Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsettinger Kortkurs fra Utdanningsforbundet Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsettinger Kortkurs fra Utdanningsforbundet Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsettinger Kortkurs fra Utdanningsforbundet Østfold

2 Innhold 1.Fotrinnsrett 2.Kvalifikasjonsprinsippet 3.Utlysningstekst 4.Utvelging 5.Tillitsvalgtes rolle 6.Aktuelle lover og avtaler Kortkurs tilsettinger

3 Fortrinnsrett AML §§ 14-2 (etter oppsigelse) og 14-3 (ufrivillig deltid) Hovedtariffavtalen Skal få tilbud om stilling eller å auke stillingstørrelsen hvis man er kvalifisert for stillingen Fortrinnsrett etter § 14-2 gjelder i et år fra oppsigelsessfristen er utløp Kortkurs tilsettinger

4 Utlysningstekst Målet i en tilsettingsprosess er å finne fram til søkeren som er best egnet for stillingen. Utlysingsteksten må gi en helhetlig beskrivelse av stillingen som skal lyses ut, og hva slags kompetanse som vil vektlegges. Den som skal tilsette vil i stor grad være bundet av denne teksten. Finner man ut at teksten som er benyttet er mangelfull, feks. ved at den ikke tar med alle sentrale krav til søkeren, må stillingen som hovedregel lyses ut på nytt med endret tekst. Kortkurs tilsettinger

5 Kvalifikasjonsprinsippet Kvalifikasjonsprinsippet gjelder for alle offentlige tilsettinger og betyr at den best kvalifiserte skal få tilbud om stillingen. En naturlig konsekvens av dette er at stillingen må lyses ut eksternt. Det er i hovedsak tre elementer søkeren skal vurderes etter –utdanning –erfaring – skikkethet / egnethet - for stillingen. Enkelte stillinger har lovfestet kvalifikasjonskrav Kortkurs tilsettinger

6 Utvelgelse Utarbeiding av utvidet søkerliste Forvaltningen har utredningsplikt Intervju og referanser Kontradiksjon Søkeren som samlet sett er best kvalifisert skal få tilbud om stillingen Kortkurs tilsettinger

7 Tillitsvalgtes rolle Tillitsvalgt skal informeres og tas med på råd i alle prosesser rundt tilsettinger Se til at alle prosesser skjer i tråd med kravene i lov og avtaleverket Være med på å utarbeide gode og oversiktlige tilsettingsrutiner Forvaltningen skal fatte vedtak om tilsetting Kortkurs tilsettinger

8 Tillitsvalgtes rolle Tillitsvalgt skal ha mulighet til å uttale seg før vedtak blir fattet Få tilsendt innstillingen med en frist for uttalelse Innstillingen må skildre tilsettingsprosessen med en grundig vurdering Kortkurs tilsettinger

9 Aktuelle lover og avtaler Lovverk Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven Tjenestemannsloven Kommuneloven Likestillingsloven Opplæringsloven Barnehageloven Avtalar Hovedavtalen Hovedtariffavtalen Kortkurs tilsettinger

10 UDF – veiledningshefte Tilsetting og rekruttering til ledige stillinger * Se UDF Østfolds nettside: http://www.utdanningsforbundet.no/Fylkeslag/Ostfold/ For-tillitsvalgte/ Kortkurs tilsettinger


Laste ned ppt "Tilsettinger Kortkurs fra Utdanningsforbundet Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google