Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEVEKÅRSDIMENSJONEN I PASIENTFORLØPET MÅL: SIKRE OG STYRKE SOSIONOMTJENESTEN I SOMATISKE SYKEHUS, HOSPICE OG REHABILITERINGS- INSTITUSJONER •Hva viser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEVEKÅRSDIMENSJONEN I PASIENTFORLØPET MÅL: SIKRE OG STYRKE SOSIONOMTJENESTEN I SOMATISKE SYKEHUS, HOSPICE OG REHABILITERINGS- INSTITUSJONER •Hva viser."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEVEKÅRSDIMENSJONEN I PASIENTFORLØPET MÅL: SIKRE OG STYRKE SOSIONOMTJENESTEN I SOMATISKE SYKEHUS, HOSPICE OG REHABILITERINGS- INSTITUSJONER •Hva viser forskning? •Organisering av sosionomtjenesten? •Hvor finnes/finnes ikke sosionomer? •Hvordan kan Kreftforeningen bidra? •Nettverk? •Referansegruppe?

2 Psykososial støtte - hva sier forskning? Psykososiale støtteordninger er mangelfulle: •60% med behov for psykologisk rådgivning har ikke fått det •50% med behov for samtale med sosionom har ikke fått det Kilde: Fafos forskning om kreft og levekår (2008) 1300 kreftpasienter alderen 25-60 år ved: Oslo universitetssykehus Ullevål, sykehuset i Vestfold, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs Hospital

3 Organisering Tre hovedkategorier (mange varianter):  I egen avdeling for psykososial onkologi  I avdeling for støttefunksjoner/klinisk aktivitetsavdeling og lignende  Som en del av enten spl faglig eller legefaglig avdeling ( for eksempel under avdelingsoverlege eller den avdelingen sosionomen arbeider på)

4 Organisering forts.  Stillingsprosent varierer fra 20 til 100  Antall varierer fra 1 – 20 ( eks Molde vs Ullevål )  Store geografiske forskjeller  33 av 56 sykehus har sosionom  9 av 22 rehabiliteringsinstitusjoner har sosionom ( kreftpasienter )  4 av 5 hospice har sosionom

5 Helse Vest RHF  Består av fylkene: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane  Befolkningsgrunnlag: 1 003 634  Antall sykehussosionomer : 27  Mangler sosionom ved 4 av 11 sykehus

6 Helse Midt – Norge RHF  Består av fylkene: Møre og Romsdal, Sør – Trøndelag og Nord – Trøndelag.  Befolkningsgrunnlag: 669 389  Antall sykehussosionomer: 19  Mangler sosionom ved 1 av 5 sykehus

7 Helse Nord RHF  Består av fylkene: Nordland, Troms og Finmark  Befolkningsgrunnlag: 464 649  Antall sykehussosionomer: 12  Mangler sosionomer ved 10 av 12 sykehus

8 Hvor finnes de?  Helse Nord RHF: kun Norlandssykehuset i Bodø og UNN i Tromsø som har tilbud om sosionom  Helse Midt–Norge: fordelt på St. Olav, Molde, Ålesund, Kristiansund og Levanger. Volda sjukehus mangler  Vest RHF: sosionom ved sykehusene i Stavanger, Haugesund, Bergen, Voss og Førde. Mangler sosionom ved sykehusene i Lærdal, Nordfjord, Stord og Odda

9 Hvor finnes de?  Helse Sør–Øst: 98 sosionomer - de fleste er i Oslo Universitetssykehus, fordelt på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål, Aker og A-hus. ( Disse sykehusene har ikke sosionom: Flekkefjord, Larvik, Kragerø klinikk, Notodden, Rjukan, Lillehammer, Tynset, Elverum og Hamar.)  Eksempel: Sykehuset Innlandet HF (6 sykehus) = 3 sosionomer = til sammen 160 % stilling (dekker hele Hedmark og Oppland, ca 400 000 innbyggere)

10 Hvordan kan Kreftforeningen bidra?  Tilby undervisning til ressursnettverk i både 1. og 2. linjetjenesten  Invitere oss inn til sykehusledelse/helseforetak  Invitere oss inn i brukerutvalg/råd  Politisk påvirkning – allerede i gang  Innspill til samhandlingsreformen – Anne Lise Ryel

11 Nettverk Typer av eksisterende nettverk:  Sosionomnettverk  Sykepleienettverk (særlig innen palliasjon)  Tverrfaglige nettverk  Andre?  Ønskes mer tverrfaglighet i etablerte nettverk?  Ønskes Kreftforeningens bidrag til å synliggjøre?

12 Referansegruppe  5 sykehussosionomer  Får tilsendt skriftlig materiale på mail og:  Kvalitetssikrer  Kommenterer/redigerer  Kommer med forslag etc.  elin.stoermann-naess@kreftforeningen.no elin.stoermann-naess@kreftforeningen.no


Laste ned ppt "LEVEKÅRSDIMENSJONEN I PASIENTFORLØPET MÅL: SIKRE OG STYRKE SOSIONOMTJENESTEN I SOMATISKE SYKEHUS, HOSPICE OG REHABILITERINGS- INSTITUSJONER •Hva viser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google