Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekrutteringsbehov i Helse Nord-Trøndelag HF Kvalitet Respekt Trygghet Mathias Mørkved, Personalrådgiver 25.oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekrutteringsbehov i Helse Nord-Trøndelag HF Kvalitet Respekt Trygghet Mathias Mørkved, Personalrådgiver 25.oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekrutteringsbehov i Helse Nord-Trøndelag HF Kvalitet Respekt Trygghet Mathias Mørkved, Personalrådgiver 25.oktober 2011

2 Hovedoppgaver • Undersøke og behandle pasienter • Undervise • Forske • Lære opp pasienter og pårørende • Basert på kvalitet, respekt og trygghet

3 Noen nøkkeltall • 2500 medarbeidere • Omsetning på nær 2 milliarder kroner • Dekker alle lokalsykehusoppgaver • Enkelte regionale spissfunksjoner (spiseforstyrrelser, kikkhullskirurgi) • Nedslagsfelt på om lag 130 000 mennesker • 27 kommuner i tre fylker som er fordelt på 6 kommuneregioner • 100 000 kvadratmeter egne bygg

4

5 Våre hovedinstitusjoner DPS StjørdalDPS Kolvereid Sykehuset LevangerSykehuset Namsos

6 Helses betydningen for folk flest • Det velferdsgodet befolkningen setter aller høyest • Store samfunnsressurser satses på Helse • Enorm oppmerksomhet fra Storting, regjering, departement, mediene, befolkningen • Noen ganger forskjell mellom liv og død

7 Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt 1900 195020002050 Rus, kreft, diabetes, overvekt, KOLS, psykiske lidelser demens 1900 195020002050

8 Eksempler på yrker representert i HNT HF Lege Sykepleiere Psykologer Fysioterapeuter Ergoterapeuter Radiografer Hjelpepleiere Helsefagarbeidere Assistenter Sosionomer Prester Pedagoger Lærere Elektrikere Renholdere Rådgivere Ingeniørere Kontormedarbeidere Ledere ( Pr april var totalt 15 ulike fagorganisasjoner representert)

9 Utfordringer • Generasjonsskifte • Kombinerte stillinger mellom helseforetaket og kommuner/DMS/kommuneregioner • Gjensidig behov for kartlegging av vilkår • Kompetanseoverføring- gjensidig hospitering • Større andel utenlandske arbeidstakere • Nybegynnerstillinger (turnusleger) • Lærlinger generelt og helsefagarbeideren spesielt • Deltidsproblematikk • Rekruttere og beholde riktig kompetanse i Nord-Trøndelag

10 Rekrutteringsbehovet fremover - Vgs skoles nivå - Helsefagarbeider, Elektriker osv - Bachelor- nivå – God rekruttering i dag - NT HF har vanskeligheter med å rekruttere spesialister (Psykologer, legespesialister, spesialsykepleiere) - Vi erfarer at det er lettere å rekruttere i de tilfellene minst av ektefellene har lokal tilhørighet

11 Andre forhold • I dag er gj.snittelig andel deltid blant faste ansatte 45,7% • HNT HF arbeider aktivt med å redusere andelen deltid. • Stor sprik mellom yrkesgrupper, men også mellom ulike klinikker og avdelinger innenfor samme klinikk. • Ulike tiltak prøves, herunder også arbeidstakernes holdninger til deltidsarbeid. • Arbeidsmiljøundersøkelser • Kompetanseplanlegging


Laste ned ppt "Rekrutteringsbehov i Helse Nord-Trøndelag HF Kvalitet Respekt Trygghet Mathias Mørkved, Personalrådgiver 25.oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google