Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning og utvikling Digital kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning og utvikling Digital kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 turid.aspenes@ibisikt.no Forskning og utvikling Digital kompetanse

3 Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling

4 Faser i utviklingen av informasjonssamfunnet  Etableringsfase 95 – 05 –Støtteprogrammer –Etablering av begrep og språkbruk  Utbredende fase 00 – 10 –IT i tjenester, prosesser og beslutninger  Omstillingsfase 05 – 15 –Organisatorisk og teknisk omstilling –Store omlegginger  Realiseringsfase 10 – 20  1996 – 1999 Teknologifokus  2000 – 2003 Pedagogisk fokus  2004 – 2008 Kunnskapsutvikling med digitale medier

5 Nøkkeltall fra kommunesektoren – ssb

6 Diskusjon 1.Hvilke utfordringer vil være de største de kommende 3-5 åra? 2.Hva mener dere har vært de største utfordringene med innføring av IKT de siste 3-5 åra på din skole?

7 ITU-monitor 2005  Tidsbruk?  Faglig og pedagogisk bruk av IKT??  Hvilke former for IKT blir brukt?

8 Hvor mye tid brukes ved datamaskiner?  Nedgang og stagnasjon i grunnskolen –20 % ingen bruk –50 – 60 % mindre enn 1 time/uke  Lærerne: –Forberedelser, etterarbeid, adm. gjøremål –I undervisninga

9 Faglig og pedagogisk bruk av IKT?  Bruk av IKT i fagene –Kongsberg videregående skoleskole –Karasjok kommunekommune –Norsk, samfunnsfag, engelsk og Data/IT-fag  Ulike typer pedagogisk arbeid –samarbeide om å løse oppgaver –Økende bruk ved stigende trinn

10 Hvilke former for IKT blir brukt – på skolen?  Elevene: 1.”Surfe fritt på Internett” 2.Søke etter bestemt informasjon 3.Lese tekst 4.Skrive og redigere tekst 5.Lage enkle presentasjoner  Lærerne: 1.Skrive og redigere tekst 2.Søke etter bestemt info 3.Lese tekst 4.Sende og motta e-post 5.Lage enkle presentasjoner 7. trinn9. trinnVK1 Elever31,22 %36,3 %90,7 % Lærere38,9 %48 %90,7 % Ledelse36,4 %36,1 %79 % LMS 2005

11 Kategorisering av datamaskinbruk  Spille spill  Arbeide med skrift eller tall  Arbeide audiovisuelt  Bruke internett  Kommunisere  Laste ned program

12 Digital kompetanse  Hva forstår du med begrepet digital kompetanse og hva kjennetegner en digitalt kompetent skole? ”Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet”

13 Kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon Digital dømmekraft, kildekritikk, nettvett, etikk, dannelse i en digital tid Hvordan utnytte ferdighetene til læring i fagene og på tvers av fag? Fag i fokus Egenproduksjon og skapende virksomhet ift bruk av ulike digitale medier. Digital kompetanse

14 Grunnkomponenter (Ola Erstad)  Grunnleggende ferdigheter  Laste ned  Søke  Navigere  Klassifisere  Integrere  Evaluere  Kommunisere  Samarbeide  Skape/kreativitet Torbjørn Lund Refleksiv bruk av IKT Ferdigheter Pedagogisk bruk av IKT Utstyr Pedagogisk bruk av IKT Utstyr

15 IKT som eget kunnskapsfelt og IKT i fag Digital kompetanse påvirker de tradisjonelle basisferdighetene ved at tradisjonelle kulturelle ferdigheter som det å lese, skrive og regne endrer karakter når digitale medier brukes, og samtidig representere et eget kunnskapsfelt som barn og unge trenger opplæring i. Ola Erstad: Digital kompetanse i skolen

16 Pedagogisk bruk av IKT – grunnleggende ferdigheter BUE

17


Laste ned ppt "Forskning og utvikling Digital kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google