Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enkeltfamilietilbud til første episode pasienter Yvonne Kristoffersen Ass.seksjonsleder Seksjon for psykiatrisk utredning Inger Stølan Hymer TIPS Sør-Øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enkeltfamilietilbud til første episode pasienter Yvonne Kristoffersen Ass.seksjonsleder Seksjon for psykiatrisk utredning Inger Stølan Hymer TIPS Sør-Øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enkeltfamilietilbud til første episode pasienter Yvonne Kristoffersen Ass.seksjonsleder Seksjon for psykiatrisk utredning Inger Stølan Hymer TIPS Sør-Øst konsulent

2 Seksjonens kjerneområder •Spesialseksjon for psykiatrisk utredning –Alle diagnoser –12 plasser –Liggetid: 5-10 uker –Også førstegangspsykoser –Utredning i hht behandlingslinjer

3 Organisering av familiearbeidet •Opplæring –Flest mulig ved seksjonen skal ha utdanningen •Ressursgruppe –Består av ass. seksjonsleder, fagutviklingsrådgiver, samt tre spesial -sykepleiere/-vernepleiere –Alle førstegangspsykoser får tilbudet –Behandlerne ved seksjonen henviser til ressursgruppen –Fagutviklingsrådgiver koordinerer på seksjonsplan

4 Hvem på seksjonen har fått opplæring og kan drive enfamiliegrupper? •Psykiater •Sosialkonsulent •Fagutviklingsrådgiver •Ass. seksjonsleder •Sykepleiere •Vernepleiere

5 Hva innebærer familietilbudet ved seksjonen •Oppstart av enfamiliegrupper –3-4 alliansesamtaler –Problemløsning under veis –Kommunikasjonstrening, tilbakefallstegn og kriseplan –Pasient, familier og søsken parallelt –Henviser til videre familiearbeid ved annen seksjon, DPS eller kommune

6 Pasientenes funksjonsnivå når de er innlagt ved seksjonen •Funksjonsfall •Noen er skjermet •Noen er aktivt psykotisk •Noen kommer rett fra psykiatrisk akuttmottak •Noen har litt bedre fungering og er ikke så akutt psykotisk •Kognitive vansker •Dårlig stresstoleranse

7 Familiemedlemmenes situasjon og forståelse ved innleggelse •Noen er kritiske til hele opplegget •Mange føler seg i utgangspunktet krenket •Mange er svært slitne •Mange er frustrerte •Flere har egne psykiske plager (ofte som følge av å leve med stress så lenge) •Manglende opplæring og informasjon •De aller færreste har fått adekvat oppfølging, opplæring og samarbeid tidligere

8 Utfordringer •Støy i seksjonen  Høy grad av EE pga mange ulike diagnoser •Tidkrevende  Viktig at det enkelte personale ikke har mer enn 1 gruppe ad gangen. 1 gruppe krever 2 personale •Ulike diagnoser i seksjonen  mye ulikt utredningstilbud tilpasset de ulike diagnosene •Krever god planlegging –Det er 3-5 grupper pågående samtidig i seksjonen •Manglende oppfølging videre ved utskrivelse!

9 Våre erfaringer •Tidsbesparende •Pasienten blir mer motivert og mer mottakelig for behandling •Enklere mht taushetsplikt pga det konkrete strukturerte tilbudet som ikke skaper usikkerhet •Også ved manglende videreføring i andre enheter sier flere pårørende at de føler at de har fått noe

10 Tilbakemeldinger fra familier •Vi har blitt hørt •Vi har fått noe •Vi har blitt tatt på alvor •Vi er fornøyd •Vi føler oss mindre engstelige •Vi har fått mer kunnskap som vi faktisk kan bruke

11 Tilbakemeldinger fra pasienter •Jeg er fornøyd •Jeg vil savne dette •Jeg kan lettere uttrykke mine behov •Det går lettere i forhold til familien •Jeg kan senke skuldrene

12 Hva innebærer familietilbudet ved seksjonen •Innledende samtale (familien samlet) •Family Questionnaire •Alliansesamtaler (parallelle samtaler) –Krisen de har gjennomgått –Utforske utløsende årsaker –Mestringsstrategier •Undervisning •Genogram •Tilbakefallstegn •Kriseplan

13 Sentrale elementer ved tilbudet •Et strukturert program •Forutsigbart •Tilgjengelighet •Kunnskap tilpasset den enkeltes situasjon og den enkeltes familie •Aktiv lytting •Kommunikasjonstrening; reformulering

14 Veiledning FOR ALLE GRUPPEVEILEDERE Veiledning Og Nettverkssamling For hele klinikk for psykisk helsevern Hver 3.mnd Veil Seksjon 1gang/mnd

15 Forankringen av familiearbeidet •Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av mennesker med psykoselidelser •Forankret i behandlingslinje for SØ •Forankret i prosedyre som gjelder for hele SØ

16 Noen spør seg Hva er vitsen å starte opp med intervensjonen når man ikke kan fullføre arbeidet på seksjonen?

17 Behovspyramide for et familietilbud (Mottaghipour Y et al.2005)

18 Manual: Behandlingsforløp i et psykoedukativt familiearbeide Allianse Familier og pasient atskilt Undervisning Familie og pasient atskilt Fortløpende Problemløsning EFG/FFG Familier og pasienter samlet

19 Takk for oss!


Laste ned ppt "Enkeltfamilietilbud til første episode pasienter Yvonne Kristoffersen Ass.seksjonsleder Seksjon for psykiatrisk utredning Inger Stølan Hymer TIPS Sør-Øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google