Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsetting Akershus, 16. januar 2014 Lene Stegarud Ryland advokatfullmektig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsetting Akershus, 16. januar 2014 Lene Stegarud Ryland advokatfullmektig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsetting Akershus, 16. januar 2014 Lene Stegarud Ryland advokatfullmektig

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Tilsetting Tema –Regelverk som regulerer tilsetting Hvordan skal tilsettingsprosessen foregå? Hvem skal ansettes?

3 Tilsetting www.lovdata.no Forvaltningsloven –Forvaltningslovforskriften Arbeidsmiljøloven Opplæringslova –Forskrift til opplæringslova Barnehageloven Diskrimineringslovene Sivilombudsmannsloven Offentleglova Tariffavtale Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Tilsetting –Disposisjon for innlegget: Midlertidig eller fast tilsetting Informasjon om ledige stillinger Fortrinnsrett Utlysning av stilling Søkerliste, intervju, referanser, innstilling, tilsettingsvedtak Kriterier ved rangering Overprøving – følger av feil Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Tilsetting Tillitsvalgtes rettigheter, oppgaver i tilsettingssaker –Hovedavtalen KS området, del B –Privat sektor, flere tariffområder PBL Hovedavtale pkt. 3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Tilsetting Før utlysning: –Analysere behovet Midlertidig eller fast tilsetting Hovedregel: –Fast ansettelse, arbeidsmiljøloven § 14-9 Unntak: –Midlertidig tilsetting, arbeidsmiljøloven § 14-9 –Midlertidig tilsetting når søkere ikke fyller kompetansekravene, opplæringslova § 10-6 –Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og ped. leder, forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og ped. leder § 1 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Tilsetting Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7 –Informasjon om ledige stillinger, arbeidsmiljøloven § 14-1 –Fortrinnsrett, Oppsagt, arbeidsmiljøloven § 14-2 Midlertidig ansatte, arbeidsmiljøloven § 14-2 Ansatte med redusert arbeidstid ved driftsinnskrenkning, arbeidsmiljøloven § 14-2 Deltidsansatte, arbeidsmiljøloven § 14-3

8 Tilsetting Prioritet mellom ulike former for fortrinnsrett, arbeidsmiljøloven § 14-3 –Oppsagt –Ansatt med redusert arbeidstid –Deltidsansatte –Midlertidig ansatt –Ny ansatt Dersom flere fortrinnsberettigede til en stilling, arbeidsmiljøloven § 14-2 (6). Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Tilsetting –Utlysning Undervisningsstilling og rektorstilling lyses ut offentlig, opplæringslova § 10-4. Utlysningsteksten – arbeidsavtalen –viktig at annonseteksten gir et korrekt inntrykk av stillingens innhold Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Tilsetting Innhold i utlysningsteksten –Må være med: politiattest, søknadsfrist, arbeidsgiver og adressat –Bør være med: stillingsbetegnelse, forhold som vil vektlegges ved utvelgelse, fast eller midlertidig stilling, vilkår –Kan ikke være med/begrensninger: diskrimineringsregler, helseopplysninger Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Tilsetting Søkerliste, Offentleglova § 25, utvidet søkerliste, forvaltningslovforskriften § 15 Intervju Referanser Innstilling Tilsettingsvedtak Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Tilsetting Kriterier ved rangering: –Kvalifikasjonsprinsippet, opplæringslova § 10-5, samt tariffavtaler (bl. a. KS, PBL) –Objektive kriterier Utdanning Arbeidserfaring –Subjektive kriterier Personlig egnethet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Tilsetting Personlig egnethet: –Eksempel på relevante hensyn Klasseledelse Samarbeidsevner/arbeidsmiljø Lojalitet Barn og ungdom Opptreden utenfor skolen? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Tilsetting Overprøving – følger av feil Tvisteløsningsnemnda Sivilombudsmannen Likestillings- og diskrimineringsombudet Domstolsprøving Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14


Laste ned ppt "Tilsetting Akershus, 16. januar 2014 Lene Stegarud Ryland advokatfullmektig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google