Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny på arbeidsmarkedet Mål med jobbsøkerkurset. Få god kjennskap til hvordan man praktisk tilnærmer seg arbeidsmarkedet Bli kjent med rettigheter som søker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny på arbeidsmarkedet Mål med jobbsøkerkurset. Få god kjennskap til hvordan man praktisk tilnærmer seg arbeidsmarkedet Bli kjent med rettigheter som søker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny på arbeidsmarkedet Mål med jobbsøkerkurset. Få god kjennskap til hvordan man praktisk tilnærmer seg arbeidsmarkedet Bli kjent med rettigheter som søker og ansatt Hvordan bruke fagforeningen i denne prosessen

2 Utlysning offentlig eller internt Telefonisk henvendelse Søknad med CV Grovsortering av søkere Rett til å få tilsendt utvidet søkerliste Utvelgelse til intervju Beskjed telefonisk eller i brevs form Intervju Evt. telefonisk oppfølging av intervju Innstilling Uttalelse fra tillitsvalgt Ansettelsesvedtak Tilsettingsbrev / Arbeidsavtale Fra utlysning til ansettelse

3 Utlysning Offentlig eller internt • Aviser • Fagblad • Internett • Oppslag på studiestedet • Venner og bekjente

4 Snørose barne- og ungdomshjem er en barneverninstitusjon med 6 plasser, 5 langtidsplasser og en korttids-/kriseplass. Institusjonen har til sammen 10,7 stillingshjemler. Institusjonen har ledig 100% fast stilling fra 01.05.09 for: Miljøterapeut: Søker må ha sosial – og helsefaglig utdanning på bachelornivå. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i døgninstitusjon med barn/unge. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Søker må ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig. Ved tilsetting kreves politiattest. Lønn etter avtale. Nærmere opplysning kan fåes hos styrer Marie Monsen på telefon 23 06 11 70. Søknad vedlagt kopier av attester og vitnemål, samt referanser sendes: Snørose barne- og ungdomshjem, 0000 Vinterland. Annonse- tekst (eksempel)

5 Jobbsøknad Noen må få lyst til å snakke med deg! •Navn, adresse og telefon •Dato •Overskrift •Hvor og når du har lest eller fått informasjon om stillingen. •Hvilken stilling du søker •Hva i din bakgrunn er relevant for stillingen •”Salgs”-argument og motivasjon Bruk nøkkelord fra utlysningen! •Vennlig avslutning, underskrift og antall vedlegg

6 Curriculum Vitae - Livets løp Den objektive faktabeskrivelsen •Systematisk og kronologisk •Nøkkelkvalifikasjoner •Utdanning, eksamensår og innhold •Arbeidserfaring; ansvarsområder og kunnskap •Relevante kurs, språk og IT Nummererte vedlegg og referanser

7 CV - Curriculum Vitae • Personalia (navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, sivil status, eventuelle barn) • Utdannelse/eksamen du har tatt. Start med vdg. skole • Arbeidserfaring • Kurs (legg ved kursbevis) • Kunnskaper i fremmede språk • Evt. lengre reiser du har hatt/evt. avtjent verneplikt • Tillitsverv, medlemskap i klubber og foreninger • Interesser, aktiviteter i fritiden • Referanser NB! En CV kan også bli for lang. Har du hatt en masse småjobber eller kurs som ikke er interessante for arbeidsgiver, kan du vurdere å kutte ut noen av dem. Sørg likevel for at det ikke blir større hull i kronologien slik at det ser som om du i perioder ikke har gjort noe.

8 Intervju •Er jeg den rette for denne jobben? •Er denne jobben den rette for meg? De som kommer til intervju er formelt kvalifisert for jobben Faser i et intervju: •Forberedelse •Gjennomføring •Testing •Oppfølging

9 Forberedelse til intervju Utlysningstekst og egen søknad må være godt kjent Innhent opplysninger om arbeidsstedet, stillingen m.v. Bruk gjerne web, tidsskrifter og lignende Tenk gjennom hva du har å tilby denne arbeidsplassen. Tidspunkt for intervjuet bør ikke endres.

10 Intervju - gjennomføring....den strukturerte samtalen.... •Møt presis •Minimaliser ”unoter” •Notèr stikkord og viktige spørsmål •Vær aktiv, men unngå avbrytelser •Spør når det passer inn i samtalen •Pent antrekk •Ha med søknaden •Oppsummèr

11 Spørsmål som gjerne blir stilt under intervjuet • Hvorfor søker du stillingen? • Hvilke kvalifikasjoner har du som tilfredsstiller våre krav? • Hvorfor er du rett person til jobben? • Hva er dine sterke/svake sider? • Er du flink til å samarbeide? • Hvordan takler du stress? • Beskriv deg selv… • Hva forventer du av jobben? • Hvorfor sluttet du i nåværende/forhenværende jobb? • Hva synes dine tidligere arbeidsgivere om deg? • Er du lojal? • Hva slags ambisjoner har du? I tillegg til arbeidsgiver bør en tillitsvalgt være tilstede under intervjuet!

12 Dine rettigheter Arbeidsmiljøloven (AML) Gir klare retningslinjer for hvilke rettigheter du har som søker og ansatt. Loven slår fast at arbeidsgiver ikke har rett til å stille spørsmål om politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål når du er på intervju. Han eller hun kan heller ikke spørre om du er organisert, eller om du er homofil og/eller lever i en homofil samlivsform. Etnisk bakgrunn skal heller ikke være avgjørende for om du får jobben eller ikke. Enkelte arbeidsgivere ønsker å få ytterligere informasjon om deg som mulig framtidig ansatt og bruker ulike tester for formålet • Utføres gjerne av konsulentfirma • Personbeskrivelse • Ferdighetstester • Grunnlag for en utdypende samtale • Be om tilbakemelding Testing

13 Innstilling Administrativ tilsetting Partsammensatt tilsetting Gjøres på bakgrunn av: Utdanning Arbeidserfaring Personlig egnethet Uttalelse fra tillitsvalgte

14 Ansettelse Ansettelsesvedtak –Klageadgang Tilsettingsbrev  Kontraktforhandling Arbeidsavtale

15 •være skriftlig •opplyse om partenes identitet •oppgi arbeidsplass •beskrive arbeidet •oppgi starttidspunkt •ved midlertidig ansettelse, oppgi forventet varighet •regulere oppsigelsesfrister •oppgi gjeldende eller avtalt lønn og andre godtgjøringer •oppgi arbeidstid •oppgi eventuell prøvetid •opplyse om gjeldende tariffavtaler •gjenspeile endringer i arbeidsforholdet Arbeidsavtalen skal

16 ARBEIDSAVTALE Arbeidsmiljøloven slår fast at enhver arbeidstaker skal ha en skriftlig arbeidskontrakt, uansett hvor kort eller lang tid arbeidsforholdet gjelder for, jf. § 14 – 5 Arbeidsavtalen skal innholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet Dine rettigheter

17 ARBEIDSAVTALE • Hvem er arbeidsgiver? Den som ansetter har juridisk ansvar for deg som ansatt • Hvor ligger arbeidsplassen? Krever jobben at du skal være mobil, må det stå i kontrakten at arbeids- sted varierer etter behov • Arbeidsoppgavene dine • Når begynner arbeidsforholdet? Ved midlertidig arbeid skal også forventet varighet stå i kontrakten • Eventuell prøvetid Dine rettigheter (forts.)

18 •Rettigheter til ferie og feriepenger Er det spesielle regler for når ferien skal avvikles, må dette stå i kontrakten •Din og arbeidsgivers oppsigelsesfrister • Din lønn og eventuelle goder i jobben • Din arbeidstid •Daglig og ukentlig arbeidstid •Lengde av pauser •Avtale om særskilte arbeidstidsordninger (turnus og lignende) • Hvilken tariffavtale som er gjeldende Dine rettigheter (forts.)

19 Om lønnskrav ved jobbstart Skill mellom lønnsKRAV og lønnsØNSKE Forhandlingstidspunkt: •i intervju •i kontrakt-forhandlingsperioden

20 …mer om lønn… •Minstelønn •Begynnerlønn •Lønn etter 10 år •Lønn for nødvendig videreutdanning •Ansiennitet •Ulike tillegg •Andre godtgjøringer

21 Hvorfor fagforening? Ved tilsetting •Uttalerett og ivaretakerrolle •Midlertidig tilsettings lovlighet •Ansiennitets-beregning ….og videre •Lønnsforhandling •Redusert arbeidstid •Yrkeskadesaker •Usaklig oppsigelse •Endring i stilling

22 Det å være ny…. Gjør avtaler om: •Opplæring •Fadderordning •Veiledning •Jevnlige medarbeidersamtaler


Laste ned ppt "Ny på arbeidsmarkedet Mål med jobbsøkerkurset. Få god kjennskap til hvordan man praktisk tilnærmer seg arbeidsmarkedet Bli kjent med rettigheter som søker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google