Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tildelingskontoret TILDELING AV TJENESTER. Tildelingskontoret Tildelingskontoret består av 70 ansatte •Ca 30 saksbehandlere med ansvar for vedtak. –Avd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tildelingskontoret TILDELING AV TJENESTER. Tildelingskontoret Tildelingskontoret består av 70 ansatte •Ca 30 saksbehandlere med ansvar for vedtak. –Avd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tildelingskontoret TILDELING AV TJENESTER

2 Tildelingskontoret Tildelingskontoret består av 70 ansatte •Ca 30 saksbehandlere med ansvar for vedtak. –Avd. for institusjon og hjemmebaserte tjenester –Avd. for funksjonshemmede og psykisk helse •Avd. Fagenheten •Avd. Administrative funksjoner •Avd. Økonomi

3 Tildelingskontoret Hvilke tjenester tildeles? •Avlastning i avlastningshjem og barnebolig •Brukerstyrt personlig assistanse •Hjemmebaserte tjenester •Miljøarbeidertjeneste •Dagopphold •Bolig med service •Korttids- og rehabiliteringsopphold i institusjon •Avlastning i bo- og behandlingssenter •Langtidsopphold i bo- og behandlingssenter •Mottaksplasser

4 Tildelingskontoret Omsorgstrappen Tiltak innen Pleie og omsorg tilrettelegges ut fra LEON-strategien (laveste effektive omsorgsnivå). Institusjon, langtidsopphold Bolig med Heldøgnsbemanning Bolig med service Korttidsplasser Rebiliteringsplasser Dagsenter Brukerstyrt personlig assistanse Omsorgslønn Avlastning Arbeid, aktivitet og opphold etter skoletid for funksjonshemede Hjemmesykepleie, psykisk helsetilbud, fysio- og ergoterapi, miljøarbeidertjeneste Hjemmehjelp, akutthjelp i hjemmet Ambulerende vaktmester Daggrupper Seniorsentra Trygghetsalarm

5 Tildelingskontoret Tildelingspraksis etter samhandlingsreformen – fra sykehus til riktig omsorgsnivå •Strammere tildelingspraksis generelt •Hurtigere tildeling og utskrivning –Flere innleggelser –Varsling –Kortere liggetid –Betalingsplikt –Utskrivningsklar? Lovverk, brukermedvirkning og pasientrettigheter?

6 Tildelingskontoret Samarbeid med sykehuset for å sikre god pasientflyt - felles ansvar for at befolkningen får riktig bistand, behandling og oppfølging på rett sted til rett tid. •Retningslinje for utskrivning av pasienter fra Bærum sykehus til Asker og Bærum kommune •Gode etablerte rutiner og kommunikasjon fra før, kjennskap til hverandre. Tre sykepleiere ansvar for utskrivningsklare pasienter i TK •Faste møter på sykehuset med kontaktsykepleiere på alle poster •Ett tlf. nummer inn til TK, pluss fax. •Oppfølgingsmøter med sykehuset og kommunene ( A & B) •Avlæring og opplæring •Felles prosedyrer – eks hjemmerespiratorbehandling. •Avtale om hospitering •Avvikssystem

7 Tildelingskontoret Samarbeid med tjenestedene i PLO •Faste møtepunkter med korttidsinstitusjonene/ Hjemmebaserte tjenester /mottaksplasser - Fokus på økt sirkulasjon på korttidsplassene og mottaksplassene •Tett samarbeid med rehabiliteringsseksjonen / rehab.koordinatorene

8 Tildelingskontoret Utfordringer i dag og videre … •Kompetanse i kommunen - sykepleier / legedekning på institusjonene •Kompetanseoverføring –Læringsportalen –PVK •Kulturelle og språklige utfordringer


Laste ned ppt "Tildelingskontoret TILDELING AV TJENESTER. Tildelingskontoret Tildelingskontoret består av 70 ansatte •Ca 30 saksbehandlere med ansvar for vedtak. –Avd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google