Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehusapotekene i Midt-Norge Litt MER enn et vanlig apotek Sykehusapotek som en del av spesialisthelsetjenesten Gunn Fredriksen Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehusapotekene i Midt-Norge Litt MER enn et vanlig apotek Sykehusapotek som en del av spesialisthelsetjenesten Gunn Fredriksen Sykehusapotekene i Midt-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehusapotekene i Midt-Norge Litt MER enn et vanlig apotek Sykehusapotek som en del av spesialisthelsetjenesten Gunn Fredriksen Sykehusapotekene i Midt-Norge

2  124 ansatte  Omsetning 2006: 420 mill kroner  Organisasjonskart Organisasjonskart  Sjukehusapoteket i Ålesund (ca. 114 mill)  Sjukehusapoteket i Molde ( ca 54 mill)  Sykehusapoteket i Kristiansund (42 mill)  Sykehusapoteket i Trondheim (210 mill)  Sykehusapotek Levanger  Sykehusapotek Namsos

3 Sykehusapotekene i Midt-Norge Hovedoppgaver (fra vedtektene):  Være en leverandør av legemidler til helseforetakene  Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte  Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat  Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter  Beredskap av legemidler + produksjon

4 Effektiv og økonomisk drift  Logistikk og kostnader  Over 80 % av våre kostnader er varekostnader  Over 12% av våre kostnader er personalkostnader  SMART- prosjektet  Sikre intern, effektiv drift av sykehusapotekene  Arbeidsprosesser  Innkjøp – produksjon/ekspedisjon – leveranse til kunde

5 Sykehusapotekene i Midt-Norge  Hovedmål: Riktig legemiddelbruk  Våre viktigste kunder er helseforetakene og deres utskrevne pasienter.

6 Strategiplan 2005- 2008 Hovedmålet vårt er RIKTIG LEGEMIDDELBRUK  Riktig legemiddel  Riktig pasient  Riktig dose, tid og måte  Riktig informasjon  Riktig pris  Riktig dokumentasjon  Til pasienten uavhengig av hvor hun/han er:  Inneliggende - i utskrivningsfasen – sykehjem - hjemme

7 Framtidsbilde 2008  En del av helsevesenet  ”Samfunnet” oppfatter sykehusapotekene som en del av helsevesenet – et spesialistapotek  Riktig bruk av farmasøytene  utnytter deres kompetanse  farmasøytene oppfattes som samfunnets legemiddeleksperter

8 Framtidsbilde 2008  Kompetansesenter Helseinstitusjonene omtaler sykehusapoteket som sin viktigste samarbeidspartner innenfor legemiddelhåndtering og legemiddelbruk Kunden/pasienten omtaler Sykehusapoteket som et apotek der han/hun får nødvendig hjelp og informasjon fra hyggelig, kompetent, oppdatert, serviceinnstilt personale

9 Framtidsbilde 2008  Informasjon/Rådgivning Til inneliggende pasienter I utskrivningsfasen Etter utskrivning MÅL 2008  Ved enhver legemiddelekspedisjon skal vi forsikre oss om at pasienten faktisk vet hvordan legemidlet skal brukes  Oppfølging av pasienten etter hjemkomst for ”nye brukere” – telefon (eller besøk)

10 Stortingsmelding nr 18, 2005 Legemiddelmeldingen – Rett kurs mot riktig legemiddelbruk

11 Legemiddelmeldingen  20% av alle legemidler brukes feil  Feilaktig og ineffektiv bruk av legemidler koster samfunnet ca 5 milliarder kroner i året  5-10% av innleggelser i indremedisinske avdelinger i sykehus, skyldes feilaktig legemiddelbruk  Dette medfører 300-400 millioner kroner i direkte kostnader for sykehusene

12 Legemiddelmeldingen  Formålet med all legemiddelbehandling er at pasientens helse skal bli bedre  Forutsetninger:  Legen må stille riktig diagnose  Legen må velge riktig behandling (legemidler eller annet)  Pasienten må etterleve den behandlingen som blir forskrevet av legen

13 Pasientrettede aktiviteter  Inneliggende pasienter  Geriatri, gastro, kreftavd, nyre, medisin  Pasienter i utskrivningsfase  Molde, kreft, ortopedi  Pasienter etter utskrivning  Revma  Standardinformasjon

14 SAMMENLIGNING  GASTROKIRURGI  5 av 55 pasienter brukte ikke legemidler  Øvrige pasienter 1-18 legemidler  Avvik hos 46 (84%) av 55 pasienter  GERIATRI  3 av 64 pasienter brukte ikke legemidler  Øvrige pasienter 1-20 legemidler  Avvik hos 49 (77%) av 64 pasienter

15 Brukerutvalget  Et etablert samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene  Et rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttes som et grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring  Et forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaring med apotektjenestene

16 Brukerutvalget  Hovedmål  Bidra til at sykehusapotekene utvikler sitt produkt i tråd med det brukerne etterspør  Være pådriver i prosessen for å identifisere behov hos helseforetakene  Opprette kommunikasjon med andre brukerutvalg for gjensidig informasjonsutveksling

17 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF  Våre utfordringer  Effektiv drift og økonomi  Riktig legemiddelbruk  Nye dyre legemidler  Som en del av spesialisthelsetjenesten  Som en del av apotekbransjen

18 Utfordringer  Lokalsykehus 2010  Samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten  Overføring av informasjon mellom omsorgsnivåene

19 Riktig legemiddelbruk  Riktig legemiddelbruk” for helseforetakene og andre institusjonskunder betyr kvalitetssikring av legemiddelleveransene og legemiddelbruken på systemnivå. Derigjennom oppnås økonomisk og rasjonell legemiddelhåndtering i institusjonene.  Legemiddelkomitearbeid  Farmasøytisk tilsyn og rådgivning

20 Riktig legemiddelbruk  ”Riktig legemiddelbruk” på pasientnivå betyr at sykehusapotekene skal bidra til riktig og rasjonell legemiddelbruk for hver enkelt pasient, uavhengig av hvor pasienten befinner seg i behandlingskjeden.  Diverse Pasientrettede aktiviteter


Laste ned ppt "Sykehusapotekene i Midt-Norge Litt MER enn et vanlig apotek Sykehusapotek som en del av spesialisthelsetjenesten Gunn Fredriksen Sykehusapotekene i Midt-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google