Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektmandat Bakgrunn Mål Forutsetninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektmandat Bakgrunn Mål Forutsetninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektmandat Bakgrunn Mål Forutsetninger
Nasjonale føringer om viktigheten av et bedre, tettere og mer integrert samarbeid mellom lokalsykehusene og kommunehelsetjenesten Strategiplan for elektronisk samarbeid 2007) stimulerer til bruk av IKT-løsninger for bedret samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Bydelene og Lovisenberg har etablert et utstrakt samarbeid for å sikre gode samhandlingsrutiner Mål å utvikle nye modeller for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus å utprøve nye driftsformer og -relasjoner gjennom IKT løsninger basert på eksisterende teknologi å øke tryggheten for den hjemmeboende pleietrengende og for dem som arbeider i hjemmetjenesten å bedre kompetanseoverføring mellom sykehus og kommunehelsetjenesten - både hjemmesykepleie og sykehjem å mobilisere brukerens egne ressurser Forutsetninger Brukernes deltakelse er basert på frivillighet og samtykke Prosjektet skal ikke legge opp til eller basere seg på organisatoriske endringer i bydelene

2 Leveranse Leveranse Avgrensninger
Definere nye samarbeidsformer og -relasjoner mellom sykehus og kommunehelsetjeneste Sikre kompetanseoverføring fra 2. til 1. linjetjeneste Etablere et ambulant støtteteam Utvikle teknologisk pakke som understøtter nye samarbeids-relasjoner Gjennomføre pilot blant utvalgte eldre i 4 bydeler Evaluere pilot og foreslå videre tiltak Avgrensninger Pilotprosjekt som ikke skal utvides til andre bydeler, sykehjem eller brukere Prosjektdeltakerne står fritt til å vurdere om løsninger som er utviklet, teknologisk og organisatorisk, skal videre-føres etter prosjektslutt

3 Prosjektorganisasjon
Styringsgruppe Lars Erik Flatø, LDS (leder) Bjørg Maanum Andersson, Oslo komm. Lasse Østmark (Gamle Oslo bydel) Bente Riis (Sykehjemsetaten) Flemming Hegerstrøm, Hospital IT Bjørn Grønli, Helse Sør-Øst Vidar Dramstad, IN (observatør) Referansegruppe 1 fra hver bydel 1 fra SYE 1 bydelsoverlege 1 fastlege 3 fra LDS ? fra eksternt miljø Prosjektleder Åge Hestetreet (LDS) Økonomi 1 fra LDS 1 fra Hospital IT Hjemmetjenester 2 fra hver bydel 2 fra LDS 1 fra Hospital IT (deles inn i x arb.gr.) (Ledes av LDS) Sykehjemstjenester 2 fra hvert sykehjem 2 fra LDS 1 fra Hospital IT (Ledes av LDS) Teknologi 1 fra LDS x fra Hospital IT x fra IT i Oslo kommune (Ledes av LDS) Informasjon 1 fra hver bydel 1 fra SYE 1 fra LDS 1 fra Hospital IT (Ledes av LDS)

4 Overordnet prosjektplan
1. kv ’09 3. kv. ’09 1. kv ’10 2. kv. ’10 3. kv. ’11 4. kv ’11 Fase 1 - Forberede Fase 2 - Utvikle Fase 3 - Gjennomføre Planlegging Organisering Utvikling Testing Utprøving Evaluering Finansiering Prosjektplan Deltakere Evt. avtaler Samhandl.former Rollefordeling Organisering av støtteteam Kompetanseutv. Tilpasse teknologi Faglig innhold Utvikle prototyp Kompetanseutv. Etabl. støtteteam Velge ut brukere Ta i bruk teknologi Kurs/opplæring Kompetanseutv. Oppstart Erfaringsutveksl. Evt. tilpasning av teknologi Evt. tilpasning av kompetanseutv. Samhandling bør fungere Erfaringsutveksl. Evaluering Administrasjon, informasjon og kommunikasjon

5 Risikomatrise Risiko Sannsynlighet (Lav / Middels / Høy) Konsekvens
Tiltak Underfinansiering av prosjektet Lav Høy Finansiering av fase 1 & 2 er sikret Klarer ikke å rekruttere til ambulant støtteteam Middels Leie inn personell Fristilling av ressurser til prosjektarbeid Alle deltakere har forpliktet seg ved oppstart Teknologisk utvikling tar for lang tid Stram oppfølging Forenklet løsning i en periode Intern motstand mot forandringer Sikre god informasjon Et pilotprosjekt Ekstern motstand fra presse o.a. Teknologi virker ikke som forutsatt Opplæring + motivering Backup rutiner


Laste ned ppt "Prosjektmandat Bakgrunn Mål Forutsetninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google