Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens psykologer møter samfunnets krav

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens psykologer møter samfunnets krav"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens psykologer møter samfunnets krav

2 Grunnleggende spørsmål
Hva er ”samfunnets krav”? Hvilke faktorer påvirker psykologens evne til å møte disse? Hvordan jobber vi med dette?

3 Trendanalyse Hvilket samfunnskrav utvikler seg?
Hvilke hoveddimensjoner beveger samfunnet seg i forhold til? Hvilken retning beveger samfunnet seg langs disse? Med hvilken styrke skjer bevegelsen?

4 Trend akser

5 Trend akser Klinikk Kontroll/juss/evidens Økonomi Reparere
Sykdomsmodell Menneskerettigheter Human kontakt Breddekompetanse Individ Fagkompetanse Brukerkompetanse Omgivelser/kontekst Spesialisering Samfunnskontroll Teknologi Mestringsmodell Forebygge Fag Autonomi Nære tjenester

6 Trend retninger

7 Trend retninger Klinikk Nære tjenester Klinikk Kontroll/juss/evidens
Autonomi Kontroll/juss/evidens Forebygge Reparere Økonomi Økonomi Fag Sykdomsmodell Mestringsmodell Reparere Sykdomsmodell Menneskerettigheter Samfunnskontroll Menneskerettigheter Teknologi Human kontakt Human kontakt Spesialisering Breddekompetanse Breddekompetanse Individ Individ Omgivelser/kontekst Brukerkompetanse Fagkompetanse Fagkompetanse Brukerkompetanse Omgivelser/kontekst Spesialisering Samfunnskontroll Teknologi Mestringsmodell Forebygge Fag Autonomi Nære tjenester

8 Trend styrker

9 Trend styrker Klinikk Kontroll/juss/evidens Økonomi Reparere
Nære tjenester Kontroll/juss/evidens Autonomi Forebygge Reparere Økonomi Fag Sykdomsmodell Mestringsmodell Menneskerettigheter Samfunnskontroll Teknologi Human kontakt Spesialisering Breddekompetanse Individ Omgivelser/kontekst Brukerkompetanse Fagkompetanse

10 Øvrige faktorer Store sosiale ulikheter i helse
Fare for pandemi-utbrudd er ”en ukjent” i likningen Videreføring av prinsipp om sterk offentlig involvering i helse Ekstremt forventningspress på helsetjenesten

11 Hovedtrender Klinikk Kontroll/juss/evidens Reparere Fagkompetanse
Brukerkompetanse Forebygge Autonomi Nære tjenester

12 Hovedtrender Opptrappingsplanen Klinikk Kontroll/juss/evidens Reparere
Fagkompetanse Brukerkompetanse Forebygge Autonomi Nære tjenester

13 Fundamentet for analysen
Politiske signaler fra Regjering Storting Direktorat Brukerorganisasjoner Folkehelseinstituttet Internasjonale trender Forskning Kunnskapssenteret Samhandlingsreformen

14 Samhandlingsreformen – en kommunehelsereform
Hvorfor reform? Dobling av utgifter til sykehus fra 2002 – 08 Kostnader til helse vil mangedobles innen 40 år om vi gjør som nå Forebygging og lavterskel blir helt sentralt

15 Samhandling vs opptrappingsplan
Samhandlingsreformen adresserer hele helsetjenesten Samhandlingsreformen skjer hovedsakelig med utgangspunkt i somatikkens behov Opptrappingsplanen sin intensjon var den samme som samhandlingsreformen

16 Forløp av helsetjenester i dag og i fremtiden

17 Hva vil Bjarne Håkon? Helsekommuner Distriktmedisinske sentre
DPS og sengeposter på kommunenivå (?) Snu incentivretningen Sterk økning av antall fastleger Endring av finansieringssystemet Tak på fastlegelisten Tverrfaglig ekspertteam rundt fastlegene (inkl psykologer)

18

19 Psykologien som fag møter utviklingen
Psykologiens egenart: Normalitet Transaksjonsmodeller Relasjonsfokusert Kontekst Mestring Fundament: Kognisjon Sosialpsykologi Personlighetspsykologi Utviklingspsykologi Samfunnspsykologi Organisasjonspsykologi Mangfold av metoder

20 Virksomme faktorer i behandling

21 Psykologene møter utviklingen
Arenaer for kompetansebygging Grunnstudiet Spesialistutdanningen Arbeids praksis Klinisk Ledelse System

22 Dilemma? For å bli relevante i spesialisthelsen må vi muligens redusere bredden For å bli relevante i 1.linjen må vi beholde bredden Hvor skal man lære hva? Kan man beholde fleksibiliteten for profesjonen som helhet? Skal man både kunne bli konsulent i PWC og beredt til å jobbe på psykosepost av å ta profesjonsstudiet? Må vi godta å gå i retning av det snevre helsefokuset – eller skal vi beholde det brede på grunnstudiet?

23 Svaret? Psykologiens fundament ruster oss for skiftende trender
Vår akademiske evne til refleksjon gjør at vi kan mestre nye situasjoner som oppstår fordi vi omsetter tidligere erfaringer i de nye situasjonene For optimistisk?

24 Hvordan møter vi dette?

25 Hvordan møter vi dette? Hovedsatsingen Spesialistprosjektet
Utdanningspolitisk policy Prinsipperklæringen Profesjonen i endring Dialogkonferanser Samfunnsaktør Profesjonalisering Lobby organisering

26


Laste ned ppt "Fremtidens psykologer møter samfunnets krav"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google