Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elin Veimo Helsefagarbeideren – vår nye medarbeider en ny ressurs!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elin Veimo Helsefagarbeideren – vår nye medarbeider en ny ressurs!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elin Veimo Helsefagarbeideren – vår nye medarbeider en ny ressurs!
Prosjektmedarbeider Nord-Trøndelag Helsefagarbeideren – vår nye medarbeider en ny ressurs!

2 FOKUS PÅ: Kunnskapsløftet og utvikling av den nye helsefagarbeider utdanningen Aksjon Helsefagarbeider Hva er Aksjon Helsefagarbeider? Hvordan arbeider vi rundt i landet? Tanker rundt kompetanse og bemanning Hvordan rekruttere ungdom til helsesektoren? Er den nye helsefagarbeideren en ressurs for helsevesenet? Disposisjon i dag. Dette skal vi gå igjennom .

3 33 % av hjelpepleierne / omsorgsarbeiderne er over 56 år
Forventer via utdanningssystemet GAP på årsverk Situasjonen omkring økte behov og svak rekruttering er en tendens som omfatter hele landet

4 Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring. Reformen fører til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring. Reformen startet i august 2006 og omfatter fra høsten 2007 elevene på 1. – 10. trinn i grunnskolen og på første og andre trinn i videregående opplæring. HVA ER NYTT? Ny situasjon for veldig mange: Hjelpepleierelevene er borte. Helsefagarbeideren er kommet og skal ha to år som lærling i virksomhetene etter to år i skole. Hjelpepleierutdanningen og omsorgsfagutdanningen er avsluttet Helsearbeiderfaget er utviklet og startet opp høsten 2006

5 Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet
NY UTDANNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE HELSEFAGARBEIDER 2 år på skole 2 år som lærling i bedrift Oppstart høsten 2006 INITIATIVTAKERE TIL AKSJON HELSEFAGARBEIDER – 3 arbeidsgiverorganisasjoner KS Spekter HSH SAMARBEIDSPARTNERE Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet

6 Hensikten med prosjektet
Å bidra til: å sikre tilstrekkelig med LÆREPLASSER REKRUTTERING til helsefagarbeiderutdanningen

7 FORANKRING AV PROSJKTET
ST. MELDING nr. 25: Mestring, muligheter og mening - ”Omsorgsmeldingen” STATSBUDSJETTET og 2008 Videreføring av Aksjon Helsefagarbeider 3000 læreplasser i 2008 og 1500 i 2009 Rekrutteringskampanje Videreutdanne 6000 på fagskolenivå Gi innvandrere utdanning for autorisasjon Kvalifisere voksne Økte behov i helse- og sosialsektoren. Rekrutteringsbehov Øke kvaliteten ved å kvalifisere ved grunnutdanning og etter- og videreutdanning.

8 helse –og sosialsektoren
Regjeringen satser på nye årsverk i helse –og sosialsektoren 1/3 helsefagarbeider 1/3 sykepleiere 1/3 andre faggrupper Regjeringen hevder å ha kommet mere enn halvveis i denne satsingen og at de vil nå målet og vel så det. Er det erfaringen i Nord-Trøndelag også?

9 Behov i Nord-Trøndelag
150 helsefagarbeidere årlig. 2015: Enda flere? Ca.30 % av Hjelpepleierne er 56+ Gj.sn.avgangsalder er 58 år Rekrutteringen blant ungdom har vært lav. Situasjonen i egen kommune?!

10 HVA SKILLER HELSEFAGARBEIDERUTDANNINGEN
FRA HJELPEPLEIERUTDANNINGEN Helsefagarbeider er en utdanning på samme nivå som hjelpepleierutdanningen Helsefag er et lærefag – 2 år i skole og 2 år i bedrift Praksis har ansvar for ½ parten av utdanningen Språket/begrepene Elever / læringer Opplæring og verdiskapning Godkjenning som lærebedrift Læreplanene bygger på kompetansemål NB. Alle får et ex. av læreplanen med kompetansemålene. Det er lærebedriften som har ansvar for de to årene i bedrift og da er læreplan og kompetansemål et verktøy. HUSK også: De tidligere utdanningene og hva lærte hj.pl og oms.arb.

11 Oppgaver og roller Ansvarlig leder:
Bedriftens øverste administrative myndighet når det gjelder opplæring. Er bedriften medlem av et opplæringskontor er leder av opplæringskontoret ansvarlige leder. Faglig leder: Faglig utdannet person som har ansvaret for opplæringen av en eller flere lærlinger/lærekandidater.Har også ansvaret for det pedagogiske opplegget, men kan delegere opplæringsoppgaver Instruktør/veileder: Arbeidstaker som til daglig gir opplæring og veiledning innenfor sitt fagområdet. Her vil vel Ulf si noe Da det er fylkeskommunene og også opplæringskontoret som er eksperter. MEN: Bedriften må ha dette på plass for å bli godkjent lærebedrift Og det å ha motiverte og entusiastiske faglige ledere og instruktører er et must for å lykkes med lærlingene.

12 1. år 2.år 3. og 4. år Skjematisk fremstilling av utdanningsløpet og velgmulighetene. Muligheter til å ta et tredje allmenfaglig påbygningsår.’ Hvis ikke lærlingplass; rettighetselevene har krav på et tredje år i skole.

13 PROGRAMFAG TIL VALG (Ungdomsskolen)
PARTNERSKAPSAVTALER PROGRAMFAG TIL VALG (Ungdomsskolen) PROSJEKT TIL FORDYPNING (6t/9t) LÆREPLASS Nyskapning i kunnskapsløftet som er spennende og utfordrende. Gevinster for: Eleven: Yrkesvalg/yrkesidentitet skapes tidlig. NB: HVORDAN VI TAR IMOT ELEVENE I PRAKSISFELTET Bedriftene: Kommer tidlig inn og rekruttere / beholde ungdommen Samfunnet: Færre gjør feilvalg og slutter, Vi rekrutterer arbeidskraft som vi sårt trenger. Bedriften kan påvirke hvilken opplæring som gies i skolen, slik at de får dyktige lærlinger som egner seg i helse-og sosialsektoren.

14 GODKJENTE VIDEREUTDANNINGER
Aktuelle for: Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Helseadministrasjon, kommuner, helseforetak, tannhelse Rehabilitering Barsel - og barnepleie Veiledning Kreftomsorg –og lindrende pleie Spesialrenhold, kommuner, helseforetak Miljøarbeid, rus og tverrfaglig PU –omsorg, under utvikling pr. sept. 2006 Hjelpepleiere Omsorgsarbeidere Helsefagarbeidere

15 ”MULIGHETER I HELSEARBEIDERFAGET ”
SATSING PÅ REKRUTTERING ”MULIGHETER I HELSEARBEIDERFAGET ” BODØ TRONDHEIM DRAMMEN NORD-TR.LAG Siste skoleår, var dette satsingen fra AHFA. Flest videregående skoler, men også i 10.klasser

16 Nord-Trøndelag Beate Moksnes Eli Solhøi Tone Walskrå Vegard Granaune
Dette er våre ungdommer!!

17 REKRUTTERINGSPATRULJEN
10.Klasse VG 1 helse- og sosial REKRUTTERINGSPATRULJEN 2007/2008 Rekrutteringspatruljen i Nord-Trøndelag er kommet i gang etter et samarbeid mellom: Aksjon Helsefagarbeider Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag AHFA stiller meg som ressurs Fylkeskommunen går inn med frikjøp Fylkesmannen går inn med betydelige driftsmidler Vi vil gjerne samarbeide med kommunene og at de er med og sier noe om kommunens behov og tilbud når det gjelder lærlingeplasser og behov for helsefagarbeidere.

18 Klokt hode Flittige hender Varmt hjerte Omdømme
Vi er i gang og ungdommene er kjempemotivert for jobben. Omdømme

19 Helsefagarbeideren – en ny ressurs!
Lærebedrift 2008 Medarbeidere 2010 Helsefagarbeideren – en ny ressurs! Nytt fag som må lykkes hvis vi skal få nok kvalifisert arbeidskraft Læreplasser må finnes for at ungdom skal velge faget. Omdømmebygging og kommunen som en god arbeidsplass er vesentlig for ungdommens valg.


Laste ned ppt "Elin Veimo Helsefagarbeideren – vår nye medarbeider en ny ressurs!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google