Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FO -Grunnkurs 20071 ANSETTELSER! Kort gjennomgang av ansettelses – rutinene Hva regulerer ansettelse Tillitsvalgtes rettigheter Søkernes rettigheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FO -Grunnkurs 20071 ANSETTELSER! Kort gjennomgang av ansettelses – rutinene Hva regulerer ansettelse Tillitsvalgtes rettigheter Søkernes rettigheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 FO -Grunnkurs 20071 ANSETTELSER! Kort gjennomgang av ansettelses – rutinene Hva regulerer ansettelse Tillitsvalgtes rettigheter Søkernes rettigheter

2 FO -Grunnkurs 20072 ANSETTELSER!  Gjennomgå kort avtaler, regler og lovverk som regulerer ansettelsesområdet i offentlig sektor  Hva er de tillitsvalgtes oppgaver og rolle  Rettighetene til søkerne

3 FO -Grunnkurs 20073 ANSETTELSER!  Ansettelse reguleres både i lov og avtaler – men arbeidsgiver har en relativ stor styringsrett.  Arbeidsmiljøloven  Likestillingsloven  Lov om personvern  Forvaltningsloven  Offentlighetsloven  Kommuneloven

4 FO -Grunnkurs 20074 Endringene – likebehandling i arbeidslivet NY 54A erstatter 55A  Formålet er å skre likebehandling i arbeidslivet  Gjelder alle sider ved arbeidsforholdet;  Utlysning. Ansettelse, omplassering, forfremmelse  Opplæring og annen kompetanseutvikling  Lønns- og arbeidsvilkår  Opphør av ansettelsesforholdet

5 FO -Grunnkurs 20075 Forbud mot diskriminering/ forskjellbehandling Direkte og indirekte forskjellbehandling;  Kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming og alder  Unntak, positiv særbehandling, opplysningsplikt, bevisbyrde se §54 c til 54L

6 FO -Grunnkurs 20076 ANSETTELSER!  Hovedtariffavtalen  Hovedavtalen  Personalreglement  Evt. Tilsettingsreglement

7 FO -Grunnkurs 20077 ANSETTELSER- gangen  Utlysningstekst  Søkerliste  Utvidet søkerliste  Vurdering for intervju  Intervju  Utvelgelse  Innstilling  Tilsetting

8 FO -Grunnkurs 20078 ANSETTELSER!  Utlysningsteksten bør inneholde:  Stilingsbeskrivelse  Stillingsbetegnelse  Stillingskode  Stillingsstørrelse  Opplysninger om prøvetid  Lønnsramme og kode  Arbeidstid  Pensjon  Søknadsfrist

9 FO -Grunnkurs 20079 ANSETTELSER!  Arbeidsgiver ansetter, men tillitsvalgte har uttalerett i ansettelses-saker  Målet er å ansette den best kvalifiserte søker. Dette er et ulovfestet forvaltningsprinsipp (kvalifikasjonsprinsippet). Også tatt inn i HTA §2-2

10 FO -Grunnkurs 200710 ANSETTELSER!  Tillitsvalgte skal vurdere og påse:  Teoretiske og praktiske kvalifikasjoner  Kjønnsfordeling – likestilling  Søkerne behandles likt – ikke blir utsatt for utilbørlig press eller blir stilt spørsmål som i henhold til lov/avtale ikke er tillatt  Skikkethet ( Skal kun vurderes av de tillitsvalgte som sitter i ansettelsesutvalg)

11 FO -Grunnkurs 200711 ANSETTELSER!  Tillitsvalgte bør reagere når:  Kvalifikasjonskravene ikke følges  Det ikke tas hensyn til ansiennitet innen rimelig grense - forbigåelser  Ikke ivaretar søkere med fortrinnsrett  Brudd på likestillingsloven  Forskjellbehandling (AML §54A)  Saksbehandlingsfeil

12 FO -Grunnkurs 200712 ANSETTELSER!  RETTIGHETENE TIL SØKER  Søker er part etter forvaltningsloven og har rett til å se utvidet søkerliste  De faktiske opplysninger arbeidsgiver har om søker  Ikke krav på å få vite vurderinger og lignende.  Kan påklage avgjørelse for enten sivilombudsmannen eller eventuelt. likestillingsombudet  Gir ikke søker stillingen selv om en får medhold, dersom tilsetting er gjort, men en kan få erstatning  Arbeidstakere som har forttrinnsrett etter aml- Arbeidstilsynet eller rettsforfølging


Laste ned ppt "FO -Grunnkurs 20071 ANSETTELSER! Kort gjennomgang av ansettelses – rutinene Hva regulerer ansettelse Tillitsvalgtes rettigheter Søkernes rettigheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google