Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehusapotekene i Midt-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehusapotekene i Midt-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehusapotekene i Midt-Norge
Litt MER enn et vanlig apotek Sykehusapotek som en del av spesialisthelsetjenesten Gunn Fredriksen Sykehusapotekene i Midt-Norge

2 Sykehusapotekene i Midt-Norge
124 ansatte Omsetning 2006: 420 mill kroner Organisasjonskart Sjukehusapoteket i Ålesund (ca. 114 mill) Sjukehusapoteket i Molde ( ca 54 mill) Sykehusapoteket i Kristiansund (42 mill) Sykehusapoteket i Trondheim (210 mill) Sykehusapotek Levanger Sykehusapotek Namsos

3 Sykehusapotekene i Midt-Norge
Hovedoppgaver (fra vedtektene): Være en leverandør av legemidler til helseforetakene Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter Beredskap av legemidler + produksjon

4 Effektiv og økonomisk drift
Logistikk og kostnader Over 80 % av våre kostnader er varekostnader Over 12% av våre kostnader er personalkostnader SMART- prosjektet Sikre intern, effektiv drift av sykehusapotekene Arbeidsprosesser Innkjøp – produksjon/ekspedisjon – leveranse til kunde

5 Sykehusapotekene i Midt-Norge
Hovedmål: Riktig legemiddelbruk Våre viktigste kunder er helseforetakene og deres utskrevne pasienter.

6 Strategiplan 2005- 2008 Hovedmålet vårt er RIKTIG LEGEMIDDELBRUK
Riktig pasient Riktig dose, tid og måte Riktig informasjon Riktig pris Riktig dokumentasjon Til pasienten uavhengig av hvor hun/han er: Inneliggende - i utskrivningsfasen – sykehjem - hjemme

7 Framtidsbilde 2008 En del av helsevesenet Riktig bruk av farmasøytene
”Samfunnet” oppfatter sykehusapotekene som en del av helsevesenet – et spesialistapotek Riktig bruk av farmasøytene utnytter deres kompetanse farmasøytene oppfattes som samfunnets legemiddeleksperter

8 Framtidsbilde 2008 Kompetansesenter
Helseinstitusjonene omtaler sykehusapoteket som sin viktigste samarbeidspartner innenfor legemiddelhåndtering og legemiddelbruk Kunden/pasienten omtaler Sykehusapoteket som et apotek der han/hun får nødvendig hjelp og informasjon fra hyggelig, kompetent, oppdatert, serviceinnstilt personale

9 Informasjon/Rådgivning Til inneliggende pasienter
Framtidsbilde 2008 Informasjon/Rådgivning Til inneliggende pasienter I utskrivningsfasen Etter utskrivning MÅL 2008 Ved enhver legemiddelekspedisjon skal vi forsikre oss om at pasienten faktisk vet hvordan legemidlet skal brukes Oppfølging av pasienten etter hjemkomst for ”nye brukere” – telefon (eller besøk)

10 Stortingsmelding nr 18, 2005 Legemiddelmeldingen – Rett kurs mot riktig legemiddelbruk

11 Legemiddelmeldingen 20% av alle legemidler brukes feil
Feilaktig og ineffektiv bruk av legemidler koster samfunnet ca 5 milliarder kroner i året 5-10% av innleggelser i indremedisinske avdelinger i sykehus, skyldes feilaktig legemiddelbruk Dette medfører millioner kroner i direkte kostnader for sykehusene

12 Legemiddelmeldingen Formålet med all legemiddelbehandling er at pasientens helse skal bli bedre Forutsetninger: Legen må stille riktig diagnose Legen må velge riktig behandling (legemidler eller annet) Pasienten må etterleve den behandlingen som blir forskrevet av legen Misforståelse, ønsker ikke å ta, glemmer å ta, har ikke råd, bivirkninger, naboen/kona, manglende symptomer (BT), ….

13 Pasientrettede aktiviteter
Inneliggende pasienter Geriatri, gastro, kreftavd, nyre, medisin Pasienter i utskrivningsfase Molde, kreft, ortopedi Pasienter etter utskrivning Revma Standardinformasjon

14 SAMMENLIGNING GASTROKIRURGI 5 av 55 pasienter brukte ikke legemidler
Øvrige pasienter legemidler Avvik hos 46 (84%) av pasienter GERIATRI 3 av 64 pasienter brukte ikke legemidler Øvrige pasienter legemidler Avvik hos 49 (77%) av pasienter

15 Brukerutvalget Et etablert samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene Et rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttes som et grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring Et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring med apotektjenestene

16 Brukerutvalget Hovedmål
Bidra til at sykehusapotekene utvikler sitt produkt i tråd med det brukerne etterspør Være pådriver i prosessen for å identifisere behov hos helseforetakene Opprette kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling

17 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Våre utfordringer Effektiv drift og økonomi Riktig legemiddelbruk Nye dyre legemidler Som en del av spesialisthelsetjenesten Som en del av apotekbransjen

18 Utfordringer Lokalsykehus 2010 Samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Overføring av informasjon mellom omsorgsnivåene

19 Riktig legemiddelbruk
Riktig legemiddelbruk” for helseforetakene og andre institusjonskunder betyr kvalitetssikring av legemiddelleveransene og legemiddelbruken på systemnivå. Derigjennom oppnås økonomisk og rasjonell legemiddelhåndtering i institusjonene. Legemiddelkomitearbeid Farmasøytisk tilsyn og rådgivning

20 Riktig legemiddelbruk
”Riktig legemiddelbruk” på pasientnivå betyr at sykehusapotekene skal bidra til riktig og rasjonell legemiddelbruk for hver enkelt pasient, uavhengig av hvor pasienten befinner seg i behandlingskjeden. Diverse Pasientrettede aktiviteter


Laste ned ppt "Sykehusapotekene i Midt-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google