Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsettinger Felleskurs for rektorer og tillitsvalgte, våren 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsettinger Felleskurs for rektorer og tillitsvalgte, våren 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsettinger Felleskurs for rektorer og tillitsvalgte, våren 2008

2 Arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter (HA, del B, § 3) •Informere, drøfte –Ledige og nyopprettede stillinger – stillingsbehov (stillingsplan) –Utlysningstekst, utvelgelse til og intervju av aktuelle kandidater •Sende utvidet søkerliste til tillitsvalgte

3 Stillingsplan

4 Arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter (HA, del B, § 3) •Rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting og opprykk til stilling

5 Bergen kommunes personal- og arbeidsreglement •Tillitsvalgte deltar i hele tilsettings- prosessen, stillingsbehov, utlysnings- tekst, vurdering og utvelgelse av søkere til intervju, deltakelse i intervju, uttale om hvem som skal tilsettes

6 Roller i tilsettingssaker •Arbeidsplasstillitsvalgt er organisasjonens representant i tilsettingssaker •Rektor er tilsettingsmyndigheten •Felles ansvar i forhold til arbeidstakere som har spesielle rettigheter •Felles ansvar for å ivareta alle søkernes interesser

7 Er det ledig stilling? •AML § 14-9 ”4-årsregelen” (ny 01.01.06): For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse

8 Arbeidstakere med særskilte rettigheter 1.Overtallige (egne rutiner) 2.AML § 4-6 Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne 3.AML § 14-3, KS-HTA § 2.3 Fortrinnsrett for deltidstilsatte til utvidelse av stilling

9 Utlysning Skoleverket - Opplæringsloven § 10-4 Alle ledige stillinger skal lyses ut offentlig Unntak: Stillinger kortere enn 6 måneder •Utlysningsteksten er grunnlag for vurdering av søkerne •Innholdet i utlysningsteksten er drøftingssak •Unngå skreddersøm, heller ikke for generell •Få fram skolen sitt reelle behov for kompetanse (jf stillingsplanen)

10 Kvalifikasjonsprinsippet Opplæringsloven § 10.1 (Se også kompetanse- forskriften kap 14) •Den som skal tilsettes i undervisningsstilling skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse •Tilsette den best kvalifiserte utifra kriteriene: –Utdanning –Praksis –Personlige egenskaper •Opplæringsloven § 10-5 •Hovedtariffavtalen KS § 2.2

11 Vern mot diskriminering Forbud mot direkte og indirekte diskriminering •Likestillingsloven –Forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn •Arbeidsmiljøloven – kap 13 –Politisk syn, medlem i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder –Deltids- eller midlertidig tilsatt •Diskrimineringsloven –Etnisitet, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn

12 Arbeidsavtalen AML § 14-5, 14-6 •Skriftlig avtale i alle arbeidsforhold. Mal på intranett i kommunen. •Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt ved inngåelse av arbeidsavtalen •Minimumskrav til innhold i arbeidsavtalen, jf AML § 14-6 •NB! Prøvetid må være uttrykkelig avtalt

13 Politiattest •Ved alle tilsettinger i skolen skal det forevises politiattest ikke eldre enn 3 måneder – uansett stillingskategori og varighet, herunder også lærlinger, timevikarer og studenter mv

14 Interne søkere •Mange grunner til at undervisningspersonale ønsker å flytte på seg, de fleste positive •Partene i kommunen ønsker muligheter for mobilitet i arbeidsstokken •Ingen rettighet •Bør vurderes først ved ledighet


Laste ned ppt "Tilsettinger Felleskurs for rektorer og tillitsvalgte, våren 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google