Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Utfordringer for organisasjonspsykologer • Konkurranse i et tøft marked. • En utfordring å få til samvirke mellom forskning og praksis. • Utydelig yrkesrolle-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Utfordringer for organisasjonspsykologer • Konkurranse i et tøft marked. • En utfordring å få til samvirke mellom forskning og praksis. • Utydelig yrkesrolle-"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Utfordringer for organisasjonspsykologer • Konkurranse i et tøft marked. • En utfordring å få til samvirke mellom forskning og praksis. • Utydelig yrkesrolle- og etikk

2 En gjengse oppfatning av konsulenter?

3 3 Hvem er organisasjonskonsulentene ? 1.Ø konomiutdannede 2.Psykologer eller pedagoger 3.Ingeni ø rer/ Sosiologer/ Statsvitere 4.Jurister/ Sosionomer/ Teologer Kilde: Askvik 1992

4 Organisasjonspsykolog eller Organisasjonskonsulent Er det en forskjell? • Psykologene innehar et felles sett med kunnskaper og ferdigheter • Medfører visse plikter og krav • Gir brukerne rettigheter • Har retningslinjer for god praksis • Kan yte forebyggende og lettere helsehjelp • Har kanskje ikke all nødvendig erfaring/ kunnskap innenfor OU • Innehar et variert sett med gode kunnskaper og ferdigheter • Ingen plikt ovenfor brukerne • Har ikke nødvendigvis retningslinjer for god praksis • Kan ikke yte helsehjelp • Har kanskje ikke all nødvendig kunnskap innenfor bedriftshelse psykiske lidelser, gruppeprosesser eller annet som kan påvirke effekten av gruppers og lederes fungering

5 Hvordan Bjørnson definerer tjenester ut til bedriftene ClinicalAssessmentDevelopment • Individuelle samtaler • Debriefing kritiske hendelser • Konfliktløsning • Forebyggende tiltak • Seleksjon • Arbeidsmiljøundersøkelser • Organisasjonsundersøkelser • 360 lederkartlegging • Management Audit • Lederveiledning • Teamutvikling • Lederutvikling • Endringsledelse BHT Spesialister i klinisk voksenpsykologi HR Spesialister i organisasjonspsykologi Psykologer HR / Opplæring Spesialister i organisasjonspsykologi Psykologer

6 Intern organisering og fagutvikling ClinicalAssessmentDevelopment Fagleder Veiledning av alle psykologer i gruppe 2 t pr. 14 dag Interne kliniske fagdager Vedlikehold av spesialitet Fagledere Individuell veiledning + gruppeveiledning 2 x pr. mnd Interne organisasjonspsykologiske fagdager Alle psykologer deltar i IAP sin spesialistutdanning i organisasjonspsykologi 1 Dr. gradsstipendiat Verdi for ansatte: Gi trygghet i utøvelsen av faget Verdi for brukerne: Får trygghet i kjøp av tjenester

7 Hvorfor bør organisasjonspsykologi fortsatt stå på timeplanen i profesjonsstudiet? • Debatten et spørsmål om Salutogenese vs. Patogenese : Hva skal være psykologens virkeområde? Hva er det å yte helsehjelp? • Vi arbeider i en kontekst: Fagene Samfunnspsykologi, organisasjonspsykologi, arbeidspsykologi, sosialpsykologi, læringspsykologi, kulturpsykologi, biologisk psykologi, nevroanatomi, metoder i psykologisk forskning bidrar alle til å øke vår forståelse av menneskers samspill. Å ta vekk organisasjonspsykologien er å ta vekk et viktig element av forståelsen for hvordan samspill utvikler seg i arbeidslivet, og hva som er helsefremmende på jobben. • Bidrar til at kliniske psykologer øker sin forståelse for konteksten de selv arbeider i, og hvordan klientene deres påvirkes av arbeidsforhold (og ledere)

8 Hvorfor bør NPF bry seg om organisasjonspsykologene? • Organisasjonspsykologer trenger en retning for evidensbasert / god praksis for anvendelse av faget • Vi har fagetiske retningslinjer for bruk a tester, men ingen fagetiske retningslinjer for konfliktløsning, lederutvikling, arbeidsmiljøundersøkelser annet enn de generelle fagetiske retningslinjene • Foreningen bør og være veiviser for andre fagutøvere som ikke er psykologer.

9 Tverrfaglighet eller TVERR Faglighet? • Å bevare og utvikle organisasjonspsykologrollen bør ikke handle ikke om å ekskludere aktører • Det bør handle om å definere god praksis, for vår egen og samfunnets skyld..


Laste ned ppt "1 Utfordringer for organisasjonspsykologer • Konkurranse i et tøft marked. • En utfordring å få til samvirke mellom forskning og praksis. • Utydelig yrkesrolle-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google