Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk
Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand

2 Kartleggingsverktøyet er gratis og tilgjengelig på nettet.
Last ned og legg det i mappe på maskinen din. Bruk gjerne Nafo sine sider.

3 Oppbevaring Stinta skole:
Kartleggings-materiellet ble kopiert opp og lagt inn i fysiske mapper til hver elev. (høsten 2007)

4 Språkbiografi (1.del) Kartleggingssamtale ved skolestart med elev, foreldre og tolk. A. Personlige opplysninger. B. Mine språk C. Min språklæring Samtale med elev og tospråklig lærer etter noen måneder.

5 Min språkbiografi A. Mine personlige opplysninger
Navn Adresse Fødselsdato Fødested Ev. ankomst til Norge Dato for utfylling

6 B. Mine språk Jeg har lært språket (hjemme, i barne-hagen, på skolen, blant venner … osv) Jeg har lært språket (i antall år/måneder) Jeg kan forstå språket Jeg kan snakke språket Jeg kan lese språket (flytende\ godt\ litt) Jeg kan skrive språket Jeg bruker språket sammen med

7 C. Min språklæring Jeg lærer språket fordi ..
Jeg lærer språket best når jeg ..(snakker med familie, snakker med venner, arbeider i grupper, gjør lekser, leser bøker, bruker internett, ser på film … osv) Når jeg ikke forstår, eller når jeg trenger hjelp til å lære.. (spør jeg medelever, ber jeg lærer om hjelp, bruker jeg ordbok, spør jeg hjemme, bruker jeg internett … osv) Dette ønsker jeg å kunne på språket.. For å lære mer av språket vil jeg ..

8 Aktiv bruk av språkbiografien:
Bygger opp stolthet rundt det som eleven allerede kan. Styrker elevens bevissthet om hvordan de lærer norsk. Skaper motivasjon for å lære språk. Kan vise om eleven har endret mål for språkundervisningen. Hjelper eleven til å ta medansvar for sin egen språkopplæring.

9 Bruk av kartleggingsverktøyet (del 2)
NB! Vi setter datoer inn i rutene. Noen ruter lar vi stå tomme. Noen nivå-ark tar vi ikke i bruk. De første datoene ble plottet inn før jul for de fleste elevene. Våren 2008 har mange elever både tre og fire datoer i sine papirer. Nederst: Påbegynt dato….. Avsluttet dato…..

10 Bruksområder for læreren:
Kartleggingsverktøyet er et hjelpemiddel for å kartlegge elevenes kunnskaper og vurdere om læringsmål er nådd. Kartleggingsverktøyet er til hjelp i undervisningsplanleggingen. Beskriver kompetansemålene. Forberedelse til konferansene Kan brukes i samarbeid med kontaktlærer\ faglærer. Overgang til ny lærer, overgang til ny skole Kartleggingsverktøyet er en støtte i skolens vurdering av når en elev kan gå over i ordinær undervisning.

11 Noen språklærere vil kjenne igjen trekk fra Europeisk språkperm 13-18 år.
Kartleggingsverktøyet skaper større forståelse blant lærerkollegiet ellers om den jobben det er å lære seg et nytt språk

12 Bruksområde for eleven: (særlig for de litt større elevene)
Innsikt i kartleggingsverktøyet øker bevisstheten hos eleven om hvordan han lærer norsk. Det er viktig for eleven å vite om målene for undervisningen og hva han blir vurdert etter. Kartleggingsverktøyet er en dokumentasjon på språkferdigheter.

13 Bruksområde for foreldrene
Ved bruk av kartleggingsmateriellet i forbindelse med konferanser kan det gi foresatte innsikt i elevens språkutvikling, hva det må arbeides mer med og hva foreldrene kan støtte eleven med i læringsprosessen.

14 Elevens språkmappe (del 3)
Fra veiledningen: ”Samling av arbeider som dokumenterer elevens språklige ferdigheter og kunnskap om språk og kultur.” En fysisk mappe legger til rette for dette. Digitale dokumenter kan også skrives ut og legges der. Eksempler kan være presentasjoner som eleven har hatt i klassen; om seg selv, en bok eller om en arbeidsdag på foreldrenes arbeidsplass. Vi legger også inn prøver og tekster elevene har jobbet med.

15 Elevens profil (del 4) Dersom det fylles ut profilark med jevne mellomrom, vil både elev og lærer være seg bevisst både elevens framgang og ståsted til enhver tid, og det vil bli klart hvilke områder eleven har særlig behov for å arbeide mer med.

16 Muligheter Kartleggingsverktøyet gir oss muligheter til å øke elevenes motivasjon for og bevissthet om læring. Materiellet gir læreren et redskap til å planlegge og holde oversikt. Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter gir oss klare føringer for innholdet i undervisningen. Dette bidrar til større likhet i undervisningstilbudet. Kartleggingsverktøyet er et godt diskusjonsgrunnlag i et fagteam. Hva gjør vi i undervisningen for å oppnå kompetansemålene?

17 Behov Det kan være behov for mer detaljerte lokale ”eleven kan”- lister i begynnerundervisningen. Det skaper motivasjon. Det kan være behov for en skriftlig rapport i tillegg. Eleven har stor måloppnåelse i en trygg atmosfære i norsk-2-undervisning, men er ikke i stand til å benytte dette i klasseromssituasjonen eller livet ellers.

18 Hva kartleggingsverktøyet ikke sier noe om:
Skoleferdigheter Sosiale ferdigheter Orienteringsemner (Gebursdager, turdager, høytider, 17.mai, avslutninger etc.)

19 Hindringer Mangel på nye lærebøker Store elevgrupper Tid
Til elevsamtaler Til samarbeid med kontaktlærere og faglærere. Til samarbeid med tospråklige lærere

20 Vi har: Kompetansen Viljen Trua


Laste ned ppt "Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google