Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elin Veimo Prosjektmedarbeider Nord-Trøndelag Helsefagarbeideren – vår nye medarbeider - en ny ressurs!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elin Veimo Prosjektmedarbeider Nord-Trøndelag Helsefagarbeideren – vår nye medarbeider - en ny ressurs!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elin Veimo Prosjektmedarbeider Nord-Trøndelag Helsefagarbeideren – vår nye medarbeider - en ny ressurs!

2 1.Kunnskapsløftet og utvikling av den nye helsefagarbeider utdanningen 2.Aksjon Helsefagarbeider Hva er Aksjon Helsefagarbeider? Hvordan arbeider vi rundt i landet? Tanker rundt kompetanse og bemanning Hvordan rekruttere ungdom til helsesektoren? 3.Er den nye helsefagarbeideren en ressurs for helsevesenet? FOKUS PÅ:

3 33 % av hjelpepleierne / omsorgsarbeiderne er over 56 år 2005 - 62.000 2015 - 98.000 Forventer 10.000 via utdanningssystemet GAP på 26.000 årsverk

4 Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring. Reformen fører til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring. Reformen startet i august 2006 og omfatter fra høsten 2007 elevene på 1. – 10. trinn i grunnskolen og på første og andre trinn i videregående opplæring. Hjelpepleierutdanningen og omsorgsfagutdanningen er avsluttet Helsearbeiderfaget er utviklet og startet opp høsten 2006 HVA ER NYTT?

5 NY UTDANNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE HELSEFAGARBEIDER 2 år på skole 2 år som lærling i bedrift Oppstart høsten 2006 INITIATIVTAKERE TIL AKSJON HELSEFAGARBEIDER – 3 arbeidsgiverorganisasjoner KS Spekter HSH SAMARBEIDSPARTNERE Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet

6 Hensikten med prosjektet Å bidra til: å sikre tilstrekkelig med LÆREPLASSER REKRUTTERING til helsefagarbeiderutdanningen

7 ST. MELDING nr. 25: Mestring, muligheter og mening - ”Omsorgsmeldingen” STATSBUDSJETTET 2007 og 2008 Videreføring av Aksjon Helsefagarbeider 3000 læreplasser -1500 i 2008 og 1500 i 2009 Rekrutteringskampanje Videreutdanne 6000 på fagskolenivå Gi innvandrere utdanning for autorisasjon Kvalifisere 12000 voksne FORANKRING AV PROSJKTET

8 1/3 helsefagarbeider 1/3 sykepleiere 1/3 andre faggrupper Regjeringen satser på 10.000 nye årsverk i helse –og sosialsektoren

9 Behov i Nord-Trøndelag 150 helsefagarbeidere årlig. 2015: Enda flere? Ca.30 % av Hjelpepleierne er 56+ Gj.sn.avgangsalder er 58 år Rekrutteringen blant ungdom har vært lav. Situasjonen i egen kommune?!

10 HVA SKILLER HELSEFAGARBEIDERUTDANNINGEN FRA HJELPEPLEIERUTDANNINGEN Helsefagarbeider er en utdanning på samme nivå som hjelpepleierutdanningen 1.Helsefag er et lærefag – 2 år i skole og 2 år i bedrift 2.Praksis har ansvar for ½ parten av utdanningen Språket/begrepene Elever / læringer Opplæring og verdiskapning Godkjenning som lærebedrift 3.Læreplanene bygger på kompetansemål

11 Ansvarlig leder: Bedriftens øverste administrative myndighet når det gjelder opplæring. Er bedriften medlem av et opplæringskontor er leder av opplæringskontoret ansvarlige leder. Faglig leder: Faglig utdannet person som har ansvaret for opplæringen av en eller flere lærlinger/lærekandidater.Har også ansvaret for det pedagogiske opplegget, men kan delegere opplæringsoppgaver Instruktør/veileder: Arbeidstaker som til daglig gir opplæring og veiledning innenfor sitt fagområdet. Oppgaver og roller

12 1. år 2.år 3. og 4. år

13 PROGRAMFAG TIL VALG (Ungdomsskolen) PROSJEKT TIL FORDYPNING (6t/9t) LÆREPLASS PARTNERSKAPSAVTALER

14 Aktuelle for: Hjelpepleiere Omsorgsarbeidere Helsefagarbeidere GODKJENTE VIDEREUTDANNINGER 1.Psykisk helsearbeid 2.Eldreomsorg 3.Helseadministrasjon, kommuner, helseforetak, tannhelse 4.Rehabilitering 5.Barsel - og barnepleie 6.Veiledning 7.Kreftomsorg –og lindrende pleie 8.Spesialrenhold, kommuner, helseforetak 9.Miljøarbeid, rus og tverrfaglig 10.PU –omsorg, under utvikling pr. sept. 2006

15 SATSING PÅ REKRUTTERING ”MULIGHETER I HELSEARBEIDERFAGET ” 1.BODØ 2.TRONDHEIM 3.DRAMMEN 4.NORD-TR.LAG

16 Nord-Trøndelag Beate Moksnes Eli Solhøi Tone Walskrå Vegard Granaune

17 REKRUTTERINGSPATRULJEN 2007/2008 10.Klasse VG 1 helse- og sosial Rekrutteringspatruljen i Nord-Trøndelag er kommet i gang etter et samarbeid mellom: Aksjon Helsefagarbeider Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

18 Klokt hode Flittige hender Varmt hjerte Omdømme

19 Helsefagarbeideren – en ny ressurs! 1.Nytt fag som må lykkes hvis vi skal få nok kvalifisert arbeidskraft 2.Læreplasser må finnes for at ungdom skal velge faget. 3.Omdømmebygging og kommunen som en god arbeidsplass er vesentlig for ungdommens valg. Lærebedrift 2008 Medarbeidere 2010


Laste ned ppt "Elin Veimo Prosjektmedarbeider Nord-Trøndelag Helsefagarbeideren – vår nye medarbeider - en ny ressurs!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google