Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Fremtidens psykologer møter samfunnets krav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Fremtidens psykologer møter samfunnets krav."— Utskrift av presentasjonen:

1 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Fremtidens psykologer møter samfunnets krav

2 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Grunnleggende spørsmål •Hva er ”samfunnets krav”? •Hvilke faktorer påvirker psykologens evne til å møte disse? •Hvordan jobber vi med dette?

3 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Trendanalyse •Hvilket samfunnskrav utvikler seg?  Hvilke hoveddimensjoner beveger samfunnet seg i forhold til?  Hvilken retning beveger samfunnet seg langs disse?  Med hvilken styrke skjer bevegelsen?

4 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Trend akser

5 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Trend akser Brukerkompetanse Fagkompetanse Klinikk Nære tjenester Forebygge Reparere Teknologi Human kontakt Sykdomsmodell Mestringsmodell Individ Omgivelser/kontekst Økonomi Fag Kontroll/juss/evidens Autonomi Spesialisering Breddekompetanse Menneskerettigheter Samfunnskontroll

6 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Trend retninger

7 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Trend retninger Brukerkompetanse Fagkompetanse Klinikk Nære tjenester Forebygge Reparere Teknologi Human kontakt Sykdomsmodell Mestringsmodell Individ Omgivelser/kontekst Økonomi Fag Kontroll/juss/evidens Autonomi Spesialisering Breddekompetanse Menneskerettigheter Samfunnskontroll Brukerkompetanse Fagkompetanse Klinikk Nære tjenester Forebygge Reparere Teknologi Human kontakt Sykdomsmodell Mestringsmodell Individ Omgivelser/kontekst Økonomi Fag Kontroll/juss/evidens Autonomi Spesialisering Breddekompetanse Menneskerettigheter Samfunnskontroll

8 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Trend styrker

9 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Trend styrker Brukerkompetanse Fagkompetanse Klinikk Nære tjenester Forebygge Reparere Teknologi Human kontakt Sykdomsmodell Mestringsmodell Individ Omgivelser/kontekst Økonomi Fag Kontroll/juss/evidens Autonomi Spesialisering Breddekompetanse Menneskerettigheter Samfunnskontroll

10 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Øvrige faktorer •Store sosiale ulikheter i helse •Fare for pandemi-utbrudd er ”en ukjent” i likningen •Videreføring av prinsipp om sterk offentlig involvering i helse •Ekstremt forventningspress på helsetjenesten

11 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Hovedtrender Brukerkompetanse Fagkompetanse Klinikk Nære tjenester Forebygge Reparere Kontroll/juss/evidens Autonomi

12 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Hovedtrender Brukerkompetanse Fagkompetanse Klinikk Nære tjenester Forebygge Reparere Kontroll/juss/evidens Autonomi Opptrappingsplanen

13 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Fundamentet for analysen •Politiske signaler fra  Regjering  Storting  Direktorat  Brukerorganisasjoner •Folkehelseinstituttet •Internasjonale trender •Forskning •Kunnskapssenteret •Samhandlingsreformen

14 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Samhandlingsreformen – en kommunehelsereform Hvorfor reform? •Dobling av utgifter til sykehus fra 2002 – 08 •Kostnader til helse vil mangedobles innen 40 år om vi gjør som nå •Forebygging og lavterskel blir helt sentralt

15 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Samhandling vs opptrappingsplan •Samhandlingsreformen adresserer hele helsetjenesten •Samhandlingsreformen skjer hovedsakelig med utgangspunkt i somatikkens behov •Opptrappingsplanen sin intensjon var den samme som samhandlingsreformen

16 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Forløp av helsetjenester i dag og i fremtiden

17 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Hva vil Bjarne Håkon? •Helsekommuner •Distriktmedisinske sentre •DPS og sengeposter på kommunenivå (?) •Snu incentivretningen •Sterk økning av antall fastleger •Endring av finansieringssystemet •Tak på fastlegelisten •Tverrfaglig ekspertteam rundt fastlegene (inkl psykologer)

18 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09

19 Psykologien som fag møter utviklingen Psykologiens egenart: •Normalitet •Transaksjonsmodeller •Relasjonsfokusert •Kontekst •Mestring Fundament: •Kognisjon •Sosialpsykologi •Personlighetspsykologi •Utviklingspsykologi •Samfunnspsykologi •Organisasjonspsykologi •Mangfold av metoder

20 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Virksomme faktorer i behandling

21 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Psykologene møter utviklingen Arenaer for kompetansebygging  Grunnstudiet  Spesialistutdanningen  Arbeids praksis –Klinisk –Ledelse –System

22 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Dilemma? •For å bli relevante i spesialisthelsen må vi muligens redusere bredden •For å bli relevante i 1.linjen må vi beholde bredden •Hvor skal man lære hva? •Kan man beholde fleksibiliteten for profesjonen som helhet? •Skal man både kunne bli konsulent i PWC og beredt til å jobbe på psykosepost av å ta profesjonsstudiet? •Må vi godta å gå i retning av det snevre helsefokuset – eller skal vi beholde det brede på grunnstudiet?

23 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Svaret? •Psykologiens fundament ruster oss for skiftende trender •Vår akademiske evne til refleksjon gjør at vi kan mestre nye situasjoner som oppstår fordi vi omsetter tidligere erfaringer i de nye situasjonene •For optimistisk?

24 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Hvordan møter vi dette?

25 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Hvordan møter vi dette? •Hovedsatsingen •Spesialistprosjektet •Utdanningspolitisk policy •Prinsipperklæringen •Profesjonen i endring •Dialogkonferanser •Samfunnsaktør •Profesjonalisering •Lobby organisering

26 FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09


Laste ned ppt "FPPH konferanse – Tor Levin Hofgaard – NPF – 12.03.09 Fremtidens psykologer møter samfunnets krav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google