Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Saker hos LDO – et utvalg Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder, LDO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Saker hos LDO – et utvalg Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder, LDO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Saker hos LDO – et utvalg Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder, LDO

2 LDO og verden – og folk flest.. BLID Likestillings- og diskriminerings- nemnda Ombudet Brukerutvalget Uavhengig FN EU

3 Ombudet – på en – to -tre Talsperson for individenes rettigheter 1.Lovhåndhever 2.Pådriver 3.Kompetansesenter

4 Diskrimineringsvernet Likestillings- loven Diskriminerings- loven Diskriminerings- og tilgjengelighets- loven Arbeidsmiljøloven kapittel 13 Kjønn Graviditet og foreldrepermisjon Etnisitet, Nasjonal opprinnelse, Avstamning, Hudfarge, Språk, Religion og livssyn Nedsatt funksjonsevne Politisk syn, Medlemskap i arbeidstaker- organisasjon, Seksuell orientering Alder

5 Diskriminering i arbeidslivet KjønnEtnisitet språk mm AlderReligionNedsatt funksjons evne Seksuell orientering 20063778975893 2007413765015265 2008311676317285 2009250774215703

6 Hvor trykker skoen? • Ulovlige stillingsannonser • Forbigåelse ved ansettelse • Endrede arbeidsoppgaver • Tilrettelegging • Likelønn • Trakassering

7 Hvem tar kontakt? • Enkeltpersoner • Fagforeninger • Advokat • Arbeidsgivere

8 Problemstillinger • Bevisvurderinger –Forskjellsbehandling på grunn av …? –Stilt dårligere? • Lovlig forskjellsbehandling? –Saklig formål? –Nødvendig? –Ikke uforholdsmessig?

9 Kvinne eller mann?

10 Positiv særbehandling • ”For å fremme likestilling”, ”fremmer lovens formål” • Positiv særbehandling av menn? • Adgang – ikke plikt!

11 ”Sorenskriversaken” • Kvinnelig søker utnevnt • Innstillingsrådet: –Mannlig søker innstilt som nr. en –Kvinnen innstilt som nr. tre – under tvil • Departementet: –kvinnen best kvalifisert –Uansett tilnærmet like godt kvalifisert

12 Sorenskriversaken • Ombudets konklusjon –Vilkåret om positiv særbehandling oppfylt • Nemndas konklusjon –Opprettholdt ombudets konklusjon –Dissens

13 ”Du er jo ikke her uansett!”

14 Gravide arbeidstakeres vern • ”i en dårligere stilling enn hun ellers ville vært på grunn av graviditet eller fødsel..” • Typiske saker: –Blir ikke innkalt til intervju/ansettes ikke –Vikariat fornyes ikke –Arbeidsoppgavene er endret ved tilbakekomst

15 Helsevesenet – en versting!

16 Vikarbyråer og gravide • Særtrekk: –Fast ansatt i vikarbyrå –Midlertidig oppdrag hos virksomheten –Oppdrag stanset ved graviditet

17 Vikarbyråer og gravide • Arbeidsgiveransvaret? • Ansvar for å ikke diskriminere? • Medvirkning? • Dårligere stilt?

18 Vikarbyråer og gravide • Ombudets konklusjon: –Oppdragsgiver diskriminerte –Vikarbyrået medvirket til diskriminering • Nemndas konklusjon: –Verken oppdragsgiver eller vikarbyrå diskriminerte

19

20 NB! Begrenset holdbarhet! • Ansettelse av kapellan til ungdomsarbeid • Arbeidsgiver ansatte en yngre søker • Begrunnelse: –Måtte forstå og kunne kommunisere med ungdom..

21 Minoriteter i arbeidslivet –Språkkrav –Innkalles ikke –Innstilles ikke –Forbigåelse ved lønns- forhandlinger

22 Vikarbyråer og minoriteter • Søknad om vikariat avslått • Oppdragsgiver ville ikke ha ”utlendinger” • Ombudet: brudd på diskrimineringsloven • Nemnda: ikke brudd

23 Nedsatt funksjonsevne • Typetilfeller: –Forbigåelse –Manglende tilrettelegging –Oppsigelser

24 Tilrettelegging • DTL § 12, første ledd: • ”rimelig tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver” –Hva er mulig? –Faglig ekspertise?

25 Barnehageassistent med epilepsi

26 Seksuell orientering – • Søknad om opprykk til professor avslått • Ombudet: –Ikke grunn til å tro at seksuell orientering var vektlagt • Nemnda: –Samme resultat

27 www.ldo.no


Laste ned ppt "Saker hos LDO – et utvalg Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder, LDO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google