Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 6 uke 10, 03.03.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 6 uke 10, 03.03.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 6 uke 10, 03.03.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV www.ntl.no/nav Møte i sentralt MBA, NAV Direktoratet, mandag 03.03.09 Telefonstrategi Kundesenterstategien ligger til grunn. Dette betyr at det på sikt skal etableres kundesenter i alle fylker og at disse kundesentrene skal legges i spesiallinjen under servicetjenester. NTL NAV er positive til at dette prinsippet for organisering ligger til grunn for kundesenterstrategien. Direktoratet vil legge fram en ny revidert kundesenterstratgi for det sentrale MBA om ca. 1 måned. I mellomtida har fylkene fått stort handlingsrom til å finne løsninger på telefoniområdet. Fylkene har derfor kommet med en rekke tiltak for å få ned ventetiden på telefonen. Tiltakene i fylkene er ikke ensartet og er tilpasset situasjonen og behovene i de ulike fylkene. NTL NAV ser at det er uheldig med ulik tilnærming til telefoni fra fylke til fylke og at dette lett kan framstå som ”sprikende staur”. Aller helst vil vi ha en forsering av etablering av kundesenter i alle fylker, men erkjenner at dette kan være vanskelig å få til i dagens situasjon. Videre understreket vi overfor arbeidsgiver at servicetjenester i spesiallinjen, som har både erfaring og kompetanse, må knyttes sterkt opp mot det å finne gode telefoniløsninger i fylkene. Servicetjenester er allerede tungt inne i dette arbeidet og bidrar sterkt til å finne gode løsninger på området, hevder arbeidsgiver. Komptansekøer Det er som kjent innført kompetansekøer i forvaltningsenhetene i alle fylker. Dette fungerer i stor grad godt, men det har oppstått en del problemer i fylker som har kundesenter fra før. NTL NAV understreket overfor arbeidsgiver at det er viktig at disse problemene blir ryddet opp i. Direktoratet vil tilby bistand i forhold til kompetansekøer i fylker med kundesenter med tanke på bedre løsninger for tilsatte og brukere.

2 mini gaiden side 2 Nr. 6 uke 10, 03.03.09 Situasjonen i NAV Direktoratet sender i disse dager over en 100 siders rapport om aktuelle tiltak for å avverge krisen i Nav. Tiltakene kan deles inn i 3 kategorier: 1) Justere reformtempoet Det viktigste tiltaket i denne kategorien er utsetting Arbeids Avklarings Penger (AAP) med 5 måneder til 1. mars 2010. Dette er ei politisk beslutning som NTL NAV ikke har hatt medbestemmelse i forhold til. Det er også aktuelt å utsette en del IKT-prosjekt. Etablering av Nav-kontor og pensjonsreformen vil gå som planlagt. 2) Økonomi Direktoratet vil spille inn behov for mer penger for å få reformen vel i havn, men ville ikke gå ut med konkret beløp pga fare for lekkasje til pressen. Det er departementet som har skjerpa inn praksisen overfor direktoratet, etter at NRK hadde fått tak i opplysninger som de ikke skulle hatt. Beløpa som blir spilt inn går i forhold til restansenedbygging, håndtering av økende arbeidsløshet (direktoratet vil komme med justerte prognoser for arbeidsløsheten i nær framtid), husleiekostnader, IKT- driftskostnader etc. 3) Interne grep Første prioritet i 2009 er at brukerne skal få riktig stønad til riktig tid. Målet er at NAV ved utgangen av 2009 skal komme ned på et restansenivå som vi hadde i 2006. For å få dette til vil man måtte gjøre enkle og større grep for at NAV kan saksbehandle på en mer effektiv måte. I denne sammenhengen etterlyser Tor Saglie innspill fra medlemmene for å gjøre grep som kan føre til enklere og bedre saksbehandling. Erfaringsforum på Navet er en kanal som kan brukes til dette og neste nummer av MEMU vil bli viet dette temaet. Bruk kanalene og kom med innspill! Bemanningsnivået i etaten NTL NAV etterlyste en rask avklaring i forhold til lovnaden fra statsråd Dag Terje Andersen om at Nav kan beholde bemanningsnivået fra 2008 til 2009. Arbeidsgiver hadde forståelse for dette kravet, men kunne ikke love noen konkret avklaring før stortingsproposisjonen blir lagt fram den 20. mars. Dette hovedsakelig fordi alle opplysninger er strengt hemmelig fram til stortingsproposisjonen blir lagt fram og at man fryktet lekkasjer til pressa ved tidligere informasjon. Dette beklager NTL NAV! Trygve Baltzersen, Jostein Hegli og Jarle Berge


Laste ned ppt "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 6 uke 10, 03.03.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google