Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter  For kommunene generelt og ergoterapeuter spesielt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter  For kommunene generelt og ergoterapeuter spesielt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter  For kommunene generelt og ergoterapeuter spesielt

2 Utfordringer for kommunen  Overføring av oppgaver. Forebygging, rehabilitering, akuttberedskap  Samhandlingsreformen, nytt lovverk, nye forskrifter, samarbeidsavtaler.  Hva betyr dette for oss, helt konkret?  Komplisert nyorientering, korte frister  Ikke tilsvarende overføring av midler  Oppmerksomheten blir styrt av økonomiske insentiver

3 Kommunene leter etter løsninger!

4 Ny lov om Folkehelsearbeid  ”helse i alt vi gjør”  Hva gir god helse?  Kunnskapsbasert  Folkehelseplan inn i det overordnede arbeidet med kommunens Handlingsplan,  Bred involvering med frivillige lag og organisasjoner  Kommunediagnose ut i fra data gitt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt  Data kun på diagnoser, sykdomsfokusert  Hvordan samle data på hva som fremmer helse?

5 Kommunene må bygge opp en sektorovergripende forståelse for hvilke faktorer som påvirker befolkningens helse. Krever kulturendring og handlingsvilje

6 Ny lov om helse og omsorgstjenester  Ansvarsoppgavene til kommunen ikke vesentlig endret  Medfinansieringen stort fokus  Samarbeidsavtaler med helseforetakene. Likeverdige parter…  Lite konkret på tiltak, med unntak Lokal Medisinsk senter fra 2016 og stimulering til etablering av Frisklivssenter  Pengene styrer oppmerksomheten

7 Skedsmo kommunes fokus akkurat nå  Utskrivningsklare pasienter  Interkommunalt samarbeid

8 Utskrivningsklare pasienter  Stor utfordring for Skedsmo  Gjennomsnittlig 26 pasienter med 10 overliggedøgn pr måned  Kjøper 23 sykehjemsplasser i andre kommuner  Koster masse penger!  Hva må gjøres på kort og lang sikt for at kommunen skal kunne håndtere de nye utfordringene?

9 Hvordan har jeg jobbet som Samhandlingskoordinator  Satt meg inn i KOSTRA  Kultur, struktur  Samhandlingsmøter  Dele relevant forskning  Kurs sammen med ledere innen pleie og omsorg  Skriver notater, oppsummeringer, analyse av utfordringer  Deltar på Tjenestekontorets tildelingsmøter.  Stiller masse spørsmål!

10 Seminar for nøkkelpersoner  Målet var å få en felles forståelse for utfordringene. Dette må vi stå sammen om. Hva må til for at vi skal lykkes? Tema til diskusjon:  Hva må til for å redusere trykket mot sykehjem?  Hva må til for å øke sirkulasjonen på korttidsavdelingen?  Hva må til for at hjemmebaserte tjenester skal kunne ta imot flere direkte fra sykehuset?  Notat om utfordringer ble utgangspunkt for et to-dagers seminar for alle ledere innen hjemmetjeneste, institusjon, fysio/ergo, tjenestekontor

11 Samstemt oppsummering  Styrke hjemmetjenesten  Mer tverrfaglighet.  Vil ha mer fysio og ergoterapeuter  Vi vil ha ”egne” fysio og ergoterapeuter i hjemmetjenesten og korttidsavdelingen.  Nødlager hjelpemidler  Bedre dialog med fastlegene  Utvidet dagtilbud, også ettermiddag/kveld

12 Arbeidsgruppe utskrivningsklare pasienter  Jobbe med konkrete forslag til tiltak på kort og lang sikt.  Forslår -etablering av innsatsteam med sykepleiere og ergoterapeut. -To nye ergoterapeuter og en fysioterapeut til korttidsavdelingen - struktur for tverrfaglige møter - dagtilbud utvides med to ettermiddager pr uke -fastlegene på være tilgjengelige og ta hjemmebesøk…

13 Kort sikt – lang sikt  Hva er realistisk å få til på kort sikt.  Økonomien begrenser  Kultur, holdninger.  Mer av det vi har? Eller tenke nytt?  Trenger å jobbe mer langsiktig for å etablere hjemmerehabilitering som kultur og struktur  Ett skritt av gangen

14 Hvilke helse- og omsorgstjenester trenger kommunen framover  Vil bli en politisk sak  Mange av de innspill jeg har kommet med blir tatt med her  Veivalg. Faglige betraktninger rundt ulike valg.  Utfordrende å argumentere for mer forebygging, rehabilitering, hjemmetjenester, dagtilbud, når politikerne nettopp har vunnet valget hvor de lovet 100 nye sykehjemsplasser  Samstemt ledergruppe om å snu utviklingen. Mer fysio og ergo, mer tverrfaglighet

15 Hvordan selge et budskap  Økonomi  Dokumentert effekt  Faglige argumenter i et enkelt språk  Vise til eksempler fra andre kommuner (Fredericia)  Brukerundersøkelse? Hva ønsker du deg, bo hjemme eller sykehjemsplass?

16 Ergoterapeuters rolle  Hva kan vi  Hva står vi for  Hvorfor er denne kompetansen sentral for å møte de utfordringene Samhandlingsreformen gir oss?  Samle sammen dokumentasjon  Snakke med ledere  Skrive notater  Be om å få være med i fora hvor dette diskuteres  Melde deg til arbeidsgrupper  Finne alliansepartnere. Få sykepleirne på lag

17 Vår tid er nå!  Det vil komme mange nye ergoterapeutstillinger i forbindelse med Samhandlingsreformen.  Viktig at vi bruker disse til mer enn å formidle hjelpemidler.  Få et bredt fokus på hjemmerehabilitering, forebygging

18 Lykke til !


Laste ned ppt "Samhandlingsreformens utfordringer og muligheter  For kommunene generelt og ergoterapeuter spesielt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google