Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektmandat  Bakgrunn  Nasjonale føringer om viktigheten av et bedre, tettere og mer integrert samarbeid mellom lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektmandat  Bakgrunn  Nasjonale føringer om viktigheten av et bedre, tettere og mer integrert samarbeid mellom lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektmandat  Bakgrunn  Nasjonale føringer om viktigheten av et bedre, tettere og mer integrert samarbeid mellom lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten  Strategiplan for elektronisk samarbeid (S@mspill 2007) stimulerer til bruk av IKT- løsninger for bedret samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten  Bydelene og Lovisenberg har etablert et utstrakt samarbeid for å sikre gode samhandlingsrutiner  Mål  å utvikle nye modeller for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus  å utprøve nye driftsformer og -relasjoner gjennom IKT løsninger basert på eksisterende teknologi  å øke tryggheten for den hjemmeboende pleietrengende og for dem som arbeider i hjemmetjenesten  å bedre kompetanseoverføring mellom sykehus og kommunehelsetjenesten - både hjemmesykepleie og sykehjem  å mobilisere brukerens egne ressurser  Forutsetninger  Brukernes deltakelse er basert på frivillighet og samtykke  Prosjektet skal ikke legge opp til eller basere seg på organisatoriske endringer i bydelene

2 Leveranse  Definere nye samarbeidsformer og -relasjoner mellom sykehus og kommunehelsetjeneste  Sikre kompetanseoverføring fra 2. til 1. linjetjeneste  Etablere et ambulant støtteteam  Utvikle teknologisk pakke som understøtter nye samarbeids- relasjoner  Gjennomføre pilot blant utvalgte eldre i 4 bydeler  Evaluere pilot og foreslå videre tiltak Avgrensninger  Pilotprosjekt som ikke skal utvides til andre bydeler, sykehjem eller brukere  Prosjektdeltakerne står fritt til å vurdere om løsninger som er utviklet, teknologisk og organisatorisk, skal videre- føres etter prosjektslutt

3 Prosjektorganisasjon Styringsgruppe Lars Erik Flatø, LDS (leder) Bjørg Maanum Andersson, Oslo komm. Lasse Østmark (Gamle Oslo bydel) Bente Riis (Sykehjemsetaten) Flemming Hegerstrøm, Hospital IT Bjørn Grønli, Helse Sør-Øst Vidar Dramstad, IN (observatør) Prosjektleder Åge Hestetreet (LDS) Hjemmetjenester 2 fra hver bydel 2 fra LDS 1 fra Hospital IT (deles inn i x arb.gr.) (Ledes av LDS) Referansegruppe 1 fra hver bydel 1 fra SYE 1 bydelsoverlege 1 fastlege 3 fra LDS ? fra eksternt miljø Økonomi 1 fra LDS 1 fra Hospital IT Sykehjemstjenester 2 fra hvert sykehjem 2 fra LDS 1 fra Hospital IT (Ledes av LDS) Teknologi 1 fra LDS x fra Hospital IT x fra IT i Oslo kommune (Ledes av LDS) Informasjon 1 fra hver bydel 1 fra SYE 1 fra LDS 1 fra Hospital IT (Ledes av LDS)

4 Overordnet prosjektplan Planlegging 1. kv ’09 OrganiseringUtviklingTestingUtprøvingEvaluering 1. kv ’103. kv. ’11 Finansiering Prosjektplan Deltakere Evt. avtaler Samhandl.former Rollefordeling Organisering av støtteteam Kompetanseutv. Tilpasse teknologi Faglig innhold Utvikle prototyp Kompetanseutv. Etabl. støtteteam Velge ut brukere Ta i bruk teknologi Kurs/opplæring Kompetanseutv. Oppstart Erfaringsutveksl. Evt. tilpasning av teknologi Evt. tilpasning av kompetanseutv. Samhandling bør fungere Erfaringsutveksl. Evaluering Administrasjon, informasjon og kommunikasjon 3. kv. ’092. kv. ’104. kv ’11 Fase 1 - Forberede Fase 2 - Utvikle Fase 3 - Gjennomføre

5 Risikomatrise RisikoSannsynlighet (Lav / Middels / Høy) Konsekvens (Lav / Middels / Høy) Tiltak Underfinansiering av prosjektet LavHøyFinansiering av fase 1 & 2 er sikret Klarer ikke å rekruttere til ambulant støtteteam Middels Leie inn personell Fristilling av ressurser til prosjektarbeid LavMiddelsAlle deltakere har forpliktet seg ved oppstart Teknologisk utvikling tar for lang tid Middels Stram oppfølging Forenklet løsning i en periode Intern motstand mot forandringer LavMiddelsSikre god informasjon Et pilotprosjekt Ekstern motstand fra presse o.a. Lav Sikre god informasjon Teknologi virker ikke som forutsatt Lav Opplæring + motivering Backup rutiner


Laste ned ppt "Prosjektmandat  Bakgrunn  Nasjonale føringer om viktigheten av et bedre, tettere og mer integrert samarbeid mellom lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google