –Brukernavn og passord –Brukerrettigheter l Vurdering  brukernavn, brukerhistorikk

21 Erfaringer med Wiki i skolen l Elevene får: –Autentiske skrivesituasjoner –Erfaring i nettbasert samarbeid om tekstutvikling –Erfaring med å velge ut og bearbeide kilder –Erfaring med å utvikle hypertekster –Fleksibel tilgang – skole-hjem –Naturlig tilnærming til opphavsrett –Digital kompetanse –Faglig kompetanse –Forståelse for Wikipedia

22 Sitat fra refleksjonsnotat l ”… det ga masse gir i klassen, at de tok ansvar for hverandre og lenkene og lagde nye artikler der noen manglet…”

23 Noen utfordringer l At flere elever ikke kan redigere samme side samtidig l Å få elevene til å samarbeide om tekstene l Elevenes faglige læringsutbytte l Teknologien får stort fokus

24 Tilbakemelding fra en skole l ”Foredragene om fylkene var imponerende. Alle hadde forberedt seg, og presentasjonene var på høyt nivå både muntlig og digitalt…Det som var morsomst var at dette virkelig fanget noen av de svakeste elevene. Et par av dem hadde faktisk de beste presentasjonene”

25 Utfordring l Samarbeidet mellom lærer og studentgruppe – uklare roller og ansvar? –Oppgaveutforming; begrenset samarbeid –Vurdering av elevenes faglige utbytte

26 TPCK Mishra, Punya and Matthew J. Koehler. 2006

27 Sitat fra refleksjonsnotat l ”Jeg føler nå at jeg sitter på en kompetanse om wiki som jeg kan og skal bruke. Å ha jobbet på denne måten har gjort at en tidligere ”utilgjengelig” arbeidsmetode har blitt tilgjengelig. Med det mener jeg at jeg nok aldri hadde tatt tak i wiki som læringsverktøy på egenhånd, uten å ha vært gjennom denne prosessen sammen med flere studenter. Arbeidet har gitt oss mye å tenke på, refleksjoner, praktiske og tekniske løsninger”

28 Sitater fra refleksjonsnotat l ”Med denne erfaringen skulle jeg gjerne hatt det totale ansvaret” l ”Jeg vil bli en ”TPCK-lærer” og jeg føler prosjektperioden har bidratt til at jeg forstår TPCK tenkningen bedre. Dette blir heretter et viktig prinsipp i all min undervisning”


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Wiki som prosjekt i lærerutdanningen; et grunnlag for sammensatte didaktiske refleksjoner NOFA 2011 Tonje Hilde Giæver Bård Ketil Engen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google