Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter
For kommunene generelt og ergoterapeuter spesielt

2 Utfordringer for kommunen
Overføring av oppgaver. Forebygging, rehabilitering, akuttberedskap Samhandlingsreformen, nytt lovverk, nye forskrifter, samarbeidsavtaler. Hva betyr dette for oss, helt konkret? Komplisert nyorientering, korte frister Ikke tilsvarende overføring av midler Oppmerksomheten blir styrt av økonomiske insentiver

3 Kommunene står overfor nye og omfattende oppgaver
Kommunene leter etter løsninger!

4 Ny lov om Folkehelsearbeid
”helse i alt vi gjør” Hva gir god helse? Kunnskapsbasert Folkehelseplan inn i det overordnede arbeidet med kommunens Handlingsplan, Bred involvering med frivillige lag og organisasjoner Kommunediagnose ut i fra data gitt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt Data kun på diagnoser, sykdomsfokusert Hvordan samle data på hva som fremmer helse?

5 . Kommunene må bygge opp en sektorovergripende forståelse for hvilke faktorer som påvirker befolkningens helse. Krever kulturendring og handlingsvilje

6 Ny lov om helse og omsorgstjenester
Ansvarsoppgavene til kommunen ikke vesentlig endret Medfinansieringen stort fokus Samarbeidsavtaler med helseforetakene. Likeverdige parter… Lite konkret på tiltak, med unntak Lokal Medisinsk senter fra 2016 og stimulering til etablering av Frisklivssenter Pengene styrer oppmerksomheten

7 Skedsmo kommunes fokus akkurat nå
Utskrivningsklare pasienter Interkommunalt samarbeid

8 Utskrivningsklare pasienter
Stor utfordring for Skedsmo Gjennomsnittlig 26 pasienter med 10 overliggedøgn pr måned Kjøper 23 sykehjemsplasser i andre kommuner Koster masse penger! Hva må gjøres på kort og lang sikt for at kommunen skal kunne håndtere de nye utfordringene?

9 Hvordan har jeg jobbet som Samhandlingskoordinator
Satt meg inn i KOSTRA Kultur, struktur Samhandlingsmøter Dele relevant forskning Kurs sammen med ledere innen pleie og omsorg Skriver notater, oppsummeringer, analyse av utfordringer Deltar på Tjenestekontorets tildelingsmøter. Stiller masse spørsmål!

10 Seminar for nøkkelpersoner
Målet var å få en felles forståelse for utfordringene. Dette må vi stå sammen om. Hva må til for at vi skal lykkes? Tema til diskusjon: Hva må til for å redusere trykket mot sykehjem? Hva må til for å øke sirkulasjonen på korttidsavdelingen? Hva må til for at hjemmebaserte tjenester skal kunne ta imot flere direkte fra sykehuset? Notat om utfordringer ble utgangspunkt for et to-dagers seminar for alle ledere innen hjemmetjeneste, institusjon, fysio/ergo, tjenestekontor

11 Samstemt oppsummering
Styrke hjemmetjenesten Mer tverrfaglighet. Vil ha mer fysio og ergoterapeuter Vi vil ha ”egne” fysio og ergoterapeuter i hjemmetjenesten og korttidsavdelingen. Nødlager hjelpemidler Bedre dialog med fastlegene Utvidet dagtilbud, også ettermiddag/kveld

12 Arbeidsgruppe utskrivningsklare pasienter
Jobbe med konkrete forslag til tiltak på kort og lang sikt. Forslår - etablering av innsatsteam med sykepleiere og ergoterapeut. - To nye ergoterapeuter og en fysioterapeut til korttidsavdelingen - struktur for tverrfaglige møter - dagtilbud utvides med to ettermiddager pr uke - fastlegene på være tilgjengelige og ta hjemmebesøk…

13 Kort sikt – lang sikt Hva er realistisk å få til på kort sikt.
Økonomien begrenser Kultur, holdninger. Mer av det vi har? Eller tenke nytt? Trenger å jobbe mer langsiktig for å etablere hjemmerehabilitering som kultur og struktur Ett skritt av gangen

14 Hvilke helse- og omsorgstjenester trenger kommunen framover
Vil bli en politisk sak Mange av de innspill jeg har kommet med blir tatt med her Veivalg. Faglige betraktninger rundt ulike valg. Utfordrende å argumentere for mer forebygging, rehabilitering, hjemmetjenester, dagtilbud, når politikerne nettopp har vunnet valget hvor de lovet 100 nye sykehjemsplasser Samstemt ledergruppe om å snu utviklingen. Mer fysio og ergo, mer tverrfaglighet

15 Hvordan selge et budskap
Økonomi Dokumentert effekt Faglige argumenter i et enkelt språk Vise til eksempler fra andre kommuner (Fredericia) Brukerundersøkelse? Hva ønsker du deg, bo hjemme eller sykehjemsplass?

16 Ergoterapeuters rolle
Hva kan vi Hva står vi for Hvorfor er denne kompetansen sentral for å møte de utfordringene Samhandlingsreformen gir oss? Samle sammen dokumentasjon Snakke med ledere Skrive notater Be om å få være med i fora hvor dette diskuteres Melde deg til arbeidsgrupper Finne alliansepartnere. Få sykepleirne på lag

17 Vår tid er nå! Det vil komme mange nye ergoterapeutstillinger i forbindelse med Samhandlingsreformen. Viktig at vi bruker disse til mer enn å formidle hjelpemidler. Få et bredt fokus på hjemmerehabilitering, forebygging

18 Lykke til!


Laste ned ppt "Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google